Bài 2: Tiêu chí C trong CANSLIM – Tăng trưởng EPS và Doanh số ở Quý hiện tại

#1 C- TĂNG TRƯỞNG EPS VÀ DOANH SỐ Ở QUÝ HIỆN TẠI CAO VÀ ĐANG TĂNG TỐC

O’neil đã quan sát danh sách các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất và đi đến phát hiện đầu tiên, là ký tự đầu tiên trong hệ thống của mình là C: Sự bùng nổ lợi nhuận đi kèm với sự tăng vọt của giá cổ phiếu đã xuất hiện nhiều lần trong toàn bộ lịch sử vĩ đại của thị trường chứng khoán Mỹ. Trong đó, điểm lưu ý:

  • So sánh EPS Quý hiện tại so với cùng kỳ năm trước (y-o-y) nên có mức tăng lớn, tối thiểu là 25%, các công ty tốt nhất thường có tăng trưởng EPS lên đến 100%- 500% hoặc cao hơn nữa
  • Tăng trưởng EPS nên đi kèm với sự tăng tốc (sự bất ngờ tích cực)

Khi áp dụng vào thực tế, danh sách các yếu tố cần được xem xét là:

  • Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận quý hiện tại ?
  • Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 3 quý gần nhất ?
  • Số quý liên tiếp có sự tăng tốc trong tăng trưởng lợi nhuận?
  • Tốc độ tăng trưởng EPS quý hiện tại ?
  • Tốc độ tăng trưởng EPS 3 quý gần nhất ?
  • Số quý liên tiếp có sự tăng tốc trong tăng trưởng EPS ?
  • Có sự điều chỉnh trong ước tính lợi nhuận ?

Trả lời