Cập nhật kinh tế vĩ mô – Tăng trưởng GDP Q2 vượt kỳ vọng nhờ lĩnh vực sản xuất

Tăng trưởng GDP Q2 vượt kỳ vọng nhờ lĩnh vực sản xuất

  • Tăng trưởng GDP Q2 cao vượt kỳ vọng đạt 6,93%, nhờ lĩnh vực sản xuất phục vụ xuất khẩu tăng trưởng 10%. Từ đó, GDP 6 tháng đầu năm 2024 đã tăng 6,42% so với cùng kỳ và HSC tăng 40 điểm cơ bản dự báo tăng trưởng cả năm lên 6,2%.
  • Đầu tư công (chiếm khoảng 55% tổng vốn đầu tư toàn xã hội) cũng tăng mạnh ngoài dự kiến trong Q2, tăng 7,8%, và đóng góp 6,7% phần gia tăng của tích luỹ tài sản trong 6 tháng đầu năm 2024.
  • Tuy nhiên, tăng trưởng vẫn chưa đồng đều trong Q2/2024. Trong đó, ngành thâm dụng lao động nông lâm ngư nghiệp tăng trưởng chậm lại ở mức 3,34%. Lưu ý rằng ngành này hiện đang thâm dụng 26,7% lực lượng lao động của Việt Nam, giảm 113.000 lao động so với cùng kỳ, nhiều khả năng do người lao động chuyển hướng sang ngành dịch vụ trong bối cảnh nhu cầu du lịch hồi phục.

Tăng trưởng tăng tốc nhưng không đồng đều

GDP Q2/2024 của Việt Nam tăng 6,93% so với cùng kỳ, cao hơn đáng kể so với dự báo của chúng tôi là tăng trưởng 5,8% và dự báo bình quân của Bloomberg là tăng trưởng 6%. Nền kinh tế tăng trưởng tích cực nhờ hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ (tăng 12,5% so với cùng kỳ, tương đương tăng 14,5% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm 2024), từ đó giúp đẩy mạnh tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến & chế tạo (đóng góp 22,9% tổng GDP) lên 10,04% từ tăng 7,21% trong Q1/2024. Sản lượng phát điện cũng tăng 14,15% so với cùng kỳ trong Q2/2024 từ tăng 12,3% so với cùng kỳ trong Q1/2024. Trong khi đó, hoạt động xây dựng tăng 7,07% so với cùng kỳ trong Q2/2024, với lực cản đến từ sự phục hồi chậm của ngành BĐS (tăng 3,12% so với cùng kỳ, so với tăng 1,78% so với cùng kỳ trong Q1/2024).

Về phía nhu cầu, FDI đăng ký tiếp tục tăng trưởng tích cực ở mức 9,1% so với cùng kỳ trong Q2/2024 so với mức tăng 7,1% so với cùng kỳ trong Q1/2024, từ đó giúp đẩy mạnh tăng trưởng GDP. Mặc dù đầu tư công chững lại, đầu tư ngoài khu vực nhà nước từ khu vực tư nhân vẫn tăng mạnh ngoài dự kiến ở mức 7,8% so với cùng kỳ, so với mức tăng 4,5% so với cùng kỳ trong Q1/2024.

Nhìn chung, tăng trưởng GDP mạnh hơn dự báo nhờ ngành sản xuất phục vụ xuất khẩu (từ phía nguồn cung) & đầu tư tư nhân (từ phía nhu cầu) tích cực trong bối cảnh tiêu dùng trong nước cải thiện (tăng 5,78% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm 2024 dựa trên giá trị thực).

Tuy nhiên, tăng trưởng giữa các ngành trong giai đoạn này vẫn không đồng đều, trong đó ngành thâm dụng lao động nông lâm ngư nghiệp tăng trưởng chậm lại ở mức 3,34% so với cùng kỳ trong Q2/2024. Ngành này hiện thâm dụng 26,7% lực lượng lao động của Việt Nam, giảm 113.000 lao động so với cùng kỳ – có thể do người lao động chuyển sang ngành dịch vụ đang khởi sắc trong bối cảnh nhu cầu du lịch ngày càng gia tăng và thu nhập tăng lên. Theo một khảo sát của Tổng cục Thống kê dựa trên 51,4 triệu lao động có việc làm, thu nhập bình quân hàng tháng/lao động trong Q2/2024 đã tăng lên 7,5 triệu đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Link chi tiết: Báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô

 

Nguồn: Research HSC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đó, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán

Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời