[KTVM] Cập nhật thị trường TPDN tháng 4: Các đợt phát hành trái phiếu liên quan đến Vingroup chiếm lĩnh thị trường

  • Giá trị phát hành mới trong tháng 4 đạt 13,9 nghìn tỷ đồng (giảm 26% so với tháng trước) với ngành ngân hàng chiếm 56% tổng giá trị phát hành. Đối với các tổ chức phi ngân hàng, giá trị phát hành chủ yếu đến từ VIC (4 nghìn tỷ đồng) & VHM (2 nghìn tỷ đồng).

  • Lãi suất bình quân gia quyền trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong tháng 4 giảm còn 7,85% do lãi suất của các ngân hàng giảm xuống 4,42%, trong khi lãi suất bình quân của các doanh nghiệp phi ngân hàng trên mức 12%.

  • Tính đến cuối tháng 4, giá trị TPDN đang lưu hành giảm xuống 1.220 nghìn tỷ đồng (giảm 2% so với đầu năm và giảm 5% so với cùng kỳ), bằng 11% ước tính GDP năm 2024, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu của Chính phủ là 20% GDP vào năm 2025.

Giá trị phát hành trái phiếu chậm lại trong tháng 4 

Tổng giá trị phát hành TPDN trong tháng 4 đạt 13,9 nghìn tỷ đồng, giảm 26% so với tháng trước nhưng tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ nhờ mức nền thấp. Giá trị phát hành của nhóm ngân hàng tăng đáng kể 54% so với tháng trước lên 7,8 nghìn tỷ đồng, trong khi ngành BĐS chỉ ghi nhận duy nhất một đợt phát hành đến từ Vinhomes trị giá 2 nghìn tỷ đồng (kỳ hạn: 2 năm, lãi suất 12%/ năm). Lãi suất bình quân gia quyền TPDN giảm xuống 7,85%, do lãi suất nhóm ngân hàng giảm xuống 4,42%, trong khi lãi suất bình quân nhóm phi ngân hàng trên mức 12%. Vingroup vẫn là doanh nghiệp phát hành trái phiếu mạnh nhất trong tháng với tổng giá trị phát hành đạt 4 nghìn tỷ đồng cùng mức lãi suất cao nhất (12,5%/năm).

Ngân hàng tích cực mua lại TPDN

Về giá trị tuyệt đối, giá trị mua lại trước hạn TPDN trong tháng 4 tiếp tục tăng trong tháng thứ 3 liên tiếp lên 10,3 nghìn tỷ đồng (tăng 6% so với tháng trước nhưng giảm 38% so với cùng kỳ), chủ yếu do ngành ngân hàng đẩy mạnh hoạt động mua lại (9,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 95% tổng giá trị mua lại). Trong đó, MBB mua lại mạnh nhất với 4,6 nghìn tỷ đồng, tiếp theo là TCB với 1,95 nghìn tỷ đồng. Mặc dù chiếm phần lớn giá trị trái phiếu mua lại trong tháng 3, nhưng giá trị mua lại của ngành BĐS đã sụt giảm đáng kể 97% so với tháng trước xuống 141 tỷ đồng trong tháng 4 (Long Thành Riverside: 100 tỷ đồng, LICOGI 13: 20 tỷ đồng).

Áp lực đáo hạn gia tăng đến từ trái phiếu ngân hàng & BĐS trong Q2/2024

Giá trị TPDN đáo hạn trong tháng 4/2024 tăng lên 22,7 nghìn tỷ đồng (tăng 9% so với tháng trước và tăng 73% so với cùng kỳ). Trong Q2/2024, giá trị trái phiếu đáo hạn sẽ tăng lên 66,6 nghìn tỷ đồng (tăng 58% so với quý trước và tăng 25% so với cùng kỳ). Trong đó, ngành ngân hàng đối diện với sức ép đáo hạn cao nhất trong quý với 29,1 nghìn tỷ đồng (chiếm 44% tổng giá trị đáo hạn), tiếp theo là ngành BĐS với 14,7 nghìn tỷ đồng (chiếm 22% tổng giá trị đáo hạn).

Trái phiếu điều chỉnh điều khoản chiếm phần lớn lượng trái phiếu có vấn đề

Giá trị trái phiếu có vấn đề (bao gồm trái phiếu thanh toán chậm & sửa đổi các điều khoản) giảm mạnh xuống 4,8 nghìn tỷ đồng trong tháng 4 (giảm 16% so với tháng trước), mức thấp nhất trong 15 tháng kể từ tháng 2/2023, tương đương mức giảm 10% so với cùng kỳ trong 4 tháng đầu năm 2024. Trái phiếu sửa đổi điều khoản tăng mạnh 24% so với tháng trước lên 4,7 nghìn tỷ trong tháng 4 (chiếm 98% tổng giá trị trái phiếu có vấn đề), trong khi ngành BĐS chỉ ghi nhận một trái phiếu thanh toán chậm trị giá 1 nghìn tỷ đồng của công ty cổ phẩn ADEC (thuộc tập đoàn VRC).

Chi tiết toàn báo cáo về TPDN 04.2024, Mời anh/chị ấn vào File bên dưới ạ!

Thị trường TPDN 04.24

Nguồn: Research HSC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đó, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán

Sử dụng dịch vụ: TƯ VẤN CHUYÊN SÂU

Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời