Cập nhật PNJ – Lợi nhuận tháng 11 vượt dự báo

Sự kiện: Công bố KQKD tháng 11/2023

Lợi nhuận thuần tháng 11/2023 tăng mạnh 32% so với cùng kỳ đạt 201 tỷ đồng và doanh thu thuần đạt 3.154 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận thuần đạt 1.732 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu thuần giảm 5% so với cùng kỳ xuống 9.495 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần thực hiện 11 tháng đạt 92% dự báo cả năm của chúng tôi và cao hơn 3% so với dự báo 11 tháng của chúng tôi.

Doanh thu bán lẻ tăng mạnh nhất kể từ đầu năm

Doanh thu bán lẻ tăng 7% so với cùng kỳ đạt 1.690 tỷ đồng, mức tăng cao nhất kể từ đầu năm, có thể nhờ giành thêm thị phần.

Doanh thu bán buôn vẫn kém tích cực và giảm 16% so với cùng kỳ xuống 268 tỷ đồng do nhu cầu chung của toàn ngành yếu. Doanh thu vàng miếng tăng mạnh 89% so với cùng kỳ đạt 1.114 tỷ đồng nhờ giá vàng tiếp tục tăng 5% trong tháng 11/2023, làm tăng nhu cầu đầu tư hoặc giao dịch vàng miếng.

Tỷ suất lợi nhuận gộp mảng bán lẻ tăng mạnh

Lợi nhuận gộp tăng 23% so với cùng kỳ đạt 549 tỷ đồng. Do đó, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm xuống 17,4% từ 17,7% trong tháng 11/2022 do tỷ trọng doanh thu vàng miếng tăng lên 35% từ 23% vào tháng 11/2022, trong khi tỷ trọng bán lẻ giảm xuống 54% từ 62%.

Trong khi đó, HSC ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp mảng bán lẻ tăng mạnh lên 30,5% từ 27,5% trong tháng 11/2022. PNJ tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm trang sức vàng có tỷ suất lợi nhuận cao thay vì các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận thấp như kim cương rời.

HSC duy trì dự báo, khuyến nghị Mua vào và giá mục tiêu 

Cho năm 2023, HSC hiện dự báo doanh thu thuần đạt 31.756 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ và lợi nhuận thuần đạt 1.874 tỷ đồng, tăng trưởng 3,5%. Chúng tôi duy trì dự báo, khuyến nghị Mua vào và giá mục tiêu là 95.700đ. Định giá PNJ vẫn rẻ với P/E trượt dự phóng 1 năm là 12,7 lần, thấp hơn 1,4 độ lệch chuẩn so với bình quân từ năm 2019.

 

 

Nguồn: Research HSC
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đó, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán
Sử dụng dịch vụ: TƯ VẤN CHUYÊN SÂU
Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời