[MWG] – Ánh sáng cuối đường hầm; nâng khuyến nghị lên Tăng tỷ trọng

  • HSC nâng khuyến nghị đối với MWG lên Tăng tỷ trọng (từ Nắm giữ) và tăng 28% giá mục tiêu theo phương pháp SoTP lên 51.100đ, sau khi nâng dự báo lợi nhuận và trên cơ sở triển vọng tích cực của 2 mảng kinh doanh cốt lõi.
  • Chúng tôi điều chỉnh tăng hơn 30% dự báo cho năm 2024-2025. HĐKD chuỗi bách hóa BHX đang có xu hướng cải thiện và nhiều khả năng bắt đầu có lợi nhuận từ Q1/2024 sau thời gian dài ghi nhận lỗ. Việc tái cơ cấu chuỗi điện máy TGDĐ & ĐMX cũng sẽ giúp tỷ suất lợi nhuận cải thiện.
  • Sau khi giá cổ phiếu tăng 20% trong 3 tháng qua, MWG đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 24,6 lần, cao hơn 0,6 độ lệch chuẩn so với bình quân từ tháng 2/2020. Tại giá mục tiêu, tiềm năng tăng giá là 10% và P/E dự phóng năm 2024 là 30 lần.

Sự kiện: Phân tích triển vọng  

Trong Q4/2023, lỗ thuần của chuỗi BHX (không bao gồm các khoản lỗ không thường xuyên) đạt 116 tỷ, thấp hơn so với dự báo của HSC, phần lớn là nhờ doanh thu trên mỗi cửa hàng cao hơn dự báo. Trong khi đó, KQKD của chuỗi TGDĐ & ĐMX cũng cao hơn dự báo của chúng tôi với tỷ suất lợi nhuận thuần (không bao gồm các khoản lỗ không thường xuyên) cải thiện từ đáy trong Q3/2023, nhờ giá bán tốt hơn, các cửa hàng hoạt động không hiệu quả đã được đóng cửa, và chi phí cố định cũng giảm.

Những xu hướng cải thiện trong Q4/2023 báo hiệu giai đoạn khó khăn nhất của MWG đã qua.

Tác động: Tăng 39% dự báo lợi nhuận thuần năm 2024

Sau khi nâng dự báo lợi nhuận thuần cho cả chuỗi BHX và chuỗi TGDĐ & ĐMX, cho năm 2024-2025, HSC tăng lần lượt 39% và 34% dự báo lợi nhuận thuần hợp nhất của MWG lên lần lượt 2.490 tỷ đồng (từ 1.789 tỷ đồng trước đó) và 4.375 tỷ đồng (từ 3.257 tỷ đồng trước đó). Cho năm 2025, BHX dự kiến đóng góp 33% vào lợi nhuận thuần hợp nhất.

HSC lưu ý rằng chi phí và tỷ suất lợi nhuận mới là những yếu tố chính khiến chúng tôi nâng dự báo lợi nhuận. Trong năm 2024-2025, chúng tôi đã giảm lần lượt 3% và 1% dự báo doanh thu thuần xuống còn 126,2 nghìn tỷ đồng và 137,3 nghìn tỷ đồng.

Chúng tôi cũng đưa ra dự báo lần đầu cho năm 2026, với doanh thu thuần dự báo đạt 145,4 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận thuần dự báo đạt 6.276 tỷ đồng.

Định giá và khuyến nghị

Sau khi giá cổ phiếu tăng 20% trong 3 tháng qua, MWG đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 24,6 lần, cao hơn 0,6 lần độ lệch chuẩn so với bình quân từ tháng 2/2020 ở mức 21,1 lần. Trong khi đó, P/E dự phóng năm 2024 của MWG là 27,2 lần cao hơn 39% so với các công ty cùng ngành tại Việt Nam và châu Á với P/E trung vị ở mức 22,6 lần.

Sau khi nâng dự báo lợi nhuận, HSC tăng 28% giá mục tiêu lên 51.100đ/cp, tương đương tiềm năng tăng giá 10%. HSC nâng khuyến nghị đối với MWG lên Tăng tỷ trọng.

