Lợi ích của trái phiếu doanh nghiệp

Trước đây, nhà đầu tư cá nhân không có nhiều cơ hội để tiếp cận đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Thị trường này vốn chỉ là sân chơi của các nhà đầu tư tổ chức có vốn lớn như ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư… Xu hướng trên đã thay đổi từ vài năm gần đây khi nhu cầu vốn của các doanh nghiệp ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ và ngày càng nhiều nhà đầu tư cá nhân quan tâm tới Trái phiếu doanh nghiệp.
Trái phiếu doanh nghiệp là một sản phẩm quan trọng của thị trường vốn không chỉ đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư mà còn đối với Chính phủ. Trái phiếu doanh nghiệp đang từng bước hình thành kênh cung vốn trung, dài hạn cho doanh nghiệp, giảm bớt áp lực cho vay của các ngân hàng thương mại, hỗ trợ các ngân hàng thương mại huy động vốn trái phiếu để tăng vốn cấp 2, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực huy động vốn cho sản xuất, kinh doanh.
Lợi ích của Trái phiếu doanh nghiệp với tổng thể nền kinh tế là rất lớn:
Tuy có nhiều lợi ích, mặt trái của trái phiếu doanh nghiệp đến từ rủi ro tín dụng của các trái phiếu không đủ an toàn. Chủ trương của Chính phủ là ủng hộ phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp để giảm gánh nặng cho ngân hàng nhưng cần kiểm soát chặt chẽ để không phát sinh các rủi ro ảnh hưởng đến thị trường tín dụng và ổn định vĩ mô.

 

Tiếp đến, bạn cũng có thể

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán
Sử dụng dịch vụ: TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời