(HSC Research) MWG – Định giá rẻ với triển vọng tích cực

Điểm nhấn chính:

 

  • Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào đối với cổ phiếu MWG nhưng điều chỉnh giảm 32,7% giá mục tiêu xuống còn 110.600đ từ 164.400đ. Kịch bản cơ sở của chúng tôi là dịch Covid-19 tại Việt Nam sẽ được khống chế hoàn toàn vào cuối Q2. Tại giá mục tiêu mới, P/E dự phóng năm 2020 là 16 lần; năm 2021 là 12,9 lần và tiềm năng tăng giá từ thị giá hiện tại là 48,3%.
  • Chuỗi ĐTDĐ và điện máy bị ảnh hưởng nặng nề trong năm 2020 do cửa hàng bị đóng cửa, lưu lượng khách đến cửa hàng giảm và nhu cầu kém đi. Tỷ suất lợi nhuận sẽ giảm do doanh thu giảm.
  • Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng gây ra bởi dịch Covid-19, chúng tôi thấy nhu cầu đối với thực phẩm và hàng bách hóa tăng mạnh và kỳ vọng doanh thu mỗi cửa hàng BHX sẽ tăng 6,3% đạt 1,44 tỷ đồng/tháng trong năm nay từ 1,35 tỷ đồng/tháng vào năm ngoái.
  • Giả định sẽ có thêm 700 cửa hàng BHX mới được mở trong năm nay, chúng tôi dự báo doanh thu thuần chuỗi BHX đạt 22.546 tỷ đồng, tăng trưởng 110,2%. Tuy vậy, mặc dù có sự thuận lợi về nhu cầu nhưng chuỗi BHX sẽ vẫn lỗ cho đến năm 2022.
  • Trước tình hình khó khăn hiện tại, chúng tôi điều chỉnh giảm 35,1% dự báo lợi nhuận thuần xuống còn 3.152 tỷ đồng, giảm 17,8% từ 4.854 tỷ đồng (tăng trưởng 26,6%) trong dự báo trước đó.
  • Cho năm 2021, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận sau thuế hồi phục mạnh 26,3% về 3.983 tỷ đồng nhờ nhu cầu thị trường và thị phần của MWG sẽ cải thiện. Chúng tôi sử dụng giả định thận trọng với dự báo mới cho lợi nhuận thuần năm 2021 vẫn thấp hơn 33,7% so với dự báo trước đây.
  • Với giá cổ phiếu MWG đã giảm 30% trong một tháng qua, chúng tôi cho rằng các rủi ro hiện đã được phản ánh hết vào giá. Hiện cổ phiếu đang có mức P/E rẻ nhất trong lịch sử với P/E dự phóng năm 2020 là 10,8 lần và năm 2021 là 8,7 lần.
  • Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào đối với cổ phiếu MWG với giá mục tiêu là 110.600đ; tương đương tiềm năng tăng giá 48,3%.

Xem toàn bộ báo cáo!

Nguồn: HSC Research

 

Trả lời