QUẢN LÝ TÀI SẢN

GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN

Hoạt động tương tự như mô hình của Quỹ đầu tư, chúng tôi quản lý uỷ thác toàn bộ, hoặc theo chỉ định danh mục tài sản của khách hàng. Đồng thời, chúng tôi luôn tìm kiếm những cơ hội tốt nhất (cổ phiếu, trái phiếu) để tối đa hoá lợi nhuận, gia tăng tài sản cho Khách hàng một cách ổn định, lâu dài…
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 
X − TEAM
PHÒNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN NGUYỄN VĂN TRỖI 2
Một phòng môi giới chứng khoán thuộc Khối Khách Hàng Cá Nhân (RCD) của CTCK TP. HCM – HSC
Tầng 12, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai , Quận 1, TP.HCM
Hotline: 0961 868 823

 

Hoặc để lại thông tin

Tại đây!