Giai đoạn khó khăn nhất dường như đã qua; nâng khuyến nghị lên Tăng tỷ trọng

Trong Q4/2023, lỗ thuần của BHX (không bao gồm các khoản lỗ không thường xuyên) đạt 116 tỷ, thấp hơn so với dự báo của HSC, nhờ doanh thu trên mỗi cửa hàng cao hơn dự báo. Trong khi đó, KQKD của chuỗi TGDĐ & ĐMX cũng cao hơn dự báo của chúng tôi với tỷ suất lợi nhuận thuần (không bao gồm các khoản chi phí không thường xuyên) cải thiện từ đáy trong Q3/2023, nhờ giá bán tốt hơn, các cửa hàng hoạt động không hiệu quả đã được đóng cửa, và chi phí cố định giảm xuống. Dựa trên các xu hướng quan sát được trong quý, HSC hiện có quan điểm tích cực hơn về triển vọng trung hạn của MWG và tăng lần lượt 39% và 34% dự báo lợi nhuận cho năm 2024 và 2025. Chúng tôi nâng khuyến nghị lên Tăng tỷ trọng với giá mục tiêu là 51.100đ.

Chuỗi BHX có xu hướng cải thiện và nhiều khả năng có lợi nhuận trong Q1/2024

EBITDA Q4/2023 gấp đôi so với quý trước

Trong Q4/2023, doanh thu thuần của BHX tăng mạnh 31% so với cùng kỳ và tăng 8% so với quý trước đạt 9.282 tỷ đồng nhờ doanh thu trên mỗi cửa hàng tăng lên 1,76 tỷ đồng/tháng (tăng 84% so với cùng kỳ và tăng 8% so với quý trước) khi lưu lượng khách tăng 20% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh thu trên mỗi cửa hàng trong tháng 12/2023 đạt mức cao kỷ lục là 1,8 tỷ đồng.

Nhờ doanh thu trên mỗi cửa hàng tăng lên, lỗ thuần của BHX trong quý giảm 57% so với cùng kỳ và giảm 13% so với quý trước xuống 216 tỷ đồng. Trên thực tế, nếu không tính các chi phí không thường xuyên khoảng 100 tỷ đồng liên quan đến việc thanh lý các thiết bị của các cửa hàng đã đóng cửa trong năm 2022 & 2023, lỗ thuần sẽ giảm xuống còn 116 tỷ đồng, thấp hơn dự báo của chúng tôi ở mức 191 tỷ đồng. Trong Q4/2023, HSC ước tính EBITDA chuỗi BHX đạt 320 tỷ đồng, gấp đôi mức 159 tỷ đồng của Q3/2023.

Trong báo cáo ngày 22/11/2023, HSC dự báo lợi nhuận thuần của BHX trong năm 2024 đạt 396 tỷ đồng dựa trên giả định doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng là 1,73 tỷ đồng. Do doanh thu trên mỗi cửa hàng trong Q4/2023 hiện đã cao hơn giả định của chúng tôi nên chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận 2024.

Triển vọng năm 2024-2025: Chuỗi BHX dự kiến đóng góp 24-33% tổng lợi nhuận thuần của MWG

HSC nâng dự báo doanh thu trên mỗi cửa hàng của BHX. Cho năm 2024, chúng tôi tăng 6% dự báo doanh thu trên mỗi cửa hàng lên 1,84 tỷ đồng (từ 1,73 tỷ đồng trước đó). Cho năm 2025, chúng tôi tăng 13% dự báo doanh thu trên mỗi cửa hàng lên 2 tỷ đồng (từ 1,77 tỷ đồng trước đó). Do nâng giả định doanh thu trên mỗi cửa hàng và số lượng của hàng (dựa trên thông tin BLĐ tiết lộ rằng họ sẽ mở thêm 100 cửa hàng mới trong năm nay thay vì không mở thêm cửa hàng nào như dự báo trước đó của chúng tôi), HSC điều chỉnh tăng lần lượt 8% và 16% dự báo doanh thu thuần cho năm 2024-2025.

Doanh thu trên mỗi cửa hàng tăng lên sẽ giúp giảm tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu. Từ đó, HSC điều chỉnh tăng lần lượt 53% và 105% dự báo lợi nhuận thuần của BHX cho năm 2024-2025 lên lần lượt 609 tỷ đồng (từ 396 tỷ đồng trước đó) và 1.424 tỷ đồng (từ 695 tỷ đồng trước đó).

Theo dự báo của chúng tôi, BHX sẽ đóng góp lần lượt 27% và 34% vào tổng lợi nhuận hợp nhất của MWG trong năm 2024-2025.

Chuỗi TGDĐ & ĐMX: Dần hồi phục từ đáy

Doanh thu Q4/2023 kém tích cực nhưng tỷ suất lợi nhuận cải thiện

Trong Q4/2023, doanh thu thuần của TGDĐ & ĐMX giảm 6% so với cùng kỳ xuống 21.079 tỷ đồng trong bối cảnh nhu cầu đối với thiết bị điện tử nói chung vẫn yếu. HSC ước tính tổng lợi nhuận thuần của 2 chuỗi này đạt 416 tỷ đồng (giảm 69% so với cùng kỳ nhưng tăng 12% so với quý trước), vượt dự báo của chúng tôi ở mức 306 tỷ đồng. Nếu loại trừ chi phí không thường xuyên 120 tỷ liên quan đến việc đóng 183 cửa hàng, lợi nhuận thuần sẽ đạt 512 tỷ đồng, tăng 38% so với quý trước. Điểm tích cực là tỷ suất lợi nhuận thuần đã tăng lên 2,4% (từ mức đáy 1,8% trong Q3/2023) nhờ vào việc iPhone 15 ra mắt và cạnh tranh về giá đỡ căng thẳng hơn trước.

Triển vọng năm 2024-2025: Tỷ suất lợi nhuận tiếp tục cải thiện nhờ những nỗ lực tái cơ cấu

Trong thông báo gần đây về định hướng kinh doanh cho năm 2024, MWG cho biết họ đang triển khai chương trình tái cấu trúc toàn diện tập trung vào “Giảm lượng – Tăng chất”. Đối với các chuỗi cửa hàng hiện có, công ty sẽ giảm số lượng các điểm bán hàng kém hiệu quả và nâng cao chất lượng dịch vụ bằng cách: cải thiện năng suất lao động của nhân viên, đầu tư vào danh mục sản phẩm đa dạng với nhiều lựa chọn mua sắm khác biệt và triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu thiết thực của khách hàng.

Thực tế, từ đầu Q4/2023 đến nay, MWG đã đóng 283 cửa hàng TGDĐ & ĐMX kém hiệu quả, trong đó 183 cửa hàng đóng cửa trong Q4/2023 và 100 cửa hàng đóng cửa trong tháng 1 và tháng 2. Các cửa hàng này chiếm 8,2% tổng số cửa hàng trong chuỗi TGDĐ & ĐMX. Đối với chuỗi TGDĐ & ĐMX, HSC cho rằng nhu cầu đối với các mặt hàng điện tử tiêu dùng sẽ vẫn yếu trong phần lớn thời gian của năm 2024 và 2 chuỗi này sẽ tiếp tục duy trì chính sách giá bán thấp.

Bên cạnh đó, cơ cấu chi phí đang được thay đổi theo hướng giảm tỷ trọng chi phí cố định và tăng tỷ trọng chi phí biến đổi.

Dựa trên tỷ suất lợi nhuận thuần thực tế (sau khi tính đến các khoản chi phí không thường xuyên) trong Q4/2023 là 2,4%, tăng từ 1,8% của Q3/2023, trừ đi gánh nặng từ các cửa hàng thua lỗ và tái cơ cấu chi phí, chúng tôi dự báo tỷ suất lợi nhuận thuần của chuỗi TGDĐ & ĐMX sẽ tăng lần lượt lên 2,6% trong năm 2024 và 3,5% trong năm 2025 (từ mức đáy 2% trong năm 2023). Dự báo tỷ suất lợi nhuận thuần mới này cũng cao hơn lần lượt là 1,8% và 2,9% so với dự báo trước đó của chúng tôi. Đáng chú ý, mức dự báo tỷ suất lợi nhuận thuần mới của chúng tôi vẫn thấp hơn đáng kể so với mức cao nhất trong quá khứ là 6-7%.

Do đó, cho năm 2024-2025, chúng tôi tăng lần lượt 29% và 13% dự báo lợi nhuận thuần của TGDĐ & ĐMX lên lần lượt 2.150 tỷ đồng và 3.122 tỷ đồng, mặc dù giảm lần lượt 8% và 9% dự báo doanh thuần do nhu cầu yếu.

Tăng lần lượt 39% và 34% lợi nhuận thuần hợp nhất của MWG cho năm 2024-2025

Sau khi nâng dự báo lợi nhuận thuần cho cả chuỗi BHX và chuỗi TGDĐ & ĐMX, cho năm 2024-2025, HSC tăng lần lượt 39% và 34% dự báo lợi nhuận thuần hợp nhất của MWG lên lần lượt 2.486 tỷ đồng (từ 1.789 tỷ đồng trước đó) và 4.373 tỷ đồng (từ 3.257 tỷ đồng trước đó). Trong khi đó, chúng tôi giảm lần lượt 3% và 1% dự báo doanh thu thuần năm 2024-2025 xuống còn 126.239 tỷ đồng và 137.407 tỷ đồng.

Chúng tôi cũng đưa ra dự báo lần đầu cho năm 2026, với doanh thu thuần dự báo đạt 145.695 tỷ đồng và lợi nhuận thuần dự báo đạt 6.627 tỷ đồng.

Dự báo hợp nhất của HSC cho thấy BHX sẽ đóng góp lần lượt 24%, 33% và 29% vào tổng lợi nhuận hợp nhất của MWG trong giai đoạn 2024-2026, trong khi chuỗi TGDĐ & ĐMX đóng góp phần lớn còn lại.

Tăng giá mục tiêu lên 51.100đ, nâng khuyến nghị lên Tăng tỷ trọng

Kết luận và phương pháp định giá

Do nâng dự báo lợi nhuận, từ đó định giá cho chuỗi BHX và chuỗi TGDĐ & ĐMX trong mô hình dự báo tăng lên, chúng tôi  tăng 28% giá mục tiêu lên 51.100đ và nâng khuyến nghị đối với MWG lên Tăng tỷ trọng.

HSC tiếp tục sử dụng phương pháp định giá từng phần (SoTP) để định giá MWG. Đối với chuỗi TGDĐ & ĐMX, chúng tôi sử dụng phương pháp DCF; chiếm khoảng 55% định giá mới, tăng từ mức 48% trước đó. Trong khi đó, đối với chuỗi BHX, chúng tôi áp dụng phương pháp so sánh P/S để xác định giá trị hợp lý; tương đương đóng góp 43% định giá MWG mới của chúng tôi, giảm từ 50% trước đó.

Những thông tin chính như bên dưới.

Định giá chuỗi BHX: HSC áp dụng phương pháp so sánh P/S của các công ty cùng ngành trong khu vực với P/S mục tiêu là 0,8 lần (Bảng 13) để xác định giá trị hợp lý cho BHX là 32.498 tỷ đồng, tương đương đóng góp 44% định giá MWG mới của chúng tôi.

Bối cảnh định giá

Sau khi giá cổ phiếu tăng 20% trong 3 tháng qua, MWG đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 24,6 lần, chỉ cao hơn 0,6 lần độ lệch chuẩn so với bình quân từ tháng 2/2020 ở mức 21,1 lần. Trong khi đó, P/E dự phóng năm 2024 của MWG là 27,2 lần cao hơn 39% so với các công ty cùng ngành tại Việt Nam và châu Á (mặc dù vẫn rẻ hơn so với FRT, công ty cùng ngành giống với MWG nhất) với P/E trung vị ở mức 22,6 lần.

 

Nguồn: Research HSC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đó, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán

Sử dụng dịch vụ: TƯ VẤN CHUYÊN SÂU

Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời