Triển vọng tích cực và định giá hấp dẫn – NHTMCP Công thương Việt Nam (CTG – HSX)

  • HSC duy trì khuyến nghị Mua vào đối với CTG và nâng 17,2% giá mục tiêu lên 38.300đ (tiềm năng tăng giá 22%) sau khi tăng nhẹ dự báo lợi nhuận cho năm 2024-2025 & chuyển thời điểm định giá sang cuối năm 2024.
  • KQKD sơ bộ năm 2023 tích cực với lợi nhuận tăng 20% (vượt 5% dự báo) nhờ tín dụng tăng trưởng mạnh 15,6%; tỷ lệ NIM ổn định và chất lượng tài sản được duy trì ở mức tốt (tỷ lệ nợ xấu 1,12% và hệ số LLR 160%).
  • Sau khi giá cổ phiếu tăng mạnh trong vài tuần qua, CTG có P/B trượt dự phóng 1 năm là 1,17 lần, tương đương bình quân 5 năm nhưng chiết khấu tới 37% so với NHTM tương đồng nhất là BID. Tại giá mục tiêu mới, P/B dự phóng năm 2024 là 1,43 lần.

1. Sự kiện: Phân tích KQKD sơ bộ năm 2023 và triển vọng năm 2024-2025

CTG gần đây đã chia sẻ KQKD sơ bộ năm 2023 với LNTT tăng 20% so với cùng kỳ (vượt 5% dự báo của HSC) nhờ tín dụng tăng trưởng mạnh 15,6%; tỷ lệ NIM ổn định và chất lượng tài sản được duy trì ở mức tốt (tỷ lệ nợ xấu 1,12% và hệ số LLR 160%). Sau khi một số NHTM công bố KQKD khả quan cộng với thông tin tích cực về hạn mức tăng trưởng tín dụng cho năm 2024 cùng một số thông tin hỗ trợ khác về mặt chính sách, giá cổ phiếu ngân hàng nói chung và CTG nói riêng đã tăng tốt trong vài tuần qua.

Tác động: Điều chỉnh một chút dự báo lợi nhuận năm 2024-2025

Với KQKD năm 2023 vượt dự báo, HSC nâng 3,6%/0,2% dự báo cho năm 2024 – 2025 với lợi nhuận thuần tăng trưởng lần lượt 14,8% và 24,7% sau khi nâng một chút giả định tăng trưởng tín dụng mặc dù cũng nâng giả định chi phí dự phòng. Nói chung, lợi nhuận thuần 3 năm dự báo tăng trưởng với tốc độ CAGR 19,5% (cao hơn mức tăng trưởng bình quân các NHTM HSC khuyến nghị ở mức 17,2%).

Định giá và khuyến nghị

Giá cổ phiếu CTG đã tăng 22% trong 3 tháng qua, khả quan hơn nhiều so với VN Index. Theo đó, hiện CTG có P/B trượt dự phóng 1 năm là 1,17 lần, tương đương bình quân 5 năm. Tuy nhiên, HSC đánh giá CTG vẫn đang bị định giá thấp khi chiết khấu tới 37% so với NHTM tương đồng nhất là BID (Nắm giữ, giá mục tiêu
44.800đ).

Chúng tôi nâng 17,2% giá mục tiêu lên 38.300đ dựa trên KQKD năm 2023 vượt kỳ vọng và dự báo cho năm 2024-2025 được điều chỉnh tăng bên cạnh việc chuyển thời điểm định giá sang cuối năm 2024. HSC duy trì khuyến nghị Mua vào dựa trên triển vọng tích cực của CTG và chiết khấu định giá sâu với BID (chúng tôi cho rằng mức chiết khấu định giá này sẽ thu hẹp). Với tệp khách hàng lớn và chiến lược tập trung nhiều hơn vào khách hàng cá nhân, DNNVV; CTG sẽ tiếp tục khai thác được tiềm năng của Ngân hàng.

2.Triển vọng tăng trưởng tích cực và định giá tương đối rẻ

Với KQKD năm 2023 vượt dự báo, HSC nâng 3,6%/0,2% dự báo cho năm 2024-2025 với lợi nhuận thuần tăng trưởng lần lượt 14,8% và 24,7% sau khi nâng một chút giả định tăng trưởng tín dụng mặc dù cũng nâng giả định chi phí dự phòng. Nói chung, lợi nhuận thuần 3 năm dự báo tăng trưởng với tốc độ CAGR 19,5% (cao hơn mức tăng trưởng bình quân các NHTM HSC khuyến nghị ở mức 17,2%). Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua vào dựa trên triển vọng tích cực của CTG và chiết khấu định giá sâu với BID (chúng tôi cho rằng mức chiết khấu định giá này sẽ thu hẹp).

Lợi nhuận sơ bộ năm 2023 vượt 5% dự báo

CTG gần đây đã chia sẻ KQKD sơ bộ năm 2023 với LNTT tăng 20% so với cùng kỳ (vượt 5% dự báo của HSC) nhờ tín dụng tăng trưởng mạnh 15,6% (so với mức tăng trưởng 8,7% so với đầu năm trong 9 tháng đầu năm 2023), cho thấy tín dụng đã tăng trưởng mạnh trong Q4/2023. Chất lượng tài sản vẫn được duy trì ở mức tốt với tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1,12% (so với 1,37% tại thời điểm cuối Q3/2023) dựa trên tăng trưởng tín dụng mạnh và động thái tích cực xóa nợ xấu trong Q4/2023. Từ KQKD sơ bộ năm 2023, HSC ước t ính LNTT Q4/2023 đạt khoảng 7,7 nghìn tỷ đồng (tăng 44% so với cùng kỳ và tăng 58% so với quý trước). Nguyên nhân chính giúp lợi nhuận vượt kỳ vọng khả năng cao là chi phí dự phòng thấp hơn dự báo.

Triển vọng ngành

HSC tin rằng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được thực hiện theo hướng nới lỏng trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát và chính phủ quyết tâm kích thích tăng trưởng kinh tế. Những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực BĐS và thị trường TPDN sẽ có chuyển hưởng tích cực hơn sau khi được triển khai đồng bộ. Mặc dù rủi ro về chất lượng tài sản vẫn cao, nhu cầu tín dụng đang hồi phục nhờ  triển vọng kinh tế vĩ mô khởi sắc hơn.

Điều chỉnh các giả định chủ chốt

Sau khi phân tích KQKD gần đây và triển vọng ngành, HSC điều chỉnh một số giả định và dự báo. Cụ thể, chúng tôi điều chỉnh một chút dự báo lợi nhuận cho năm 2024-2025 (lần lượt nâng 3,6%/0,2% dự báo). Theo dự báo mới, lợi nhuận thuần 3 năm tăng trưởng với tốc độ CAGR 19,5% (so với mức tăng trưởng bình quân các NHTM khuyến nghị là 17,2%).

Những điều chỉnh chính trong giả định và dự báo của chúng tôi được trình bày tóm tắt trong Bảng 1-2. Biểu đồ 3-11 trình bày các dữ liệu và chỉ số chính thể hiện quan điểm của HSC đối với CTG.

3. Định giá và khuyến nghị

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào đối với CTG và nâng 17,2% giá mục tiêu lên 38.300đ dựa trên KQKD năm 2023 vượt kỳ vọng cộng với dự báo cho năm 2024-2025 được điều chỉnh tăng bên cạnh việc chuyển thời điểm định giá sang cuối năm 2024. Hiện CTG có P/B trượt dự phóng 1 năm là 1,17 lần, tương đương bình quân 5 năm nhưng chiết khấu tới 37% so với NHTM tương đồng nhất là BID. Chúng tôi kỳ vọng mức chiết khấu định giá giữa CTG với BID sẽ thu hẹp về khoảng 25-30%. Tại giá mục tiêu mới, tiềm năng tăng giá là 22% và P/B dự phóng năm 2024 là 1,43 lần.

Nâng 17,2% giá mục tiêu, tương đương tiềm năng tăng giá 22%

HSC nâng 17,2% giá mục tiêu lên 38.300đ, tương đương tiềm năng tăng giá 22% từ thị giá hiện tại. Những điều chỉnh chính trong giả định định giá được trình bày như dưới đây:

  • Cập nhật KQKD sơ bộ năm 2023 (lợi nhuận vượt 5% dự báo trước đây) và lần lượt nâng 3,6%/0,2% dự báo lợi nhuận thuần năm 2024-2025. Theo đó, lợi nhuận năm 2023-2025 lần lượt tăng trưởng 19,5%; 14,8% và 24,7%.
  • Chuyển thời điểm định giá sang cuối năm 2024.

Thông tin về định giá theo phương pháp thu nhập thặng dư của HSC được trình bày trong Bảng 3 dưới đây. Trong khi đó, phân tích độ nhạy đối với các giả định định giá đầu vào chính là lãi suất phi rủi ro và phần bù rủi ro vốn CSH được trình bày trong Bảng 4.

Bối cảnh định giá

Sau khi biến động sát theo sát VN Index trong phần lớn năm 2023, giá cổ phiếu CTG đã tăng 22% trong 3 tháng qua. Hiện CTG có P/B trượt dự phóng 1 năm là 1,17 lần, tương đương bình quân 5 năm nhưng chiết khấu tới 37% so với NHTM tương đồng nhất là BID.

HSC nâng 17,2% giá mục tiêu lên 38.300đ dựa trên KQKD năm 2023 vượt kỳ vọng cộng với dự báo cho năm 2024-2025 được điều chỉnh tăng bên cạnh việc chuyển thời điểm định giá sang cuối năm 2024. Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua vào dựa trên triển vọng tích cực của CTG và chiết khấu định giá sâu với BID (chúng tôi cho rằng mức chiết khấu định giá này sẽ thu hẹp).

 

Nguồn: Research HSC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đó, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán

Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời