Cách kiếm tiền từ quỹ ETF

1. Cách kiếm tiền từ các quỹ ETF

  • ETF là quỹ đầu tư với mục đích mô phỏng tỷ suất sinh lợi của chỉ số cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa hoặc một loại tài sản nào đó.
    Cách kiếm tiền từ một quỹ ETF sẽ phụ thuộc vào các khoản đầu tư cơ bản của quỹ ETF đó theo thời gian. Lợi nhuận sẽ đến từ sự tăng giá cổ phiếu mà quỹ ETF của bạn sở hữu và cổ tức được trả bằng chính các cổ phiếu đó .
  • Tương tự như vậy, nếu bạn sở hữu một quỹ trái phiếu ETF, bạn hy vọng kiếm được tiền từ thu nhập lãi. Nếu bạn sở hữu một quỹ ETF bất động sản, bạn hy vọng kiếm được tiền từ giá thuê bất động sản, thu nhập dịch vụ được tạo ra bởi các căn hộ, khách sạn, tòa nhà văn phòng mà ETF đã đầu tư.

2. Chìa khóa để tăng lợi nhuận từ đầu tư ETF
– Đừng đầu tư vào các quỹ ETF mà bạn không hiểu: Bạn nên biết chính xác danh mục nắm giữ cơ bản của từng quỹ ETF mà bạn sở hữu, tại sao bạn có khoản đầu tư vào nó.

– Giữ chi phí quản lý ETF của bạn hợp lý: Các quỹ ETFs luôn có chi phí quản lý danh mục vì vậy bạn nên tìm kiếm quỹ ETF có mức phí cạnh tranh và phù hợp.

– Tập trung vào dài hạn: Thị trường sẽ luôn có những biến động khó lường. Chúng ta có thể phải chịu sự dao động khủng khiếp về giá trị thị trường trong những giai đoạn thị trường lao dốc. Bạn sẽ thấy các giai đoạn như 2007-2009 khi lợi nhuận của các quỹ ETF giảm 20%, 30%, 50% trở lên. Khi tập trung vào câu chuyện dài hạn hơn, thời gian sẽ giải quyết được phần lớn sự biến động đó và các nhà đầu tư sẽ được đền đáp xứng đáng.

3. Quản trị rủi ro khi giao dịch ETF

Cũng giống như với cổ phiếu, nhà đầu tư luôn cần có một kế hoạch để giúp quản trị rủi ro danh mục của mình. Đây sẽ là những điều cần Chú ý:

– Xác định trước thời gian bạn dự định nắm giữ một quỹ ETF nhất định.

– Xác định vị thế tài khoản: Hầu hết các giao dịch không nên mạo hiểm quá 2% – 3% tài khoản trên một giao dịch.

– Xác định điểm dừng lỗ cho mỗi giao dịch và xem xét sử dụng lệnh dừng lỗ, để đảm bảo an toàn tài khoản.

– Xem lại hiệu suất đầu tư danh mục ETFs: Chẳng hạn, nếu đặt lệnh dừng lỗ quá gần, nhà đầu tư có thể cần đặt 1 biên độ dừng lỗ lớn hơn hoặc tìm một quỹ ETF có độ biến động thấp hơn.

– Ngược lại, nếu ETF ít có biến động về giá, nhà đầu tư có thể tìm 1 ETFs có độ biến động lớn hơn.

Tiếp đến, bạn cũng có thể

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán

Sử dụng dịch vụ: TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời