(HSC Research) PNJ – Lợi nhuận Q1/2020 giảm

Điểm nhấn chính:

 

  • PNJ công bố KQKD Q1/2020 với doanh thu thuần đạt 5.001 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận thuần là 408 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cùng kỳ.
  • Do tác động đáng kể của dịch COVID-19 đối với mảng bán lẻ, tính riêng trong tháng 3, tổng doanh thu vẫn tăng 6,3% so với cùng kỳ đạt 1.355 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận giảm 37% so với cùng kỳ xuống 64 tỷ đồng.
  • Mảng bán lẻ Q1 tăng 8,2% so với cùng kỳ đạt 2.961 tỷ đồng. Doanh thu từ bán buôn giảm đáng kể 17% so với cùng kỳ xuống 760 tỷ đồng. Trong khi doanh thu vàng miếng tăng mạnh 15% so với cùng kỳ lên 1.205 tỷ đồng.
  • Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm 0,9% xuống 21% so với 21,9% trong Q1/2019 do tỷ trọng đóng góp từ vàng miếng vào tổng doanh thu tăng nhưng mảng này có tỷ suất lợi nhuận thấp.
  • Chúng tôi duy trì dự báo doanh thu cho năm nay ở mức 15.605 tỷ đồng, giảm 8,3% và lợi nhuận thuần là 1.029 tỷ đồng, giảm 13,8%. Chúng tôi cũng duy trì Mua vào với giá mục tiêu dựa trên DCF là 67.700đ/cp.

 

Xem toàn bộ báo cáo!

Nguồn: HSC Research

 

 

 

Trả lời