(HSC Research) FPT: Vươn mình thành một công ty công nghệ thực thụ (24/3/2020)

Điểm nhấn chính:
  • Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào đối với cổ phiếu FPT với giá mục tiêu dựa trên phương pháp định giá từng phần là 64.700đ (giảm từ 78.100đ); tương đương tiềm năng tăng giá 34,5%.
  • Khuyến nghị của chúng tôi được đưa dựa trên quá trình FPT vươn mình từ một doanh nghiệp trung gian trong lĩnh vực CNTT và cung cấp dịch vụ gia công phần mềm thành một công ty công nghệ thực thụ và là một đối tác công nghệ được đánh giá cao trên thế giới.
  • FPT có nhiều sản phẩm/giải pháp tự phát triển trên các nền tảng công nghệ mới nhất như Trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain và Internet vạn vật (IoT).
  • FPT cũng đã có thêm mảng tư vấn chiến lược trong danh mục sản phẩm và dịch vụ; giúp Công ty có thể cung cấp giải pháp trực tiếp đến khách hàng, ký được hợp đồng trực tiếp với các công ty đa quốc gia và cải thiện tỷ suất lợi nhuận.
  • Đà tăng trưởng mạnh sẽ nhờ vào sự nâng cao năng lực công nghệ của Công ty và nhu cầu lớn đối với dịch vụ chuyển đổi số trên thị trường thế giới.
  • Mảng viễn thông phụ thuộc vào vốn đầu tư lớn và tăng trưởng sẽ ở mức vừa phải trước áp lực cạnh tranh cao.
  • Giáo dục giữ vai trò mấu chốt đối với chiến lược hội tụ của FPT, nhằm cung cấp nguồn nhân lực cần thiết cho các mảng kinh doanh khác và tạo ra đà tăng trưởng trong tương lai.
  • Trong mô hình dự báo của mình cho giai đoạn 2020-2022, chúng tôi dự báo doanh thu của FPT sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 19,5% và lợi nhuận thuần tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 25,5%; trong khih tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 38,6% năm 2019 lên 44,7% trong năm 2022.
  • Cổ phiếu FPT có P/E dự phóng năm 2020 là 9,6 lần. Mặt bằng định giá hiện tại có vẻ hấp dẫn trước triển vọng tăng trưởng tuyệt vời.

 

Xem toàn bộ báo cáo!

Nguồn: HSC Research

Trả lời