(HSC Research) FPT – Q1/2020: KQKD sát với dự báo

Điểm nhấn chính:

 

  • FPT công bố LNTT Q1/2020 tăng 19% so với cùng kỳ, thấp hơn 1,1% so với dự báo của chúng tôi.
  • KQKD Q1/2020 cho thấy doanh thu tăng 17% so với cùng kỳ và LNTT tăng 19% so với cùng kỳ, lần lượt thấp hơn 0,3% và 1,1% so với dự báo doanh thu và LNTT của chúng tôi.
  • Chúng tôi duy trì dự báo doanh thu tăng 18,2% và lợi nhuận thuần tăng 21,7% trong năm 2020.
  • Duy trì đánh giá Mua vào với giá mục tiêu là 64.700đ/cp (tiềm năng tăng giá là 26,4%).

Xem toàn bộ báo cáo!

Nguồn: HSC Research

 

Trả lời