Kinh Nghiệm Chọn Ngành Dẫn Sóng Của Mark Minervini Và William O’Neil

Tại sao phải chọn ngành dẫn sóng trước khi chọn cổ phiếu?

Theo nghiên cứu của William O’Neil, 60% siêu cổ phiếu di chuyển theo nhóm ngành. Do đó, nếu không nhận diện đúng ngành dẫn sóng, rất khó chọn đúng siêu cổ phiếu dẫn dắt thị trường.

Mark Minervini: ” Nhóm ngành nào có số lượng các cổ phiếu thiết lập đỉnh cao mới sớm hơn thị trường chung thường là ngành dẫn đầu.

Mẫu hình thị trường con gấu tạo đáy nói chung thường bắt đầu từ sự tăng tốc của một số nhóm ngành nhất định. Thông thường, có 3-4 hoặc 8-10 nhóm ngành hoặc phân khúc ngành nhỏ trở thành nhóm dẫn đầu trong thị trường tăng giá mới. Thị trường có thể được chia thành nhiều loại như: cổ phiếu tăng trưởng, cổ phiếu giá trị, cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ, cổ phiếu có giá trị vốn hóa cao… Nhóm cổ phiếu dẫn đầu có thể bắt đầu giai đoạn tăng giá của mình trước khi chỉ số thị trường chung tạo đáy. Ví dụ, tại đáy thị trường năm 1974, các cổ phiếu có giá trị vốn hóa trung bình và nhỏ bắt đầu cho tín hiệu tăng tốc vào tháng 9 và tháng 10 thậm chí khi các chỉ số thị trường chung vẫn chưa tạo đáy cho tới tháng 12. Khi thị trường tăng giá mới bắt đầu từ đáy tháng 3 năm 2003, nhóm cổ phiếu tài chính, năng lượng, vật liệu cơ bản (là các cổ phiếu có giá trị vốn hóa trung bình và nhỏ) đã tăng giá được vài tháng.

Làm thế nào bạn phát hiện nhóm ngành nào trở thành dẫn đầu? Hãy theo dõi từng cổ phiếu riêng biệt. Tôi thích theo dõi danh sách các cổ phiếu tạo đỉnh 52 tuần mới. Nhóm ngành nào có số lượng các cổ phiếu thiết lập đỉnh cao mới sớm hơn thị trường chung thường là ngành dẫn đầu. Danh mục của bạn nên bao gồm những công ty tốt nhất trong 4 hoặc 5 ngành. Trong thị trường tăng giá, một số ngành sẽ tăng giá đến vài trăm phần trăm và một số nhóm ngành khác sẽ không thể đánh bại thị trường chung hoặc thậm chí giảm giá.

Các siêu cổ phiếu thường của một ngành rộng (broader group category). Ngành rộng là ngành gồm nhiều ngành nhỏ bên trong. Các ngành rộng bao gồm nhiều ngành nhỏ bên trong là: ngành chăm sóc sức khỏe/y tế, công nghệ, dịch vụ, vật liệu cơ bản, hàng ti êu dùng có tính chu kỳ, hàng tiêu dùng không có tính chu kỳ, tài chính, năng lượng, tiện ích công cộng. Ví dụ, ngành chăm sóc sức khỏe/y tế bao gồm các ngành nhỏ bên trong là thuốc, thuốc gốc[1], thuốc bán theo đơn của bác sĩ (ETC), công nghệ sinh học, thuốc có chứa HMO[2], bệnh viện, chăm sóc y tế, thiết bị y tế, dịch vụ khám chữa bệnh…

William O’Neil: ” Theo Dõi Cùng Lúc Các Cổ Phiếu Trên Sàn Nasdaq và Sàn NYSE” và “20 nhóm ngành công nghiệp dẫn dầu của Nhật Báo IBD”.

Chúng ta có thể nhận diện các nhóm ngành nổi lên với vai trò dẫn dắt trong thị trường tăng giá mới bằng cách theo dõi sức mạnh giá bất thường của một hoặc hai cổ phiếu trên sàn Nasdaq và các cổ phiếu liên quan được niêm yết trên sàn NYSE cũng có sự tăng giá mạnh mẽ.

Sự tăng giá mạnh mẽ của một cổ phiếu niêm yết không đủ để thu hút sự quan tâm của một nhóm ngành, nhưng nếu có một hoặc hai cổ phiếu cùng ngành trên sàn Nasdaq có thể là sự xác nhận cho sự tăng trưởng của một ngành. Bạn có thể nhận ra điều này bằng cách quan sát đồ thị của cổ phiếu xây dựng nhà ở Centex được giao dịch trên sàn OTC từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1970, và một cổ phiếu xây dựng nhà ở được niêm yết trên sàn NYSE là Kaufman & Broad từ tháng 4 đến tháng 8 trong cùng năm đó.

1. Sức mạnh giá tương đối (chỉ báo RS) của cổ phiếu Centex vào năm trước đó là rất mạnh. Theo đó, chỉ báo RS thiết lập đỉnh cao 3 tháng trước khi giá thiết lập đỉnh mới.

2. Có sự tăng tốc trong tăng trưởng EPS, trong đó tăng trưởng quý 2 năm 1970 là trên 50%.

3. Cổ phiếu đang giao dịch gần với đỉnh cao nhất mọi thời đại trong khi thị trường chung đang ở đáy thị trường con gấu.

4. Nền giá của cổ phiếu Centex xuất hiện trùng với thời gian hình thành nền giá ở cổ phiếu Kaufman & Broad.

Trong thị trường tăng giá năm 2003, chúng tôi phát hiện cổ phiếu Coach (mã COH) được niêm yết trên sàn NYSE ngay khi vừa mới xuất hiện điểm phá vỡ từ nền giá tốt (trên biểu đồ tuần) vào ngày 28 tháng 2. Cổ phiếu này có tín hiệu mua lần thứ hai vào ngày 25 tháng 4 khi nó nảy lên từ đường trung bình di động 10 tuần (hoặc 50 ngày). Lưu ý, tại thời điểm thị trường tăng giá mới đã bắt đầu hình thành rõ ràng sau khi các chỉ số thị trường chung xuất hiện ngày bùng nổ theo đà, thì vào ngày 25 tháng 4, hai cổ phiếu dẫn dắt khác trong ngành bán lẻ quần áo là Urban Outfitters (mã URBN) và Deckers Outdoor (mã DEEK) đã thiết lập điểm phá vỡ khi mà cổ phiếu Coach có tín hiệu mua lần thứ hai. Bây giờ, các bằng chứng cho ngành dẫn dắt mới đã trở nên rõ ràng hơn, khi 1 cổ phiếu niêm yết trên sàn NYSE và 2 cổ phiếu cùng ngành trên sàn Nasdaq xuất hiện điểm mua. Đây là lý do mà Nhật Báo IBD luôn tạo ra bảng so sánh giữa các cổ phiếu trên sàn NYSE và sàn Nasdaq theo từng lĩnh vực. Điều này giúp bạn dễ dàng nhận ra các cổ phiếu dẫn dắt của cùng một nhóm ngành đang xuất hiện.

197 nhóm ngành công nghiệp có thể tìm thấy trong các số ra hàng ngày của Nhật Báo IBD. Chúng tôi đã phân hạng mỗi tiểu nhóm dựa trên biến động giá trong 6 tháng để bạn có thể dễ dàng nhận ra tiểu nhóm nào đang là những ngành dẫn sóng thực sự. Những người mua hoạt động theo tôn chỉ “mua cổ phiếu định giá thấp” thường thích mua các nhóm ngành có thành tích giá tệ nhất. Nhưng nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, các cổ phiếu nằm trong 50 hoặc 100 nhóm ngành tăng giá tốt nhất thường hoạt động tốt hơn so với 100 nhóm ngành có thành tích giá tệ nhất. Vì thế, để tăng khả năng thành công của bạn, hãy tập trung vào những cổ phiếu tăng giá tốt nhất trong 20 nhóm ngành tăng giá tốt nhất và hãy tránh xa 20 nhóm có thành tích giá tệ nhất.

Cả Nhật Báo IBD và dịch vụ đồ thị Daily Graphs Online mang đến nguồn thông tin độc quyền hữu ích nhằm giúp bạn xác định xem, liệu cổ phiếu bạn đang dự kiến mua có thuộc các nhóm ngành tốt nhất hay không. Xếp Hạng Sức Mạnh Giá Tương Đối của Nhóm Ngành phân hạng dựa trên các chữ cái từ A+ đến E, trong đó mức A+ là tốt nhất. Xếp hạng A+, A hoặc A- là 24% nhóm ngành có thành tích giá nhất trong tất cả các nhóm ngành.

Mỗi ngày, tôi nhanh chóng kiểm tra danh sách “Giá Thiết Lập Đỉnh Cao Mới” của Nhật Báo IBD. Danh sách này được tổ chức một cách độc đáo thành các ngành rộng của phần lớn các cổ phiếu thiết lập đỉnh cao mới so với ngày hôm trước. Bạn không thể tìm thấy danh sách như vậy ở bất cứ tạp chí tài chính nào. Bạn chỉ cần chú ý đến 5 hoặc 6 lĩnh vực tốt nhất trong danh sách này, vì chúng thường đóng vai trò dẫn sóng hay dẫn dắt thị trường trong mỗi thị trường tăng giá.

Trả lời