(HSC Research) PPC – Sản lượng điện tăng trưởng vừa phải trong khi nội dung hợp đồng mua bán điện mới ít thuận lợi hơn

Điểm nhấn chính:

 

  • Chúng tôi nâng đánh giá đối với cổ phiếu PPC từ Giảm tỷ trọng lên Nắm giữ với giá mục tiêu được điều chỉnh 3,5% lên 23.700đ; thấp hơn thị giá 1,9%.
  • Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của PPC phụ thuộc vào sản lượng điện tiêu thụ và giá bán điện được ấn định trên hợp đồng mua bán điện ký với EVN.
  • Cho năm 2020, chúng tôi điều chỉnh tăng 4,6% dự báo doanh thu thuần lên 8.357 tỷ đồng (tăng trưởng 2,1%) và điều chỉnh giảm 4,6% dự báo lợi nhuận xuống còn 857 tỷ đồng (giảm 32,1%).
  • Cho năm 2021, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 8.198 tỷ đồng (giảm 1,9% và cao hơn 0,4% so với dự báo trước đây) và lợi nhuận thuần đạt  799 tỷ đồng (giảm 6,7% và thấp hơn 1,2% so với dự báo trước đây).
  • Do kế hoạch đầu tư công suất mới chưa chắc chắn, PPC hiện là một doanh nghiệp có dòng tiền mạnh. Chúng tôi dự báo Công ty sẽ tiếp tục chi trả cổ tức hầu hết lợi nhuận với tỷ lệ lợi nhuận dùng để trả cổ tức là 90% từ 2020-2025.
  • Dựa trên dự báo mới của chúng tôi, hiện P/E dự phóng năm nay là 9 lần.

 

Xem toàn bộ báo cáo!

Nguồn: HSC Research

 

 

Trả lời