[MWG] – Tháng 5/2024: Doanh thu bình quân cửa hàng BHX đạt 2 tỷ đồng

  • Doanh thu thuần trong tháng 5/2024 tăng 8,8% so với cùng kỳ nhưng thấp hơn 3% so với doanh thu của tháng 4 do doanh thu máy lạnh giảm khi vào mùa mưa.
  • BHX tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh, với doanh thu trên mỗi cửa hàng đạt mức kỷ lục 2 tỷ đồng/tháng nhờ lượng khách đến cửa hàng tăng và sản lượng hàng tươi sống tăng. BLĐ cho biết BHX đang tiến đến điểm hòa vốn trong năm nay và lỗ trong Q2/2024 sẽ ít nhiều so với Q1/2024.
  • HSC duy trì khuyến nghị Mua vào và giữ nguyên giá mục tiêu 77.800đ

Sự kiện: Công bố doanh thu thuần tháng 5/2024

Doanh thu thuần tháng 5/2024 của MWG đạt 11.201 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ nhưng giảm 3% so với tháng trước. Kết quả này thấp hơn 2% so với dự báo của chúng tôi ở mức 11.424 tỷ đồng. Doanh thu cao hơn so với cùng kỳ chủ yếu nhờ doanh thu của chuỗi BHX tăng mạnh, nhưng thấp hơn so với tháng 4 là do doanh thu máy lạnh tại chuỗi TGDĐ & BHX giảm khi vào mùa mưa.

BHX: Doanh thu tăng mạnh và vượt dự báo

Doanh thu của BHX tăng mạnh, đạt mức cao mới 3.430 tỷ đồng, tăng 38,6% so với cùng kỳ và tăng 6,4% so với tháng trước và cao hơn 5% so với dự báo của HSC là 3.275 tỷ đồng. Doanh thu bình quân cửa hàng đạt kỷ lục 2 tỷ đồng/tháng. Lượng khách đến cửa hàng đông hơn trở thành động lực tăng trưởng chính cho chuỗi BHX, nhờ Công ty tăng sản lượng thực phẩm tươi sống, trong khi giá trị của mỗi hóa đơn chỉ tăng nhẹ. Hàng thực phẩm tươi sống, ướp lạnh và đông lạnh đóng góp 40% doanh thu hiện tại của BHX.

Tại hội thảo Emerging Vietnam 2024 do HSC tổ chức, đại diện của MWG cho biết lỗ của BHX trong Q2/2024 của BHX sẽ thấp hơn nhiều so với Q1/2024 (lỗ 105 tỷ đồng), trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ duy trì ở mức 24%. Công ty khẳng định rằng BHX đang tiến đến điểm hòa vốn và sẽ ghi nhận một khoản lợi nhuận nhỏ trong năm nay.

TGDĐ & ĐMX Doanh thu giảm, KQKD thấp hơn dự báo

Doanh thu của TGDĐ & ĐMX đạt 7.507 tỷ đồng, thấp hơn 4% so với dự báo của HSC ở mức 7.859 tỷ đồng.  Doanh thu giảm 1,6% so với cùng kỳ và giảm 6,4% so với tháng trước sau khi doanh thu hàng điện tử tiêu dùng giảm 2,5% do doanh thu máy lạnh giảm theo mùa.

Tại hội thảo Emerging Vietnam 2024 do HSC tổ chức, đại diện của MWG cho rằng doanh số toàn ngành điện thoại- điện máy sẽ tăng trong nửa cuối năm 2024, đặc biệt trong quý 4 nhờ dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế. Trong khi đó, MWG đã và đang giành thêm thị phần. Tỷ suất lợi nhuận gộp của TGDĐ & ĐMX dao động trong mức 17-19% và tỷ suất lợi nhuận thuần dự báo ở mức 3-4%.

Duy trì khuyến nghị Mua vào và giữ nguyên giá mục tiêu

HSC giữ nguyên dự báo lợi nhuận cho giai đoạn 2024-2026. Cho năm 2024, HSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận thuần tăng trưởng lần lượt 12% và 2.513% đạt 132.679 tỷ đồng và 4.381 tỷ đồng. Chúng tôi tin rằng lợi nhuận sẽ tiếp tục chuyển biến tích cực nên duy trì khuyến nghị Mua vào và giữ nguyên giá mục tiêu 77.800đ.

Nguồn: Research HSC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đó, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán

Sử dụng dịch vụ: TƯ VẤN CHUYÊN SÂU

Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời