[VEA] – Giá trị đầu tư thể hiện rõ khi vĩ mô nhiều biến động

  • HSC giữ nguyên khuyến nghị Tăng tỷ trọng nhưng tăng 18% giá mục tiêu lên 52.400đ (tiềm năng tăng giá 19%) do thay đổi giả định định giá (giảm giả định chi phí vốn CSH và tăng tốc độ tăng trưởng dài hạn).
  • Chúng tôi giữ nguyên dự báo lợi nhuận giai đoạn 2024-2026, cho thấy lợi nhuận giảm nhẹ 4% trong năm nay, sau đó tăng trưởng 9%/6% trong năm 2025/2026. Cổ tức tiền mặt dự báo ở mức 4.379-4.798đ, tương đương lợi suất cổ tức 10-11% trong kỳ dự báo.
  • Sau khi giá cổ phiếu tăng 24% trong 1 tháng qua, VEA đang giao dịch với P/E dự phóng năm 2025 là 9,1 lần và P/E trượt dự phóng 1 năm là 9,5 lần, hơi cao hơn bình quân từ năm 2019 ở mức 9,2 lần. HSC đánh giá cao lợi suất cổ tức tiền mặt cao và ổn định của VEA, nhất là trong bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều biến động.

Sự kiện: Công bố tài liệu ĐHCĐ năm 2024  

VEA đã công bố tài liệu ĐHCĐ năm 2024, trong đó cổ tức tiền mặt cho năm 2023 được đề xuất ở mức 5.035đ, tương đương với tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức là 99% và lợi suất 11% theo giá hiện tại (hoàn toàn sát với dự báo của HSC ở mức 5.032 đồng).

Tài liệu cũng đề cập đến đề xuất chuyển niêm yết từ UPCoM sang HNX hoặc HSX. Mặc dù Công ty đã có tiến triển đáng kể trong việc giải quyết các ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong vài năm qua nhưng HSC cho rằng việc chuyển niêm yết khó có thể xảy ra trong năm nay vì một số vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Tác động: Duy trì dự báo lợi nhuận giai đoạn 2024-2026

HSC duy trì dự báo lợi nhuận giai đoạn 2024-2026, cho thấy lợi nhuận giảm nhẹ 4% trong năm nay (do doanh số bán xe của các công ty liên doanh yếu trong năm nay), sau đó tăng trưởng 9%/6% trong năm 2025/2026 khi nhu cầu xe dự kiến cải thiện.

Cổ tức tiền mặt dự báo ở mức 4.379-4.798đ, mang lại lợi suất 10-11% trong kỳ dự báo.

Định giá và khuyến nghị

HSC tăng 18% giá mục tiêu lên 52.400đ do thay đổi giả định định giá (giảm giả định chi phí vốn CSH và tăng tốc độ tăng trưởng dài hạn). Giá mục tiêu mới của chúng tôi cho thấy tiềm năng tăng giá 19% so với thị giá hiện tại trong khi định giá VEA ở mức P/E dự phóng năm 2024 và 2025 lần lượt là 11,7 lần và 10,8 lần. Duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng.

Sau khi giá cổ phiếu tăng 24% trong 1 tháng qua, VEA đang giao dịch với P/E dự phóng năm 2025 là 9,1 lần và P/E trượt dự phóng 1 năm là 9,5 lần, hơi cao hơn bình quân từ năm 2019 ở mức 9,2 lần. Mức định giá này không đắt, do lợi suất cổ tức tiền mặt cao 10-11% trong giai đoạn 2024-2026, đặc biệt là trong bối cảnh mặt bằng lãi suất thấp (với lãi suất tiền gửi 12 tháng thấp ở mức 5,5-6,0% tại hầu hết các ngân hàng). Trên thực tế, cổ tức tiền mặt vẫn sẽ mang lại lợi suất 8,4-9,2% ở mức giá mục tiêu mới.

Lợi suất cổ tức tiền mặt cao và ổn định của VEA nên được đánh giá cao, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều biến động hiện nay (do nền kinh tế phục hồi chậm chạp mặc dù chính sách tiền tệ nới lỏng).

Giá trị đầu tư đã đạt được, nhưng vẫn còn tiềm năng tăng giá

HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng đối với VEA nhưng tăng 18% giá mục tiêu lên 52.400đ (tiềm năng tăng giá 19%) do thay đổi định giá. Lợi suất cổ tức tiền mặt cao và ổn định (11% cho năm 2023 sẽ được thanh toán vào cuối năm nay và 10-11% cho giai đoạn 2024-2026) sẽ phòng ngừa rủi ro giảm giá và thu hút thêm sự quan tâm của NĐT trong bối cảnh kinh tế vĩ mô ngày càng nhiều biến động, đặc biệt là khi thanh khoản của cổ phiếu đã được cải thiện đáng kể.

Cập nhật tài liệu ĐHCĐ năm 2024

VEA đã công bố tài liệu ĐHCĐ năm 2024 với những điểm nổi bật chính sau đây. Lưu ý, ĐHCĐ sẽ được tổ chức vào ngày 20/6/2024.

Đề xuất cổ tức tiền mặt năm 2023 ở mức 5.035đ, lợi suất cổ tức 11%

Cổ tức tiền mặt năm 2023 được đề xuất ở mức 5.035đ, tương đương tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức 99% và lợi suất 11% theo giá hiện tại (hoàn toàn sát với dự báo của HSC ở mức 5.032đ).

Kế hoạch lợi nhuận thuần công ty mẹ thận trọng cho năm 2024

Cho năm 2024, lợi nhuận thuần của công ty mẹ đặt mục tiêu đạt 5.489 tỷ đồng (giảm 19%), do thu nhập HĐ tài chính giảm 26% (xuống 5.861 tỷ đồng). HSC cho rằng kế hoạch này quá thận trọng, chỉ tương đương 92% dự báo của chúng tôi.

Lưu ý rằng thu nhập HĐ tài chính là nguồn thu nhập chính của VEA và bao gồm hai nguồn đóng góp chính: (i) thu nhập cổ tức được trả bởi các công ty liên doanh của công ty (Honda, Toyota và Ford thường chi trả gần 100% lợi nhuận thuần đạt được trong năm trước đó), và (ii) thu nhập lãi, thu được từ số dư tiền gửi ngân hàng của công ty (11,9 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2023 và 15,3 nghìn tỷ đồng vào cuối Q1/2024).

Dựa trên khoản đóng góp lợi nhuận thuần của các công ty liên doanh cho VEA là 5.640 tỷ đồng trong năm 2023 và tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức giả định là 98%, HSC ước tính thu nhập cổ tức của công ty mẹ năm 2024 là 5.527 tỷ đồng, trong khi thu nhập lãi được ước tính là 812 tỷ đồng (dựa trên số dư tiền gửi và lãi suất bình quân giả định là 5,5%).

Chúng tôi lưu ý rằng VEA không tiết lộ kế hoạch kinh doanh hợp nhất vì chúng sẽ phụ thuộc vào kết quả của các công ty liên doanh của VEA, mà VEA không kiểm soát được.

Việc chuyển niêm yết khó có thể xảy ra, nhưng đã có tiến triển đáng kể

Tài liệu cũng đề cập đến đề xuất chuyển niêm yết từ UPCoM sang HNX hoặc HSX. Đây là năm thứ năm đề xuất này được đề cập tại ĐHCĐ (kể từ năm 2019), nhưng kế hoạch này chưa bao giờ được thực hiện vì BCTC của VEA đã nhận được ý kiến kiểm toán ngoại trừ kể từ năm 2019. Các vấn đề chính liên quan đến hàng tồn kho không luân chuyển, khoản phải thu quá hạn và đầu tư vào các công ty con.

Mặc dù HSC cho rằng việc chuyển niêm yết khó có thể xảy ra trong năm nay nhưng chúng tôi nhận thấy Công ty đã có tiến triển đáng kể trong việc giải quyết các ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong vài năm qua. Chi tiết như sau:

  • Trong năm 2021, VEA đã nhờ tổ chức giám định độc lập Vinacontrol (công ty tư nhân, chưa khuyến nghị) đánh giá hàng tồn kho xe tải và dựa trên đánh giá đó để trích lập dự phòng đối với hàng tồn kho – nhờ đó giải quyết vấn đề này.
  • Trong năm 2023, VEA đã trích lập dự phòng 600 tỷ đồng các khoản phải thu quá hạn (khoản vay cho các công ty con trước đây), do đó cũng giải quyết được vấn đề này.

Tính đến năm 2023, BCTC của công ty mẹ VEA có ý kiến kiểm toán ngoại trừ về ba vấn đề gồm:

  • Hàng tồn kho không luân chuyển (xe tải Changan) trị giá 72 tỷ đồng;
  • Matexim (VEA sở hữu 51% cổ phần) và Cơ khí Trần Hưng Đạo (VEA sở hữu 100% cổ phần), cả hai đều là công ty tư nhân, cũng nhận được ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC. Nguyên giá đầu tư của VEA vào hai công ty này lần lượt là 128 tỷ đồng và 284 tỷ đồng, trong đó VEA đã trích lập dự phòng 88 tỷ đồng cho khoản đầu tư vào Cơ khí Trần Hưng Đạo.

HSC cho rằng trong năm nay VEA sẽ chưa thể giải quyết hết các vấn đề còn tồn đọng này.

Duy trì dự báo lợi nhuận giai đoạn 2024-2026

HSC duy trì dự báo lợi nhuận giai đoạn 2024-2026, cho thấy lợi nhuận giảm nhẹ 4% trong năm nay (do doanh số bán xe của các công ty liên doanh kém tích cực), sau đó tăng trưởng 9%/6% trong năm 2025/2026 khi nhu cầu xe dự kiến cải thiện.

Đối với công ty mẹ, chúng tôi cũng duy trì dự báo với lợi nhuận giảm lần lượt 12% và 2% trong năm 2024 và 2025, sau đó tăng trưởng 10% trong năm 2026.

Theo đó, cổ tức tiền mặt dự báo ở mức 4.379-4.798đ, mang lại lợi suất cổ tức 10-11% trong kỳ dự báo.

Tăng 18% giá mục tiêu lên 52.400đ; duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng (tiềm năng tăng giá 19%)

HSC tăng 18% giá mục tiêu lên 52.400đ do thay đổi định giá (giảm giả định chi phí vốn CSH và tăng tốc độ tăng trưởng dài hạn). Chúng tôi hy vọng giá cổ phiếu của VEA sẽ ít biến động hơn so với chỉ số VN Index, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều biến động hiện nay do nền kinh tế phục hồi chậm chạp mặc dù chính sách tiền tệ đã nới lỏng ít nhất một năm trước các quốc gia khác. Giá mục tiêu mới của HSC cho thấy tiềm năng tăng 19% so với thị giá hiện tại và định giá VEA ở mức P/E dự phóng năm 2024-2025 lần lượt là 11,7 lần và 10,8 lần. Tại giá mục tiêu mới, lợi suất cổ tức là 8,4-9,2%. HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng.

Sau khi giá cổ phiếu 24% trong 1 tháng qua nhờ sự quan tâm mạnh mẽ của các NĐT cá nhân đối với giá trị của cổ phiếu và sự cải thiện đáng kể về thanh khoản, VEA đang giao dịch với P/E dự phóng năm 2025 và 2024 lần lượt là 9,1 lần và 9,8 lần, tương đương với P/E dự phóng 1 năm là 9,5 lần, hơi cao hơn bình quân từ năm 2019 ở mức 9,2 lần. HSC kỳ vọng lợi suất cổ tức tiền mặt cao (cao hơn nhiều so với lãi suất tiền gửi 12 tháng ở mức 5,5-6,0%) sẽ giúp phòng ngừa rủi ro giảm giá và thu hút thêm sự quan tâm của NĐT trong bối cảnh biến động hiện nay, đặc biệt là khi thanh khoản của cổ phiếu gần đây đã được cải thiện đáng kể.

Nguồn: Research HSC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đó, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán

Sử dụng dịch vụ: TƯ VẤN CHUYÊN SÂU

Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời