(HSC Research) TCM – KQKD Q1/2020 giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Điểm nhấn chính:

 

  • TCM đã công bố KQKD sơ bộ Q1/2020 sát với dự báo của chúng tôi. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận sau thuế ước tính lần lượt là 33,2 triệu USD (780,8 tỷ đồng; giảm 20,2% so với cùng kỳ) và 1,39 triệu USD (32,8 tỷ đồng; giảm 23,7% so với cùng kỳ).
  • KQKD Q1/2020 không đạt kế hoạch quý của TCM, trong đó doanh thu thấp hơn 15,6% và lợi nhuận thấp hơn 33,2%. Điều này chủ yếu là do tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19.
  • Hiện tại, chúng tôi giữ nguyên dự báo cho năm 2020 với doanh thu là 3.108 tỷ đồng và lợi nhuận thuần là 156,2 tỷ đồng (giảm 27,6%).
  • Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào đối với TCM với giá mục tiêu dựa trên phương pháp DCF là 20.200đ/cp, tiềm năng tăng giá là 29,8%.

Xem toàn bộ báo cáo!

Nguồn: HSC Research

 

 

Trả lời