[ Dự thảo Thông tư] – Tích cực đối với mục tiêu nâng hạng thị trường

 • Bộ Tài chính đã công bố Dự thảo Thông tư vào ngày 20/3/2024 với nội dung chính bao gồm (1) bỏ quy định yêu cầu ký quỹ 100% trước khi giao dịch đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài và (2) nâng cao yều cầu về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để cải thiện khả năng tiếp cập thông tin của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Dự thảo này là một bước tiến quan trọng của Việt Nam trong quá trình hướng tới mục tiêu nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE, từ đó giúp nâng cao khả năng thu hút vốn cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Sự quyết tâm của Chính phủ sẽ tác động tích cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Các công ty chứng khoán, đặc biệt là những công ty tập trung vào khách hàng tổ chức, là nhóm sẽ được hưởng lợi rõ ràng nhất trong ngắn hạn.

Giải quyết vấn đề chính về yêu cầu ký quỹ trước khi giao dịch

Dự thảo đưa ra giải pháp cho vấn đề yêu cầu ký quỹ trước khi giao dịch, từ đó tạo điều kiện để các công ty chứng khoán có đủ năng lực có thể cung cấp dịch vụ ‘không yêu cầu ký quỹ’ cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Cụ thể, nhà đầu tư không cần ký quỹ 100% tiền trước khi đặt lệnh mua cổ phiếu. Thay vào đó, nhà đầu tư nước ngoài phải có đủ tiền trên tài khoản để thanh toán cho các giao dịch mua chứng khoán trước ngày thành viên lưu ký xác nhận kết quả giao dịch chứng khoán với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Mặc dù đây là một bước tiến, chúng tôi cho rằng Dự thảo Thông tư vẫn còn khá chung chung. Các cơ quan quản lý trao cho công ty chứng khoán hầu hết quyền và nghĩa vụ cung cấp dịch vụ không cần ký quỹ. Trong trường hợp giao dịch thất bại (nhà đầu tư tổ chức nước ngoài không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán), các công ty chứng khoản phải chịu trách nhiệm thanh toán cho giao dịch và điều này có thể làm gia tăng rủi ro hoạt động cho những công ty này.

Bước tiến quan trọng để hướng tới mục tiêu nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp

Có chín tiêu chí mà các quốc gia cần đáp ứng để được nâng cấp lên thị trường mới nổi thứ cấp – theo quy định của FTSE. Việt Nam đã vượt qua 7/9 tiêu chí này, và hai tiêu chí chưa đáp ứng được– yêu cầu ký quỹ trước giao dịch và giải quyết các giao dịch thất bại – cần sớm có giải pháp.

Với việc Dự thảo Thông tư cố gắng giải quyết vấn đề yếu cầu ký quỹ trước khi giao dịch, đồng thời đưa ra một số định hướng và quy trình xử lý cho các giao dịch thất bại, Việt Nam cho thấy sự cam kết trong việc đạt được tiến bộ thực sự trên con đường nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE. HSC cho rằng khả năng Việt Nam được FTSE nâng hạng vào tháng 9/2024 ngày càng khả quan hơn.

Các công ty chứng khoán hưởng lợi trong ngắn hạn

Giá cổ phiếu các công ty chứng khoán có diễn biến tích cực kể từ cập nhật gần nhất của chúng tôi (ngày 18/1/2024), với cổ phiếu VCI tăng 28% trong khi SSI & VND tăng 11%, nhờ mặt bằng lãi suất thấp, thanh khoản thị trường tăng lên (Bảng 4-5) và cùng những tiến triển trong việc nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE (mặc dù có sự chậm trễ trong việc triển khai hệ thống giao dịch KRX). Sau khi giá cổ phiếu tăng mạnh, HSC đang xem xét lại khuyến nghị và giá mục tiêu đối với tất cả các cổ phiếu chứng khoán trong danh sách khuyến nghị. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định lại quan điểm việc thị trường được nâng hạng là động lực rất quan trọng đối với tăng trưởng của thị trường & các công ty chứng khoán trong trung và dài hạn, đặc biệt là đối với các công ty chứng khoán có nền tảng khách hàng tổ chức lâu đời và mạnh, bao gồm SSI và VCI, những công ty có thị phần hàng đầu trong phân khúc khách hàng tổ chức.

Giải quyết vấn đề để được nâng hạng lên thị trường mới nổi

Bộ Tài chính đã công bố Dự thảo Thông tư với nội dung (1) bỏ quy định yêu cầu ký quỹ 100% trước khi giao dịch đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài và (2) nâng cao quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để cải thiện khả năng tiếp cập thông tin của nhà đầu tư nước ngoài. Nội dung dự thảo sẽ tháo gỡ hai trở ngại trong việc Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE. Dự thảo văn bản hiện đang lấy ý kiến của đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thị trường và được kỳ vọng sẽ sớm hoàn thiện. Việc dự thảo này được thông qua sẽ đánh dấu một bước tiến quan trọng của Việt Nam trong quá trình hướng tới mục tiêu nâng hạng lên thị trường mới nổi, từ đó giúp nâng cao khả năng thu hút vốn đầu tư, gia tăng thanh khoản bên cạnh những lợi ích khác. Trong đó, những công ty chứng khoán tập trung vào phân khúc nhà đầu tư tổ chức sẽ có nhiều lợi thế.

Tập trung vào giải pháp cho vấn đề về ký quỹ trước khi giao dịch

Dự thảo Thông tư sửa đổi và bổ sung cho 4 Thông tư hiện tại, trong đó 3 Thông tư số 119, 120 và 121 – do Bộ Tài chính ban hành năm 2020 – quy định một số điều liên quan đến việc ký quỹ trước khi giao dịch và Thông tư 96 (Bộ Tài chính ban hành năm 2020) quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. HSC tóm tắt Dự thảo Thông tư này trong Bảng 1-2.

Theo đó, giải pháp đề xuất là cho phép các công ty chứng khoán có đủ năng lực cung cấp dịch vụ không cần ký quỹ cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Cụ thể, nhà đầu tư không cần ký quỹ 100% tiền trước khi đặt lệnh mua cổ phiếu. Thay vào đó, nhà đầu tư nước ngoài phải có đủ tiền trên tài khoản để thanh toán cho các giao dịch mua chứng khoán trước ngày thành viên lưu ký xác nhận kết quả giao dịch chứng khoán với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Các công ty chứng khoán: Các quyền và nghĩa vụ chính

 • Công ty chứng khoán được phép nhận lệnh giao dịch mua chứng khoán của khách hàng là nhà đầu tư tổ chức nước ngoài khi tài khoản của khách hàng không đủ 100% giá trị lệnh đặt.
 • Trong trường hợp nhà đầu tư tổ chức nước ngoài không đủ tiền thanh toán vào ngày giao dịch hoàn tất, công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư đặt lệnh chịu trách nhiệm thanh toán đối với phần tiền thiếu hụt. Công ty chứng khoán có thể thực hiện lệnh bán chứng khoán ngay khi chứng khoán về tài khoản tự doanh.
 • Công ty chứng khoán xác định mức ký quỹ dựa trên đánh giá năng lực của khách hàng.
 • Công ty chứng khoán thông báo cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc nhà đầu tư nước ngoài không đủ tiền thanh toán giao dịch chứng khoán và thông tin giao dịch liên quan đến nghĩa vụ thanh toán.
 • Trường hợp nhà đầu tư tổ chức nước ngoài không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định pháp luật hoặc theo hợp đồng với công ty chứng khoán, công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đặt lệnh giao dịch phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm hoàn tất việc thanh toán giao dịch thiếu tiền.

Đánh giá của HSC

HSC đưa ra một số điểm đáng lưu ý như sau:

 • Theo các cơ quan chức năng, chỉ những công ty chứng khoán có tiềm lực tài chính mạnh và có thể đáp ứng được những điều kiện nhất định về thanh toán, giao dịch, … mới đủ điều kiện cung cấp dịch vụ không ký quỹ. Mặc dù Dự thảo Thông tư không cung cấp thông tin chi tiết về các tiêu chí này, nhưng HSC kỳ vọng chỉ những công ty chứng khoán hàng đầu (dựa trên quy mô tài sản và vốn CSH, tỷ lệ nợ và thị phần) mới đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí này; các công ty chứng khoán đã có nền tảng khách hàng tổ chức nước ngoài mạnh sẽ hưởng lợi nhiều nhất.
 • Mặc dù khả năng nhà đầu tư tổ chức nước ngoài không thể hoàn thành nghĩa vụ thanh toán là tương đối thấp nhưng việc phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán trong trường hợp các tổ chức này không đủ tiền mặt sẽ làm gia tăng rủi ro hoạt động của các công ty chứng khoán. Do đó, các công ty chứng khoán nhiều khả năng sẽ chỉ cung cấp dịch vụ cho những khách hàng hàng đầu trong giai đoạn đầu áp dụng quy định.
 • Dự thảo không quy định tỷ lệ tối đa (quy mô tương đối) giữa giá trị lệnh đặt không ký quỹ trên tổng giá trị danh mục (NAV) của nhà đầu tư. Tỷ lệ này phụ thuộc vào riêng từng hợp động thỏa thuận giữa các công ty chứng khoán và khách hàng.
 • Phương án xử lý đối với các giao dịch thất bại đã được đề cập nhưng chưa được quy định cụ thể trong dự thảo này và có thể sẽ cần được xây dựng chi tiết hơn để có thể ứng dụng trong thực tiễn.

Nguồn: Research HSC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Tổng quan: Tiến gần hơn đến việc nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE

Việt Nam vẫn nằm trong danh sách theo dõi để nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE kể từ tháng 9/2018 nhưng vẫn chưa đáp ứng được đủ điều kiện. Việt Nam hiện cần đáp ứng 9 tiêu chí được FTST đặt ra để được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Việt Nam đã đáp ứng 7 trong số 9 quy định và 2 quy định còn lại vẫn chưa được đáp ứng và cần có giải pháp để cải thiện (Bảng 2).

Theo kết quả review của FTSE vào tháng 9/2023, những vấn đề đã được đưa ra như sau:

 • Chu kỳ thanh toán (DvP – chuyển nhượng cổ phiếu và thanh toán): Việt Nam chưa đáp ứng được tiêu chí này (hiện vẫn được đánh giá là ‘hạn chế’ do thị trường vẫn quy định phải kiểm tra nhằm đảm bảo nhà đầu tư có đủ tiền trước khi thực hiện giao dịch. Về cơ bản, đây là quy định phải đảm bảo đầy đủ tiền trước khi giao dịch được áp dụng đối với NĐTNN.
 • Xử lý (chi phí liên quan) các giao dịch thất bại: Tiêu chí này hiện chưa được đánh giá vì theo mặc định, không diễn ra tình trạng giao dịch không thành công trên thị trường.

Với việc Dự thảo Thông tư cố gắng giải quyết vấn đề ký quỹ trước khi giao dịch, đồng thời giải quyết một phần vấn đề về thanh toán cho các giao dịch thất bại, Việt Nam đang có những tiến bộ trong quá trình nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE. HSC nhận thấy khả năng Việt Nam được FTSE nâng hạng vào tháng 9/2024 ngày càng khả quan hơn (Hành trình nâng hạng TTCK Việt Nam: Nỗ lực từng bước).

Tác động tích cực đối với thị trường chứng khoán và hoạt động môi giới chứng khoán

Giá cổ phiếu các công ty chứng khoán có diễn biến tích cực kể từ cập nhật gần nhất của chúng tôi (ngày 18/1/2024), với cổ phiếu VCI tăng 28% trong khi SSI & VND tăng 11%, nhờ mặt bằng lãi suất thấp, thanh khoản thị trường tăng lên (Bảng 4-5) và kỳ vọng về những tiến triển trong việc nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE (mặc dù có sự chậm trễ trong việc triển khai hệ thống giao dịch KRX mới).

Sau khi giá cổ phiếu tăng mạnh, HSC đang xem xét lại khuyến nghị và giá mục tiêu đối với tất cả các cổ phiếu chứng khoán trong danh sách khuyến nghị. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định lại quan điểm việc thị trường được nâng hạng đóng vai trò rất quan trọng đối với tăng trưởng của thị trường & các công ty chứng khoán trong trung và dài hạn, đặc biệt là đối với các công ty chứng khoán đã có nền tảng khách hàng tổ chức mạnh, bao gồm SSI và VCI – với thị phần hàng đầu trong phân khúc khách hàng tổ chức.

HSC thực hiện phân tích độ nhạy của giá mục tiêu đối với biến động khối lượng giao dịch bình quân ngày trong Bảng 6 bên dưới.

Nguồn: Research HSC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đó, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán

Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời