[TPCP] – Cập nhật thị trường TPCP tháng 4: Lợi suất tăng như dự kiến

  • Giá trị phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) tháng 4 giảm xuống 22,8 nghìn tỷ đồng (bằng 19% kế hoạch Q2/2024). Theo đó, giá trị phát hành trong 4 tháng đầu năm 2024 giảm 26% so với cùng kỳ (bằng 26% kế hoạch cả năm). Lợi suất trúng thầu TPCP tăng trong tháng thứ 3 liên tiếp lên 2,3%/năm, đúng như dự báo của chúng tôi trong báo cáo trước đó.
  • Giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp giảm 23% so với tháng trước, xuống 162 nghìn tỷ đồng trong tháng 4, với giá trị giao dịch bình quân ngày giảm xuống 9 nghìn tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài chuyển sang mua ròng trong tháng 4 (1 nghìn tỷ đồng).
  • Lãi suất liên ngân hàng tăng lên tại tất cả các kỳ hạn vào cuối tháng 4. Lãi suất cho vay qua đêm (O/N) tăng mạnh lên 4,6% (tăng 209 điểm cơ bản so với tháng trước).
  • Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bơm 238 nghìn tỷ đồng vào thị trường tiền tệ trong tháng 4 (120 nghìn tỷ đồng từ đáo hạn tín phiếu NHNN và 118 nghìn tỷ đồng từ hoạt động cho vay của NHNN thông qua kênh OMO).

Giá trị phát hành tháng 4 bằng 19% mục tiêu Q2/2024  

Tổng giá trị phát hành TPCP tháng 4 giảm xuống 22,75 nghìn tỷ đồng (giảm 30% so với tháng trước và giảm 35% so với cùng kỳ), bằng 19% kế hoạch Q2/2024, chủ yếu do giá trị phát hành trái phiếu kỳ hạn 10 năm (6,2 nghìn tỷ đồng, giảm 56% so với tháng trước) & 15 năm (5,5 nghìn tỷ đồng, giảm 58% so với tháng trước) sụt giảm. Trong khi đó, giá trị phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 năm tăng mạnh 80% so với tháng trước lên 9 nghìn tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng giá trị phát hành (40%).

Lợi suất trúng thầu bình quân tiếp tục tăng trong tháng thứ 3 liên tiếp lên 2,3%/năm vào tháng 4 (tăng 5 điểm cơ bản so với tháng trước nhưng giảm 92 điểm cơ bản so với cùng kỳ), sát với dự báo trước đó của chúng tôi (Mời xem: “Lợi suất trái phiếu Chính phủ có thể đã chạm đáy“, ngày 3/4/2024, HSC). Mặt khác, tỷ lệ trúng thầu TPCP giảm 19 điểm cơ bản so với tháng trước xuống 46% do tỷ lệ trúng thầu của các trái phiếu kỳ hạn 7 năm, 10 năm và 15 năm giảm xuống lần lượt 0%, 33% và 37%.

Thanh khoản hàng ngày giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng đầu năm 2024

Giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp giảm xuống 161,8 nghìn tỷ đồng trong tháng 4 (giảm 23% so với tháng trước nhưng tăng 24% so với cùng kỳ), chủ yếu do giá trị giao dịch bán đứt (outright) giảm mạnh xuống 86,8 nghìn tỷ đồng (giảm 37% so với tháng trước nhưng tăng 9% so với cùng kỳ), trong khi giá trị giao dịch mua lại (repo) tăng nhẹ lên 75 nghìn tỷ đồng (tăng 4% so với tháng trước và tăng 47% so với cùng kỳ).

Thanh khoản bình quân ngày giảm xuống 9 nghìn tỷ đồng trong tháng 4 (cũng giảm 23% so với tháng trước nhưng tăng 38% so với cùng kỳ), trong khi lợi suất bình quân TPCP trong tháng 4 tiếp tục tăng trong tháng thứ 2 liên tiếp, lên 2,37% (tăng 33 điểm cơ bản so với tháng trước). Nhà đầu tư nước ngoài chuyển sang mua ròng (1 nghìn tỷ đồng) sau 2 tháng bán ròng liên tiếp.

Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh tại tất cả các kỳ hạn  

Lãi suất liên ngân hàng tăng tại tất cả các kỳ hạn vào cuối tháng 4 sau khi giảm vào tháng 3. Lãi suất qua đêm tăng mạnh lên 4,6% (tăng 209 điểm cơ bản so với tháng trước), trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng cũng tăng lên lần lượt 4,83% và 5,01%. NHNN đã bơm 238 nghìn tỷ đồng vào thị trường tiền tệ trong tháng 4 (120 nghìn tỷ đồng từ tín phiếu đáo hạn và 118 nghìn tỷ đồng từ hoạt động cho vay của NHNN qua kênh OMO).

ĐỂ ĐỌC FULL BÁO CÁIO MỜI ANH CHỊ ẤN VÀO LINK BÊN DƯỚI

[TPCP] – Cập nhật thị trường TPCP tháng 4 – Lợi suất tăng như dự kiến

Nguồn: Research HSC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đó, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán

Sử dụng dịch vụ: TƯ VẤN CHUYÊN SÂU

Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời