(HSC Research) Dữ liệu thị trường: Cập nhật kết quả phân loại thị trường quỹ FTSE tháng 3/2020

Điểm nhấn chính:

 

  • FTSE Russell vừa công bố kết quả cập nhật phân loại thị trường định kỳ tạm thời của FTSE tháng 3/2020. Theo đó, Việt Nam vẫn tiếp tục nằm trong Danh sách theo dõi Thị trường cận biên và sẽ được xem xét khả năng nâng hạng lên Thị trường mới nổi thứ cấp.
  • Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được tiêu chí “Chu kỳ thanh toán” (hiện đang bị đánh giá ‘Hạn chế’) và tiêu chí “Thanh toán – tỷ lệ các giao dịch thất bại hiếm” không được đánh giá; do vậy Việt Nam hiện đáp ứng 7/9 tiêu chí.
  • Tuy nhiên, Việt Nam đã cải thiện đăng ký tài khoản mới, mặc dù NĐT nước ngoài vẫn bị giới hạn về tỷ lệ sở hữu.
  • Chúng tôi thấy không có sự thay đổi gì đáng kể so với kết quả review trước trong tháng 9/2019.
  • Kết quả review phân loại thị trường định kỳ quỹ FTSE tiếp theo sẽ được công bố vào tháng 9/2020.

Xem toàn bộ báo cáo!

Nguồn: HSC Research

Trả lời