Tiền tệ – định nghĩa | bản chất | chức năng

TIỀN TỆ LÀ GÌ?

1. Định nghĩa Tiền Tệ

Tiền tệ có thể hiểu là bất cứ thứ gì có thể được chấp nhận rộng rãi trong việc thanh toán hàng hóa dịch vụ hay trong việc hoàn trả các món nợ.

Tiền tệ thường có 2 khái niệm đi kèm là đồng nội tệ và động ngoại tệ

  • Đồng nội tệ là đồng tiền pháp định của một quốc gia được dung để trao đổi tất cả hàng hóa dịch vụ trong quốc gia đó. Nếu lạm phát trong nước tăng, đồng nội tệ sẽ bị mất giá, sức mua kém hơn, sẽ mua được ít hàng hóa hơn
  • Đồng ngoại tệ là đồng tiền có nguồn gốc nước ngoài, hay tiền quốc tế được chấp thuận trong các giao dịch mua bán quốc tế hay có thể quy đổi sang nội tệ .

Đồng ngoại tệ mạnh thì sức mua của ngoại tệ với hàng hóa trong nước sẽ nhiều cao hơn, tức cũng một động ngoại tệ trước đây, nhưng bây giờ sẽ mua được nhiều hàng hóa nội địa hơn. Ở chiều ngược lại khi đồng ngoại tệ mạnh lên, tức đồng nội tệ sẽ mất giá tương đối so với ngoại tệ nên sẽ mua được ít hàng hóa nước ngoài hơn.

Còn trong trường hợp đồng ngoại tệ yếu, sức mua ngoại tệ kém đi, đồng nội tệ sẽ mạnh lên tương đối mua được nhiều hàng hóa nước ngoài hơn.

Các đồng tiền quốc tế là Đồng USD, bảng anh, đồng euro, đồng yên, rúp Nga đây là các đồng ngoại tệ được chấp nhận thanh toán trên toàn thế giới.

2. Bản chất và chức năng của tiền tệ

Bản chất của tiền tệ là một loại hàng hóa đặc biệt, là vật ngang giá chung thống nhất giữa những hàng hóa khác, là vật trung gian môi giới trong hoạt động trao đổi hàng hóa, là công cụ để quá trình mua bán diễn ra thuận tiện và dễ dàng hơn.

Để hiểu rõ hơn về bản chất của tiền tệ, hãy đi vào phân tích hai thuộc tính cơ bản của nó:

  • Giá trị sử dụng của tiền tệ:

    • Là khả năng đáp ứng nhu cầu trao đổi của xã hội, nhu cầu sử dụng làm trung gian trong quá trình trao đổi. Có nghĩa là, tiền chỉ tồn tại khi xã hội có nhu cầu.

    • Giá trị sử dụng của tiền tệ sẽ phụ thuộc vào sự quy định của xã hội, tiền tệ sẽ tồn tại với tư cách là vật trung gian khi xã hội còn công nhận vai trò của nó.

  • Giá trị của tiền: được thể hiện qua sức mua, là khả năng đổi được nhiều hay ít hàng hoá khác trong trao đổi. “Sức mua” ở đây được xem xét trên phương diện toàn thể các hàng hoá trên thị trường.

 

Tiếp đến, bạn cũng có thể

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán
Sử dụng dịch vụ: TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời