Kết quả review chỉ số MarketVector VN Local Q1/2024

  • Chỉ số MarketVector Vietnam Local – chỉ số cơ sở của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) – đã công bố kết quả review Q1/2024, với một cổ phiếu được thêm vào (FTS) và không có cổ phiếu nào bị loại ra. Ngày cuối để hoàn thành cơ cấu danh mục là ngày 15/3/2024 và ngày có hiệu lực sẽ là ngày 18/3/2024.
  • Quỹ VanEck Vector Vietnam ETF (VNM ETF) sẽ cần mua vào khoảng 3 triệu cổ phiếu FTS để tái cơ cấu danh mục. HSC ước tính quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu MSN và PDR đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu NVL, HPG và SSI.

FTS được thêm vào giỏ chỉ số

Vốn hóa thị trường của FTS khá cao trong đợt review Q1/2024 này, ở mức khoảng 499 triệu USD. Giá trị giao dịch bình quân 3 tháng của cổ phiếu FTS đạt khoảng 2,5 triệu USD/ngày, với tỷ lệ free float và tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng đều trên 10%. Do đó, cổ phiếu này đáp ứng tất cả các tiêu chí cần thiết để được thêm vào giỏ chỉ số MarketVector Vietnam Local.

Các cổ phiếu Việt Nam hiện tại trong giỏ chỉ số đủ điều kiện để được giữ lại

Hiện tại, 43 cổ phiếu Việt Nam trong giỏ chỉ số MarketVector Vietnam đáp ứng tất cả các tiêu chí cần thiết (vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng, tỷ lệ free float) để được giữ lại trong giỏ chỉ số.

Những cổ phiếu sẽ được mua/bán để tái cơ cấu danh mục

HSC ước tính quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (sử dụng chỉ số MarketVector Vietnam Local làm cơ sở) sẽ cần mua vào khoảng 3 triệu cổ phiếu FTS. Bên cạnh đó, quỹ ETF này cũng cần mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu MSN (0,8 triệu cổ phiếu), PDR (0,8 triệu cổ phiếu) và SHS (0,7 triệu cổ phiếu) đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu NVL (2 triệu cổ phiếu), HPG (1,7 triệu cổ phiếu) và SSI (1,1 triệu cổ phiếu), cũng như mua bán một số cổ phiếu khác để tái cơ cấu danh mục.

Kết quả review Q1/2024: FTS được thêm vào giỏ chỉ số

Chỉ số MarketVector Vietnam Local – chỉ số cơ sở của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF – đã công bố kết quả review Q1/2024. Theo đó, một cổ phiếu được thêm vào giỏ chỉ số và không có cổ phiếu nào bị loại ra trong đợt review này. Ngày cơ cấu danh mục là ngày 15/3/2024 và ngày có hiệu lực sẽ là ngày 18/3/2024.

FTS được thêm vào giỏ chỉ số MarketVector Vietnam Local

Trong đợt review này, 43 cổ phiếu Việt Nam trong giỏ chỉ số MarketVector Vietnam đáp ứng tất cả các tiêu chí cần thiết (vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng, tỷ lệ free float) để được giữ lại trong giỏ chỉ số, nên không có cổ phiếu nào bị loại ra.

FTS là cổ phiếu duy nhất đáp ứng tất cả các tiêu chí cần thiết và đã được thêm vào giỏ chỉ số MarketVector Vietnam Local trong đợt review này với tỷ trọng 1,4%. Với vốn hóa thị trường khoảng 499 triệu USD, giá trị giao dịch bình quân 3 tháng của cổ phiếu FTS là khoảng 2,5 triệu USD/ngày, tỷ lệ trần sở hữu nước ngoài khả dụng và tỷ lệ free float lần lượt là 55% và 70%. Kết quả review này sát với dự báo của chúng tôi.

Do đó, sau đợt review này, tổng số cổ phiếu trong giỏ chỉ số tăng từ 43 lên 44 cổ phiếu. Top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ chỉ số MarketVector Vietnam Local bao gồm VNM (8%), VIC (8%), VHM (7%), HPG (6,5%) và VCB (6%), đóng góp 35,5% tổng tỷ trọng giỏ chỉ số.

Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF – sử dụng chỉ số Marketvector Vietnam Local làm cơ sở – có tổng tài sản quản lý đạt 544 triệu USD, tăng 3,2% so với đầu năm, với 40,7 triệu chứng chỉ quỹ và cổ phiếu Việt Nam chiếm 100% tổng tỷ trọng danh mục.

Từ giờ cho đến ngày cuối cùng để hoàn thành tái cơ cấu (ngày 15/3/2024), quỹ ETF này sẽ cần mua vào khoảng 3 triệu cổ phiếu ETF và sẽ mua bán các cổ phiếu hiện có trong giỏ chỉ số để tái cơ cấu danh mục.

HSC ước tính quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ cần mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu MSN (0,8 triệu cổ phiếu), PDR (0,8 triệu cổ phiếu) và SHS (0,7 triệu cổ phiếu) đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu NVL (2 triệu cổ phiếu), HPG (1,7 triệu cổ phiếu) và SSI (1,1 triệu cổ phiếu).

Lưu ý, những biến động về giá cổ phiếu và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt tái cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng cũng như khối lượng mua bán dự kiến của từng cổ phiếu. Đợt review chỉ số theo quý tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 6/2024.

Kể từ đầu năm 2024 đến nay, quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF đã bị rút vốn nhẹ 0,6 triệu USD. Tuy nhiên, giá chứng chỉ của quỹ này hiện cao hơn 0,5% so với NAV nên chúng tôi cho rằng quỹ có khả năng thu hút vốn trong thời gian tới.

Nguồn: Research HSC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đó, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán

Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời