(HSC Research) HVN – Tái cơ cấu Jetstar Pacific Airlines

Điểm nhấn chính:

 

  • Sáng ngày 10/4/2020, truyền thông đã đưa tin Qantas Asia sẽ chuyển nhượng 30% cổ phần của mình tại Jetstar Pacific Airlines (JPA) (Qantas Asia đã mua lại cổ phần JPA từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) vào năm 2007), cho Vietnam Airlines (hiện đang nắm giữ 68,85% cổ phần tại JPA) trong năm nay sau 13 năm đầu tư.
  • Chúng tôi lưu ý rằng HVN và Qantas Asia đã thảo luận kế hoạch tái cơ cấu đối với JPA từ năm 2018. Tuy nhiên, đối mặt với tình hình hoạt động rất khó khăn như hiện nay của ngành hàng không, kế hoạch mới được triển khai nhanh chóng.
  • Ở giai đoạn này, thông tin chi tiết liên quan đến thương vụ chuyển nhượng sẽ không được công bố cho đến cuối tháng 6/2020. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất theo quan điểm của chúng tôi là Qantas Asia đang muốn chuyển nhượng cổ phần mà không cần điều kiện kèm theo.
  • Do chưa đủ thông tin nên chúng tôi chưa đưa vào mô hình dự báo đối với HVN. Hiện tại, chúng tôi duy trì đánh giá Tăng tỷ trọng với giá mục tiêu là 26.500đ dựa trên phương pháp DCF với tiềm năng tăng giá là 28,2% so với thị giá hiện tại.

Xem toàn bộ báo cáo!

Nguồn: HSC Research

Trả lời