Disclaimer (tuyên bố miễn trách)
  • Các nội dung được đăng tải trên X-TEAM.VN (https://www.x-team.vn) được thu thập, tổng hợp | biên tập, biên soạn từ nhiều nguồn khác nhau (được cho là tin cậy), tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo về sự hoàn chỉnh cũng như độ chính xác của thông tin.
  • Các báo cáo phân tích chuyên sâu, chúng tôi luôn để nguồn gốc của báo cáo là các công ty chứng khoán hoặc các tổ chức phân tích… X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và bạn đọc chỉ nên sử dụng các báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo (vui lòng đọc thêm tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của các báo cáo này).
  • Các nội dung được đăng tải trên X-TEAM.VN (https://www.x-team.vn) với mục tiêu duy nhất là cung cấp những thông tin khái quát đến bạn đọc, đến nhà đầu tư… Các nội dung này không nhằm tới những mục tiêu đầu tư cụ thể, tình trạng tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ thể của bất kỳ người đọc nào. Ngược đọc phải có quyết định của riêng mình dựa trên tình hình tài chính và mục tiêu đầu tư cụ thể của mình.
  • Các nội dung được đăng tải trên X-TEAM.VN (https://www.x-team.vn) không mang tính chất mời chào mua hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai hay công cụ phái sinh nào. Đồng thời, các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo cũng không nhằm mục đích quảng cáo cho bất cứ công cụ tài chính nào.