Vai trò và chức năng của Công ty Chứng khoán

Vai trò của công ty chứng khoán

– Đối với các tổ chức phát hành cổ phiếu: mục đích chính của tổ chức phát hành cổ phiếu chính là huy động vốn thông qua sàn chứng khoán. Doanh nghiệp sẽ được các công ty chứng khoán tư vấn, bảo lãnh phát hành để có thể phát hành cổ phiếu thành công. Các công ty chứng khoán sẽ đóng vai trò trung gian cho cả tổ chức phát hành và cả nhà đầu tư.

– Đối với các nhà đầu tư: công ty chứng khoán sẽ môi giới, tư vấn đầu tư và quản lý các danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư. Quan trọng hơn hết, công ty chứng khoán sẽ có khả năng làm giảm lượng chi phí, thời gian giao dịch chứng khoán và nâng cao hiệu quả cho các khoản đầu tư. Khi giao dịch trên thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư cần lập tài khoản giao dịch mở tại các công ty chứng khoán. Từ đó, công ty chứng khoán sẽ là nơi cung cấp nguồn thông tin, trở thành môi giới và phân tích thị trường cho các nhà đầu tư có thể được ra những nhận định và lựa chọn đầu tư.

– Đối với thị trường chứng khoán: các công ty chứng khoán là một trong những thành viên chủ chốt của thị trường chứng khoán, tức là họ cũng có phần tạo lập giá cả thị trường.

– Đối với thị trường sơ cấp, công ty chứng khoán có vai trò giúp các tổ chức phát hành định giá cổ phiếu trước khi phát hành ra ngoài. Đối với thị trường thứ cấp. công ty chứng khoán sẽ điều tiết thị trường thông qua các hoạt động tự doanh, gồm các việc tăng thêm doanh thu cho công ty và việc tạo thanh khoản hoặc điều chỉnh nền giá cổ phiếu.

– Đối với cơ quan quản lý: các công ty chứng khoán sẽ kết hợp cùng các cơ quan hải lý để kiểm soát các thông tin nhà đầu tư và tránh các hành vi sai trái trên thị trường chứng khoán. Công ty chứng khoán có vai trò cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán, thông tin giao dịch, cổ phiếu, dữ liệu ngành,… Qua đó, cơ quan quản lý thị trường dựa vào các cơ sở dữ liệu tham khảo để có những phương án điều chỉnh thị trường hợp lý.

Chức năng của công ty chứng khoán

– Thông qua cơ chế phát hành và bảo lãnh phát hành, công ty chứng khoán có thể tạo ra cơ chế huy động vốn linh hoạt giữa người có tiền nhàn rỗi đến người sử dụng vốn. Đồng nghĩa với việc dòng tiền nhàn rỗi sẽ được di chuyển đến nơi cần vốn.

– Thông qua hệ thống khớp giá và khớp lệnh, công ty cung cấp cơ chế giá cả cho giao dịch.

– Tạo ra tính thanh khoản trong chứng khoán. Tính thanh khoản là sự hoán chuyển từ cổ phiếu sở hữu thành tiền mặt và ngược lại theo một cách dễ dàng.

– Thông qua hoạt động tự doanh hoặc vai trò của nhà tạo lập nên thị trường, công ty chứng khoán góp phần điều tiết và bình ổn thị trường.

Tiếp đến, bạn cũng có thể

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán
Sử dụng dịch vụ: TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời