[FiinGroup 11.2023] Triển vọng kinh tế vĩ mô & Thị trường chứng khoán năm 2024

Tóm tắt nội dung:

  1. Recap 2023
  2. Triển vọng Vĩ mô
  3. Triển vọng Thị trường Trái phiếu
  4. Triển vọng Thị trường Cổ phiếu
  5. Ứng dụng FiinPro-X để nhận diện Cơ hội và Rủi ro

Trong đó

Những động lực vĩ mô 2024:

 

Cơ hội đầu tư ở các nhóm ngành:

 

Chi tiết báo cáo, anh chị có thể download bên dưới

Triển vọng kinh tế vĩ mô và TTCK 2024 – Fiin

Nguồn: FiinGroup
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về FiinGroup, X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đây, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán
Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời