(HSC Research) PVT: Tăng trưởng lợi nhuận bị ảnh hưởng do việc bảo trì nhà máy lọc dầu Dung Quất trong năm 2020 những sẽ hồi phục trong năm 2021

Điểm nhấn chính:

 

  • Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào đối với PVT trong khi điều chỉnh giảm 47,5% giá mục tiêu xuống 11.540đ/cp, tiềm năng tăng giá là 34% so với thị giá.
  • Lợi nhuận PVT được hỗ trợ bởi nhu cầu dầu thô và than từ các nhà máy lọc dầu và nhà máy nhiệt điện trong nước. Nhu cầu dầu thô trong nước sẽ giảm trong năm 2020 do nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ tạm dừng hoạt động cho việc bảo trì trong gần 2 tháng. Chúng tôi hy vọng nhu cầu đối với dầu thô sẽ hồi phục trong năm 2021 nhờ cả 2 nhà máy lọc dầu hoạt động hết công suất.
  • Lợi nhuận của PVT cũng được thúc đẩy bởi nhu cầu LPG và dầu sản phẩm trong nước, tuy nhiên mảng này bị ảnh hưởng tiêu cực từ sự bùng phát của dịch COVID-19 trong năm 2020. Theo đó, chúng tôi hy vọng sản lượng tiêu thụ xăng dầu sẽ hồi phục mạnh trong năm 2021 do dịch đã được ngăn chặn.
  • Cho năm 2020, chúng tôi giảm 24,8% dự báo doanh thu thần xuống 6.603 tỷ đồng (giảm 14,9%) và 26,3% dự báo lợi nhuận thuần xuống 576 tỷ đồng (giảm 16,4%). Cho năm 2021, chúng tôi giảm 23,5% dự báo doanh thu thuần xuống 7.267 tỷ đồng (tăng 10,1%) và 20,8% dự báo lợi nhuận thuần xuống 654 tỷ đồng (tăng 13,5%).
  • Giá cổ phiếu giảm 48,4% trong 3 tháng qua, PVT hiện giao dịch với P/E là 4,5 lần trong năm nay dựa trên ước tính điều chỉnh của chúng tôi.

 

Xem toàn bộ báo cáo!

Nguồn: HSC Research

Trả lời