[GMD] – ĐHCĐ: Tăng vốn điều lệ thông qua phát hành quyền mua

  • LNTT năm 2024 dự báo đạt 1,69 nghìn tỷ đồng (giảm 46%), bao gồm LNTT từ HĐKD cốt lõi là 1,35 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 3,3%) và khoản lợi nhuận 336 tỷ đồng từ chuyển nhượng cảng Nam Hải.
  • Kế hoạch lợi nhuận HĐKD cốt lõi có vẻ thận trọng và thấp hơn 17% so với dự báo của HSC.
  • GMD đề xuất tăng 33% vốn điều lệ thông qua phát hành quyền mua theo tỷ lệ 1:3 và với mức giá 29.000đ/cp; số tiền thu được dự kiến là 3 nghìn tỷ đồng sẽ được dùng cho các dự án đầu tư và trả nợ. Ngoài ra, một khoản cổ tức tiền mặt cho năm 2023 đã được đề xuất ở mức 2.200đ/cp (lợi suất cổ tức 2,6%).
  • HSC duy trì khuyến nghị Nắm giữ với giá mục tiêu 87.600đ (tiềm năng tăng giá 3,7%).

Sự kiện: Công bố tài liệu ĐHCĐ

GMD sẽ tổ chức ĐHCĐ vào ngày 25/6/2024 với các tờ trình chính bao gồm kế hoạch phát hành quyền mua, cổ tức tiền mặt cho năm 2023 và KHKD cho năm 2024. Chi tiết như sau.

Phát hành quyền mua để tăng vốn điều lệ thêm 33%

GMD đang xin ý kiến cổ đông để tăng vốn điều lệ thông qua phát hành quyền mua. Tỷ lệ đề xuất là 1:3, nghĩa là cổ đông nắm giữ 3 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới. Giá bán được đề xuất ở mức 29.000đ (chiết khấu 65% so với giá cổ phiếu hiện tại) và không có thời hạn hạn chế giao dịch.

Mục đích chính là huy động 3 nghìn tỷ đồng để (1) mua tài sản cố định trị giá 2,2 nghìn tỷ đồng, (2) giảm khoản vay ngân hàng 230 tỷ đồng và (3) tăng 557 tỷ đồng vốn điều lệ cho CTCP Nam Đình Vũ (GMD sở hữu 60% cổ phần).

GMD cũng sẽ khởi động hai dự án đầu tư lớn trong năm 2024, bao gồm Nam Đình Vũ giai đoạn 3 và Gemalink giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư khoảng 400 triệu USD (khoảng 10,2 nghìn tỷ đồng). Do đó, HSC cho rằng kế hoạch phát hành quyền mua sẽ giúp Công ty cải thiện dòng tiền, giảm tỷ lệ nợ và tăng hiệu quả của các dự án này.

Kế hoạch cổ tức tiền mặt cho năm 2023  

BLĐ đề xuất chi trả cổ tức tiền mặt cho năm 2023 ở mức 2.200đ/cp (lợi suất cổ tức: 2,6%); tỷ lệ lợi nhuận chi trả là 30,8%. Tiền cổ tức thấp hơn một chút so với dự báo của HSC ở mức 2.500đ/cp.

KHKD thận trọng cho năm 2024

BLĐ GMD đặt kế hoạch doanh thu và LNTT năm 2024 đạt lần lượt 4 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 4%) và 1,69 nghìn tỷ đồng (giảm 46%). Nếu không tính đến lợi nhuận không thường xuyên từ thoái vốn Nam Hải Đình Vũ năm ngoái (1,8 nghìn tỷ đồng) và cảng Nam Hải năm nay (336 tỷ đồng), lợi nhuận từ HĐKD cốt lõi năm 2024 dự báo đạt 1,35 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 3,3%).

HSC nhận thấy KHKD này được đặt khá thận trọng. LNTT từ HĐKD cốt lõi mà BLĐ GMD đề ra thấp hơn 17% so với dự báo của chúng tôi ở mức 1,63 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 26%) trong khi kế hoạch doanh thu khá sát với dự báo của chúng tôi. Theo HSC, sự chênh lệch giữa KHKD mà BLĐ đề ra với dự báo của HSC chủ yếu do giả định thấp hơn của GMD về tỷ suất lợi nhuận gộp và lợi nhuận từ các công ty liên doanh liên kết. Chúng tôi cũng lưu ý rằng GMD thường hoàn thành vượt kế hoạch; trong năm 2022 và 2023, GMD đã hoàn thành lần lượt 131% và 115% kế hoạch đề ra.

Triển vọng lợi nhuận Q2/2024

Trong Q2/2024, chúng tôi dự báo LNTT từ HĐKD cốt lõi của GMD sẽ tăng 27-36% so với cùng kỳ đạt 390-430 tỷ đồng nhờ sản lượng phục hồi. Sản lượng hàng hóa qua cảng Gemalink (GMD sở hữu 65% cổ phần) trong tháng 4 và tháng 5 đạt 298.000 TEU, tăng 87% so với cùng kỳ do nhu cầu cải thiện và các tàu mới nhận được kể từ nửa cuối năm 2023. Tuy nhiên, do không còn lợi nhuận không thường xuyên từ thoái vốn cảng Nam Hải Đình Vũ như trong Q2/2023 (trị giá 1,8 nghìn tỷ đồng), LNTT Q2/2024 có thể sẽ giảm khoảng 80% so với cùng kỳ.

Nếu KQKD Q2 của GMD đạt dự báo, LNTT từ HĐKD cốt lõi nửa đầu năm 2024 sẽ đạt 762-802 tỷ đồng, bằng 47-49% dự báo LNTT từ HĐKD cốt lõi cho cả năm 2024 của HSC ở mức 1.634 tỷ đồng (tăng trưởng 26%).

Duy trì khuyến nghị và giá mục tiêu

HSC duy trì khuyến nghị Nắm giữ với giá mục tiêu 87.600đ (tiềm năng tăng giá 3,7%). GMD đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 23,6 lần, cao hơn bình quân từ tháng 1/2019 ở mức 19,8 lần. Triển vọng dài hạn vẫn mạnh mẽ, nhưng HSC cho rằng cổ phiếu GMD đã được định giá khá hợp lý.

Chúng tôi cũng duy trì dự báo lợi nhuận. Theo đó, LNTT từ HĐKD cốt lõi năm 2024 dự báo đạt 1,6 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 26% nhưng LNTT sẽ giảm 37% xuống 1,97 nghìn tỷ đồng. Cho năm 2025-2026, LNTT từ HĐKD cốt lõi dự báo tăng trưởng lần lượt 18% và 17% đạt 1,9 nghìn tỷ đồng và 2,2 nghìn tỷ đồng.

Nguồn: Research HSC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đó, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán

Sử dụng dịch vụ: TƯ VẤN CHUYÊN SÂU

Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời