Cách giao dịch quỹ ETF như thế nào?

Cách giao dịch quỹ ETF như thế nào? Giao dịch quỹ ETF (Exchange-Traded Fund) có thể được thực hiện thông qua hai cách cơ bản: thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.Quỹ ETF là gì? Tất tần tật những điều nhà đầu tư cần biết?This article is referenced content from https://chanhtuoi.com - Quỹ ETF là gì? Tất tần tật những điều nhà đầu tư cần biết?

Giao dịch trên thị trường sơ cấp

Trên thị trường sơ cấp, chứng chỉ quỹ ETF được phát hành bởi các nhà tạo lập (Authorized Participant) theo lô lớn, thông thường là 100.000 chứng chỉ quỹ ETF tại Việt Nam.

Những nhà tạo lập này không mua lô chứng chỉ quỹ ETF bằng tiền mặt mà thay vào đó, họ trao đổi lô chứng chỉ quỹ này bằng một “rổ” danh mục chứng khoán cơ cấu, mô phỏng theo chỉ số được chấp thuận ban đầu. Quá trình trao đổi này giúp tạo ra quỹ ETF mới, được gọi là quỹ hoán đổi danh mục.

Giao dịch trên thị trường thứ cấp

Sau khi thành viên thành lập quỹ hoán đổi danh mục chứng khoán để đổi lấy chứng chỉ quỹ ETF, họ có thể chia nhỏ và bán các chứng chỉ quỹ ETF này trên thị trường thứ cấp. Các chứng chỉ quỹ ETF được niêm yết trên sàn chứng khoán và được giao dịch giống như mua bán cổ phiếu. Điều này cho phép các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể mua được các đơn vị chứng chỉ quỹ riêng lẻ.

Việc giao dịch trên thị trường thứ cấp giúp tăng tính thanh khoản và linh hoạt cho quỹ ETF, vì nhà đầu tư có thể mua và bán chứng chỉ quỹ ETF vào bất kỳ thời điểm nào trong giờ giao dịch. Thêm vào đó, việc giao dịch trên thị trường thứ cấp cũng cung cấp cho nhà đầu tư một cách tiếp cận dễ dàng và thuận tiện đối với quỹ ETF, giống như giao dịch cổ phiếu thông thường.

 

Tiếp đến, bạn cũng có thể

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán
Sử dụng dịch vụ: TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời