(HSC Research) VRE: Mua vào thời điểm giảm giá

Điểm nhấn chính:
  • Chúng tôi giảm dự báo lợi nhuận năm 2020 đối với Vincom Retail (VRE) để phản ánh việc chuỗi Vinpro đóng cửa và tác động của dịch bệnh COVID-19 lên thu nhập cho thuê sàn TTTM.
  • Tuy nhiên, chúng tôi giữ khuyến nghị Mua vào do chúng tôi tin rằng cổ phiếu đã bị bán tháo quá mức. Giá trị tài sản của doanh nghiệp không nên được đánh giá thuần túy dựa vào tác động tiêu cực trong ngắn hạn và vì vậy tiềm năng tăng giá hiện tại theo dự báo của chúng tôi là 89,8%.
  • Chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần năm 2020 tăng 6,4%, giảm xuống 3 nghìn tỷ đồng, thấp hơn dự báo trước của chúng tôi ở mức 3,3 nghìn tỷ đồng (tăng 16,4%).
  • Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận năm 2021 sẽ hồi phục mạnh với mức tăng trưởng 21,3% so với năm trước. Lợi nhuận sẽ được hỗ trợ bởi sự đóng góp của 13 TTTM hoạt động trong cả năm, dự kiến sẽ được ra mắt trong năm nay, bao gồm cả các TTTM trong 3 dự án lớn của Vinhomes.
  • Chúng tôi duy trì quan điểm rằng việc đóng cửa chuỗi Vinpro sẽ có tác động không đáng kể; VRE đã tích cực lấp đầy các sàn trống của chuỗi Vinpro thuê trước đây, bằng việc mở rộng showrooms Vinfast hoặc cho thuê các khách bên ngoài khác.
  • VRE cũng đang có chính sách hỗ trợ, bao gồm (1) giảm giá cho thuê và cung cấp các voucher mua sắm và (2) hỗ trợ vận chuyển hàng hóa thay cho các đối tác thuê. Đây là một chính sách hợp lý bởi chúng tôi luôn cho rằng sự ổn định của khách thuê trong dài hạn quan trọng hơn rất nhiều so với lợi nhuận tài chính trong ngắn hạn.
  • Chúng tôi đã kiểm tra khả năng duy trì mức độ hiệu quả của VRE với kịch bản tiêu cực giả định các tác động sẽ chỉ giảm thiểu vào thời điểm cuối năm. Theo đó rủi ro mất khả năng thanh toán thấp do dòng tiền dồi dào và áp lực vay nợ thấp; tuy nhiên trong kịch bản này chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần có thể giảm 21,8% xuống 2,4 nghìn tỷ đồng.
  • Chúng tôi giảm giá mục tiêu 21,5% xuống còn 33.600đ/cp theo phương pháp RNAV điều chỉnh. Sự điều chỉnh này chủ yếu là do tác động của lợi nhuận năm 2020 suy giảm, các rủi ro đến từ tình hình dịch bệnh hiện tại và khoảng thời gian cần thiết để hồi phục. Đánh giá Mua vào với tiềm năng tăng giá là 89,8%.

 

Xem toàn bộ báo cáo!

Nguồn: HSC Research

Trả lời