5 Đặc Điểm Ở Phần Tay Cầm Để Tạo Nên Một Nền Giá Tốt!

Tay cầm (handle) thường xuất hiện ở các mẫu hình giá như chiếc cốc-tay cầm (cup-handle) và hai đáy (double bottom). Tay cầm chính là cú rủ bỏ cuối cùng để loại bỏ các nhà đầu tư yếu, giúp cổ phiếu tăng trưởng sẵn sàng cho một đợt tăng giá.

Điểm phá vỡ (breakout) xuất hiện khi các nhà đầu tư lớn buộc phải mua vào mạnh mẽ. Điều này dẫn tới các phiên tăng giá mạnh với khối lượng lớn đột biến.

Sau đây là 5 đặc điểm của tay cầm giúp tạo nên một nền giá tốt.

1. Tay cầm có ít nhất 5 ngày giao dịch. Hầu hết các tay cầm nên có thời gian ít nhất 1 tuần giao dịch. Lý tưởng, chiều dài tay cầm nên có tỷ lệ với nền giá. Nghĩa là phần cốc hoặc hai đáy càng dài, thì tay cầm có thể dài hơn. (Note: Tuy nhiên, trong thực hành tôi không tuân thủ hướng dẫn này. Đừng cố gắng khống chế thời gian của tay cầm. Đôi khi thời gian hình thành của tay cầm sẽ rất dài. Xem ví dụ về mã cổ phiếu HDC. Thời gian hình thành tay cầm là gần tương đương với thời gian hình thành phần cốc).

2. Khối lượng thấp ở phần tay cầm cho thấy lực cung đang bị loại bỏ gần hết. Bạn có thể nhìn thấy điều này trong trường hợp của HDC.

3. Phần tay cầm nên có mức giảm 8%-12% trong điều kiện thị trường bình thường (Trong trường hợp của HDC là 6%). Trong trường hợp thị trường giảm mạnh bất thường, bạn mới nên sử dụng các điều kiện nới lỏng. Lúc này, phần tay cầm có thể giảm trên 12%.

4. Phần lớn các thanh giá nên tập trung ở nửa trên chiều cao của tay cầm. Bạn lấy mức giá cao nhất và thấp nhất của tay cầm, sau đó chia đôi. Các thanh giá nên nằm ở nửa trên tay cầm. LƯU Ý, CẦN TRÁNH XUẤT HIỆN HÌNH DẠNG CÁI NÊM Ở TAY CẦM.

5. Tay cầm nên nằm ít nhất trên đường trung bình di động 50 ngày.

CASE STUDY: MÃ CỔ PHIẾU XTO ENERGY HAY BÂY GIỜ LÀ EXXON MOBIL (XOM).

Hãy xem phần tay cầm của XOM hình thành phức tạp như thế nào trong tháng 9/2002. Nền giá này hình thành trong hai năm của thị trường con gấu 2000-2002. Chỉ số SP500 giảm 51% kể từ đỉnh.

Lúc này, Exon mobil chuyển từ một công ty sản xuất dầu sang khí gas tự nhiên.

XOM hình thành mẫu hình Hai Đáy với độ sâu 28% trong 14 tuần, bắt đầu từ tháng 5/2002. (Xem điểm số 1). Ngày 19/8/2002, XOM thiết lập điểm phá vỡ nhưng thất bại (điểm số 2). Điều này dẫn tới sự hình thành của tay cầm.

Tay cầm của XOM hình thành trong 6 tuần. Có khối lượng thấp (xem điểm số 3) và giá cố gắng giữ được đường MA50 ngày (màu đỏ). Ngày 2/10/2002. XOM thiết lập điểm phá vỡ với khối lượng lớn bất thường (điểm số 4). Mặc dù giá sau đó có hiện tượng Squat nhưng không chạm vào mức cắt lỗ.

Cổ phiếu XOM tăng 128% cho đến tận tháng 2/2006.

Trả lời