(HSC Research) QNS – Định giá rẻ đối một doanh nghiệp tiền mặt dồi dào

Điểm nhấn chính:

 

  • Chúng tôi duy trì đánh giá Tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu QNS nhưng điều chỉnh giảm 18% giá mục tiêu xuống còn 28.200đ từ 34.400đ do điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận cho năm nay.
  • Cho năm 2020 chúng tôi điều chỉnh giảm 23,8% dự báo doanh thu thuần xuống còn 7.032 tỷ đồng, giảm 8,4% và điều chỉnh giảm 32% dự báo lợi nhuận thuần xuống còn 958 tỷ đồng; giảm 25,8%. Chúng tôi dự báo hầu hết các mảng kinh doanh có kết quả kém trong năm nay.
  • Chúng tôi đưa ra dự báo lần đầu cho năm 2021, với doanh thu thuần hồi phục 9,5% và lợi nhuận hồi phục 9,9%. Chúng tôi kỳ vọng mảng thực phẩm đồ uống năm 2021 của QNS sẽ tăng trưởng ở mức vừa phải 3-5%. Chúng tôi ước tính mảng đường sẽ cải thiện trong năm 2021 với sản lượng mía thu hoạch tăng trong niên vụ tới.
  • Chúng tôi kỳ vọng Công ty sẽ tăng trưởng khiêm tốn trong dài hạn và tin rằng sức tiêu thụ sản phẩm sữa đậu nành sẽ hồi phục cùng với sự hồi phục của nền kinh tế. QNS dẫn đầu thị trường sữa đậu nành và mảng này có thể duy trì sự tăng trưởng ổn định trong những năm tới. Tuy nhiên, triển vọng lợi nhuận mảng đường lại không ổn định.
  • Do lợi nhuận giảm năm nay và triển vọng tăng trưởng chỉ ở mức khiêm tốn nên hệ số ROE có vẻ không hấp dẫn. Chúng tôi dự báo hệ số ROE đạt 14,6% trong năm 2020 và 15,5% trong năm 2021.
  • Chúng tôi ưa thích dòng tiền mạnh và tình hình tài chính tốt của QNS. Theo đó, chúng tôi tin rằng QNS có thể duy trì được tỷ lệ cổ tức/giá ở mức cao, là 6-12% trong những năm tới.
  • Chúng tôi sử dụng phương pháp ROE/COE để định giá QNS với hệ số ROE bền vững giả định là 15% (ROE dự báo năm 2020 là 14,6% và năm 2021 là 15,5%) và chi phí vốn chủ sở hữu là 8,7%; tốc độ tăng trưởng dài hạn là 1% và áp dụng tỷ lệ chiết khấu 30%. Theo đó chúng tôi tính ra giá mục tiêu là 28.200đ; tương đương tiềm năng tăng giá 13,7%.

Xem toàn bộ báo cáo!

Nguồn: HSC Research

 

Trả lời