(HSC Research) VNM: P/E của VNM đang ở mức thấp nhất của 7 năm

Điểm nhấn chính:
  • Chúng tôi nâng đánh giá đối với cổ phiếu VNM từ Nắm giữ lên Mua vào với giá mục tiêu là 111.300đ; tương đương tiềm năng tăng giá là 21%.
  • Định giá của VNM đang ở mức thấp nhất của 7 năm và ở mức hấp dẫn. Công ty được quản trị một cách xuất sắc và là một trong số ít các doanh nghiệp có thể không bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
  • Chúng tôi lạc quan hơn một chút về triển vọng lợi nhuận và điều chỉnh tăng 5,5% dự báo doanh thu thuần lên 63.036 tỷ đồng (tăng trưởng 11,9%) và điều chỉnh tăng 0,8% dự báo lợi nhuận thuần lên 11.394 tỷ đồng (tăng trưởng 7,7%). Lý do điều chỉnh (1) tăng kỳ vọng doanh thu, (2) tỷ suất lợi nhuận (không tính GTN) cải thiện và (3) doanh thu tăng nhờ hợp nhất với GTN.
  • Doanh thu nội địa được hỗ trợ nhờ nhu cầu đối với các sản phẩm sữa trong thời gian có đại dịch Covid-19 tăng; đặc biệt là sản phẩm sữa chua và sữa công thức. Đồng thời, giá bột sữa nguyên liệu đã và đang giảm do nhu cầu từ Trung Quốc giảm, chuỗi cung ứng tại các thị trường lớn bị gián đoạn và sản lượng bột sữa thế giới tăng, từ đó giúp tăng tỷ suất lợi nhuận gộp của VNM.
  • Với tình hình tài chính tốt và dòng tiền mạnh, VNM có thể duy trì chi trả cổ tức ổn định. Trong năm 2020, chúng tôi kỳ vọng Công ty sẽ chi trả cổ tức là 4.500đ/cổ phiếu; tương đương tỷ lệ lợi nhuận dùng để trả cổ tức là 68,7% và tỷ lệ cổ tức/giá là 4,9%.
  • Giá cổ phiếu đã giảm 29,8% kể từ lần cập nhật gần nhất vào tháng 11/2019. Giá mục tiêu sau khi điều chỉnh của chúng tôi đối với cổ phiếu VNM là 111.300đ; tương đương tiềm năng tăng giá 21%.
  • Giá mục tiêu của chúng tôi được dựa trên phương pháp định giá DCF. VNM đang giao dịch ở mức rất rẻ, tương đương PE 2020 là 15,6x, cũng là mức thấp nhất trong vòng 7 năm.

Xem toàn bộ báo cáo!

Nguồn: HSC Research

Trả lời