So sánh: Trái phiếu với Cổ phiếu và Tiền gởi tiết kiệm

Bảng so sánh giữa các kênh Trái phiếu doanh nghiệp, Cổ phiếu và Tiền gởi tiết kiệm

Sự khác biệt giữa trái phiếu và tiền gởi

Khi bạn gửi tiền ở ngân hàng, rủi ro lớn nhất là khi ngân hàng phá sản bạn bị mất tiền gửi tại ngân hàng. Khi bạn mua trái phiếu doanh nghiệp, rủi ro lớn nhất là doanh nghiệp không trả được nợ dẫn đến bạn bị mất tiền cho vay. Rủi ro phá sản của doanh nghiệp thường cao hơn ngân hàng, bù lại lãi suất trái phiếu doanh nghiệp thường cao hơn lãi suất tiết kiệm.
So với tiết kiệm, trái phiếu là một loại chứng khoán có thể chuyển nhượng được cho các nhà đầu tư khác. Khi gửi tiết kiệm, nếu cần tiền trước hạn bạn cần yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm và chỉ được hưởng lãi không kỳ hạn. Khi đầu tư trái phiếu, nếu cần tiền bạn có thể bán lại cho nhà đầu tư khác và vẫn được hưởng mức lãi suất theo giá thị trường cho thời gian nắm giữ trái phiếu. Về khía cạnh này, trái phiếu linh hoạt và cho tỷ suất lợi nhuận tiềm năng cao hơn tiền gửi.

Sự khác biệt giữa trái phiếu và cổ phiếu

Khi bạn đầu tư vào cổ phiếu, bạn là cổ đông của doanh nghiệp. Nếu giá cổ phiếu tăng, bạn sẽ được hưởng lợi về giá vốn. Ngoài ra bạn được hưởng cổ tức. Tuy nhiên, nếu giá cổ phiếu rơi bạn sẽ chịu lỗ về giá vốn.
Khi bạn đầu tư vào trái phiếu, bạn là chủ nợ của doanh nghiệp. Nếu mọi việc bình thường, bạn sẽ nhận gốc và lãi trái phiếu theo đúng cam kết của doanh nghiệp. Nếu không may doanh nghiệp không trả được nợ, doanh nghiệp sẽ phải ưu tiên thanh lý tài sản để trả cho các chủ nợ trước khi trả cho cổ đông. Khi đầu tư trái phiếu, dù doanh nghiệp có lãi gấp nhiều lần thì lợi nhuận của bạn vẫn là lãi suất cố định doanh nghiệp cam kết khi đi vay. Bạn không được thực sự hưởng lợi khi lợi nhuận doanh nghiệp tăng như trong trường hợp cổ phiếu. Do vậy, khi đầu tư trái phiếu việc đánh giá lợi nhuận của doanh nghiệp cao hay thấp không quan trọng bằng việc liệu doanh nghiệp có khả năng chắc chắn trả nợ hay không.

 

Tiếp đến, bạn cũng có thể

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán
Sử dụng dịch vụ: TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời