TRÁI PHIẾU VIETJET

Phương án đầu tư

Active 1D

Đảm bảo bán được mỗi ngày

Active 1M

Đảm bảo bán được khi tròn tháng

Giữ đến đáo hạn

Mua bán theo giá thị trường, không bảo đảm thanh khoản

Chi tiết các phương án đầu tư (click vào từng gói để xem thông tin)

Active 1D (Đảm bảo bán được mỗi ngày)

Trong thời hạn Gói Active, Khách hàng được đảm bảo có thể bán trái phiếu vào tất cả các ngày làm việc với mức lợi nhuận tối thiểu bằng mức quy định tại Biểu tỷ suất lợi nhuận xác định trước.

Thời hạn gói thanh khoản: 12 Tháng

Active 1M (Đảm bảo bán được khi tròn tháng)

Trong thời hạn Gói Active, Khách hàng được đảm bảo có thể bán trái phiếu vào các ngày tròn tháng với mức lợi nhuận tối thiểu bằng mức quy định tại Biểu tỷ suất lợi nhuận xác định trước.

Thời hạn gói thanh khoản: 12 Tháng

Giữ đến đáo hạn

Khi không sử dụng gói Active, quý khách sẽ giữ trái phiếu đến đáo hạn hoặc bán lại theo giá thị trường và không có bảo đảm về thanh khoản.

NGÀY ĐÁO HẠN: 26/07/2022

Tỷ suất lợi nhuận:

9.19%/ năm

Thời gian đầu tư:

Tỷ suất lợi nhuận được tính trên cơ sở:
(1) Nhà đầu tư giữ trái phiếu đến ngày đáo hạn;
(2) Tiền lãi trái phiếu đã được khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân;
(3) Tiền lãi trái phiếu được tái đầu tư ở mức lãi suất 6.5%/năm trên cơ sở 1 năm có 365 ngày.

Các sản phẩm trái phiếu khác

TRÁI PHIẾU BIDV

Top 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam

TRÁI PHIẾU VIETJET

Doanh nghiệp hàng không lớn nhất Việt Nam

Trả lời