Bài 4: Tiêu chí N trong CANSLIM – Cần phải có một yếu tố mới mẻ để giá cổ phiếu tăng vọt

 

Trả lời