Mối liên hệ giữa giá trái phiếu và giá cổ phiếu

Khi nào giá trái phiếu giảm và cổ phiếu tăng?

Nền kinh tế mạnh mẽ thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng điểm khi các công ty bắt đầu công bố thu nhập tốt. Khi thị trường chứng khoán tăng điểm, các nhà đầu tư bán trái phiếu và mua cổ phiếu, hy vọng giá tăng với tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với mức họ nhận được trên trái phiếu. Điều này khiến giá trái phiếu giảm xuống và làm tăng lợi tức.

Khi nào giá trái phiếu tăng và cổ phiếu giảm?

Khi nền kinh tế suy yếu, các công ty công bố lợi nhuận thấp và các nhà đầu tư bán cổ phiếu để đưa tiền vào các khoản đầu tư thận trọng như trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi. Điều này làm cho giá trái phiếu tăng và giá cổ phiếu giảm. Khi giá trái phiếu tăng, lợi tức giảm. Điều này giúp lãi suất cho vay giảm, các doanh nghiệp dễ dàng vay tiền để mở rộng hoạt động, từ đó thúc đẩy phục hồi nền kinh tế yếu kém.

Có khi nào giá cổ phiếu và trái phiếu tăng/giảm cùng lúc?

Giá cổ phiếu và trái phiếu thường ngược chiều nhau. Khi cổ phiếu tăng thì giá trái phiếu giảm và ngược lại. Có 4 trường hợp dưới đây, giá cổ phiếu và trái phiếu có thể tăng/ giảm đồng thời.

Khi cổ phiếu đang hoạt động tốt nhưng các nhà đầu tư vẫn hoài nghi về việc chúng sẽ hoạt động tốt trong bao lâu. Lúc này các nhà đầu tư tiếp tục bỏ tiền vào cổ phiếu nhưng cũng đầu tư vào trái phiếu đề phòng trường hợp thị trường chứng khoán giảm điểm. Điều này sẽ làm gia tăng nhu cầu giữa cổ phiếu và trái phiếu, và nhu cầu đó làm tăng giá đối với cả hai loại hình đầu tư.

Ngoài ra, các nhà đầu tư tin tưởng chính phủ và các công ty phát hành trái phiếu vẫn duy trì tình hình tài chính khả quan để thực hiện thanh toán lãi suất trái phiếu. Điều này làm tăng giá trị trái phiếu. Đồng thời, sự tự tin đó có thể làm cho cổ phiếu của công ty cũng khởi sắc. Các nhà đầu tư lý do rằng giá trị cổ phiếu sẽ tăng tương ứng.

Trường hợp thứ ba giúp cả cổ phiếu và trái phiếu cùng tăng, cùng giảm đó là lãi suất. Khi lãi suất thấp trong một thời gian dài, trái phiếu có xu hướng giữ nguyên giá trị. Lãi suất tăng khiến giá trị trái phiếu giảm xuống, bởi vì khi lãi suất cao hơn giá trái phiếu phải trả, các nhà đầu tư sẽ thu được lợi nhuận nhiều hơn với trái phiếu mới được phát hành với lãi suất cao hơn. Họ sẽ không mua trái phiếu cũ có mức lãi suất thấp hơn.

Trong thời kỳ lãi suất thấp, trái phiếu vẫn giữ nguyên giá trị hoặc thậm chí tăng giá trị bởi vì các nhà đầu tư không nhìn thấy lợi nhuận tốt hơn trong tương lai với các vấn đề mới hơn. Đồng thời, cổ phiếu vẫn hấp dẫn vì lãi suất không ăn vào lợi nhuận doanh nghiệp khi các công ty vay tiền. Trong trường hợp này, cả cổ phiếu và trái phiếu đều có thể tăng giá.

Cuối cùng, lạm phát gia tăng đều ảnh hưởng đến giá của cổ phiếu và trái phiếu. Khi lạm phát tăng, các công ty phải trả nhiều tiền hơn cho nguyên liệu, sản phẩm và nguồn cung cấp, làm giảm lợi nhuận. Điều đó làm cho cả cổ phiếu và trái phiếu trở nên rủi ro hơn. Tuy nhiên, khi lạm phát thấp, lãi suất trái phiếu có thể trả cho nhà đầu tư đủ để đánh bại lạm phát và có lãi. Điều này làm cho trái phiếu trở nên hấp dẫn và giá trị của chúng tăng lên. Đồng thời, vì các công ty bị ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh khi lạm phát thấp, cổ phiếu cũng có sức hút với nhà đầu tư hơn. Các công ty có lợi nhuận có xu hướng phát triển và cổ phiếu của họ cũng phát triển theo. Trong hoàn cảnh đó, cổ phiếu và trái phiếu tăng giá cùng một lúc.

Tiếp đến, bạn cũng có thể

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán

Sử dụng dịch vụ: TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời