Bài 1: Giới thiệu chung về Hệ thống đầu tư CANSLIM của William O’neil

Lịch sử hơn 130 năm của thị trường chứng khoán

Nghiên cứu của O’Neil được lần đầu tiên công bố vào những năm 1960 và ngày nay vẫn tiếp tục được cập cho dữ liệu hiện tại. Hiện nay, nghiên cứu này đã xem xét các siêu cổ phiếu hàng đầu trong lịch sử hơn 130 năm qua của thị trường chứng khoán, bắt đầu từ năm 1880 cho tới nay.

Cho dù đó là Bethlehem Steel vào năm 1914, Xerox vào năm 1963, hay Google và Apple vào năm 2004, Priceline.com vào năm 2010, SolarWinds vào năm 2011, hoặc 3D Systems vào năm 2012, thì 7 đặc điểm CANSLIM cũng giống hệt nhau, trước khi những cổ phiếu này có sóng tăng giá mạnh mẽ nhất.

Những cái tên sẽ thay đổi, các công nghệ mới và ngành công nghiệp mới sẽ ra đời, nhưng các đặc điểm cơ bản tạo nên các siêu cổ phiếu vẫn không thay đổi. Vì thế, một khi bạn biết phải tìm kiếm điều gì, việc lựa chọn các siêu cổ phiếu tiếp theo không cần phải dựa vào linh cảm. Nó sẽ dựa trên các bằng chứng lịch sử và các dấu hiệu chi tiết, cụ thể trong một danh sách kiểm tra.

Chỉ khoảng 1%-2% trong số tất cả cổ phiếu sẽ thỏa mãn đầy đủ các đặc điểm CANSLIM. Nhưng giống như một nghiên cứu độc lập của AAII (Hiệp Hội Các Nhà Đầu Tư Cá Nhân Hoa Kỳ) cho thấy, bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng: Nếu bạn tuân thủ kỷ luật và tìm kiếm các cổ phiếu có đặc điểm CANSLIM, thì bạn sẽ bắt được những cổ phiếu triển vọng nhất hiện nay, khi chúng mới ở giai đoạn đầu của sóng tăng giá mạnh mẽ nhất.

Vậy hệ thống đầu tư CANSLIM bao gồm những đặc điểm gì?

Hệ thống đầu tư CANSLIM bao gồm hai ý tưởng đơn giản:

  • Để tìm kiếm các siêu cổ phiếu trong tương lai, hãy nhìn lại các đặc điểm thường xuất hiện ở các siêu cổ phiếu quá khứ, trước khi chúng có sóng tăng giá mạnh mẽ nhất.
  • Để biết thời điểm nào nên bán, hãy nhìn lại những dấu hiệu cảnh báo thường xuất hiện ở các siêu cổ phiếu quá khứ, khi chúng đạt đỉnh và bắt đầu giảm điểm.

Các siêu cổ phiếu trông như thế nào trước và sau khi có sóng tăng giá mạnh mẽ nhất?

Vào cuối những năm 1950, William O’Neil, khi đó chỉ là một chàng trai môi giới trẻ tuổi, đã tự hỏi chính mình: Các đặc điểm phổ biến nào thường xuất hiện ở các cổ phiếu tốt nhất trước khi chúng có sóng tăng giá mạnh mẽ nhất?

Để tìm ra câu trả lời, ông ấy đã nghiên cứu các siêu cổ phiếu tăng giá mạnh nhất thị trường trong suốt toàn bộ lịch sử. Những cổ phiếu này đã tăng 100%, 300% hoặc nhiều hơn trong một thời gian ngắn, thường chỉ trong 1 hoặc 2 năm.

Cuối cùng, ông phát hiện thấy: Những cổ phiếu hàng đầu luôn có 7 đặc điểm phổ biến trước khi chúng có sóng tăng giá mạnh mẽ nhất. 7 yếu tố đó là:

#1 C- Tăng trưởng EPS và doanh số ở quý hiện tại cao và đang tăng tốc

#2 A- Tăng trưởng EPS hàng năm cao, tìm kiếm tăng trưởng đột biến.

#3 N- Các công ty trẻ, sản phẩm mới, lãnh đạo mới, thiết lập đỉnh giá mới từ các nền giá tốt

#4 S- Cung và cầu. Lực cầu lớn tại các điểm quan trọng.

#5 L- Cổ phiếu dẫn dắt hay cổ phiếu bị lãng quên?

#6 I- Sự bảo trợ của các nhà đầu tư tổ chức.

#7 M- Xu hướng thị trường

 

Trả lời