[FPTS 02.2023] Báo cáo chiến lược 2023 | “TÍNH CHU KỲ và CHUYỆN ĐẦU TƯ”

Bất kỳ nền kinh tế nào trên thế giới (bao gồm cả Việt Nam) không thể tăng trưởng cũng như suy thoái liên tục; thay vào đó quan điểm về tính chu kỳ của nền kinh tế đã được thừa nhận và chứng minh bởi thực tế. Mỗi giai đoạn trong chu kỳ đều có những đặc trưng riêng. Việc xem xét tính chu kỳ trong hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán là một yếu tố mang tính định hướng. Chúng tôi không cố gắng đưa ra dự đoán về diễn biến tiếp theo của nền kinh tế, thay đổi của các yếu tố vĩ mô, chính trị hay xã hội. Việc nghiên cứu về tính chu kỳ của nền kinh tế là cơ sở để đưa ra các vấn đề trực tiếp hơn tác động đến từng ngành nghề và tác động vào thị trường.
Chủ đề xuyên suốt của Báo cáo triển vọng 2023 – FPTS là “TÍNH CHU KỲ và CHUYỆN ĐẦU TƯ” bao gồm 3 phần chính:

  • Phân tích bối cảnh nền kinh tế của Việt Nam theo các giai đoạn, các yếu tố vĩ mô trong năm 2022 và dự báo năm 2023.
  • Phân tích Ngành với việc phân loại: Ngành chịu tác động mạnh mẽ từ chu kỳ kinh tế và Ngành ít bị ảnh hưởng bởi chu kỳ kinh tế
  • Tính chu kỳ trên thị trường Chứng khoán và nhận định thị trường dưới góc nhìn Phân tích kỹ thuật

Để đảm bảo cho việc nghiên cứu khách quan, chúng tôi sử dụng dữ liệu trong thời gian dài nhất có thể tùy thuộc vào từng yếu tố phân tích. Việc khai thác, xử lý dữ liệu để làm mượt và chỉ rõ quan điểm về tính chu kỳ sẽ được trình bày trong phần Phụ lục liên quan đến phương pháp luận của Phân tích dữ liệu.
MỤC TIÊU BÁO CÁO TRIỂN VỌNG 2023: Đầu tư vào một cổ phiếu không còn là câu chuyện rời rạc của riêng doanh nghiệp, riêng ngành nghề mà bao gồm việc kết nối giữa những yếu tố kinh tế, yếu tố ngành và các yếu tố trên thị trường chứng khoán với nhau.

Chi tiết báo cáo, anh chị có thể download bên dưới

FPTS OUTLOOK2023

Nguồn: FPTS
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về FPTS. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đây, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán
Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời