(HSC Research) HPG ghi nhận sản lượng tiêu thụ kỷ lục trong tháng 3

Điểm nhấn chính:
  • Hôm nay, HPG công bố sản lượng tiêu thụ thép xây dựng cho tháng 3 với 351.000 tấn thép (tăng 42,2% so với cùng kỳ). Đây là một kết quả gây bất ngờ trong bối cảnh dịch COVID-19 đang gia tăng tại Việt Nam trong tháng 3 vừa qua. Chúng tôi cũng đã ước tính sản lượng phôi thép tiêu thụ đạt khoảng 150.000 tấn trong tháng 3 năm nay, tăng từ mức 0 trong tháng 3 năm ngoái.
  • Sản lượng tiêu thụ tháng 3 tăng vượt kỳ vọng chủ yếu là nhờ nhu cầu xây dựng nhà ở tăng mạnh, chiếm 70% sản lượng thép xây dựng tiêu thụ của HPG. Hoạt động xuất khẩu duy trì khả quan nhờ nhu cầu từ các nước ASEAN và Canada tăng tốt. Bên cạnh đó, giải ngân vốn đầu tư công trong Q1/2020 tăng cũng hỗ trợ nhu cầu đối với sản phẩm thép xây dựng.
  • Theo đó, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng Q1/2020 đạt 732,297 tấn (tăng 5,1% so với cùng kỳ) cùng với 360.000 tấn phôi thép (từ mức 0 trong Q1/2019).
  • Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào với giá mục tiêu là 28.196đ/cp dựa trên phương pháp so sánh P/E, tiềm năng tăng giá của cổ phiếu là 72,5%.

 

Xem toàn bộ báo cáo!

Nguồn: HSC Research

Trả lời