Dự báo review chỉ số VNFIN Lead nửa cuối năm 2024

  • Sàn HSX sẽ công bố kết quả review bán niên chỉ số VNFIN Lead vào ngày 15/7/2024, mọi thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 5/8/2024.
  • HSC dự báo SSB và VIX sẽ được thêm vào giỏ chỉ số VNFIN Lead và không có cổ phiếu nào bị loại ra.
  • Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF, lấy chỉ số VNFIN Lead làm cơ sở, có thể mua vào 0,7 triệu cổ phiếu SSB và 0,1 triệu cổ phiếu VIX. Ngoài ra, quỹ này cũng có thể mua vào cổ phiếu LPB, TCB và bán ra cổ phiếu SHB, STB.

SSB và VIX có thể được thêm vào

Trong đợt review này, HSC nhận thấy hầu hết các cổ phiếu trong giỏ chỉ số VNFIN Lead đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như vốn hóa thị trường, thanh khoản, tỷ lệ free float và lợi nhuận tích cực để được giữ lại trong giỏ. Giá trị vốn hóa thị trường của 20 cổ phiếu thành phần hiện dao động từ 11,3 nghìn tỷ đồng đến 491 nghìn tỷ đồng, với tỷ suất vòng quay trên 0,1%, khớp với giá trị giao dịch hơn 10 tỷ đồng/ngày.

Mặt khác, chúng tôi cũng nhận thấy SSB và VIX đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chí để được thêm vào giỏ chỉ số VNFIN Lead trong đợt review bán niên nửa đầu năm 2024 này. Hai cổ phiếu này có thể được thêm vào giỏ chỉ số VNFIN Lead với tỷ trọng lần lượt 0,5% và 1,9%.

Các cổ phiếu cần được mua/bán để tái cơ cấu danh mục

Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF, lấy chỉ số VNFIN Lead làm cơ sở. HSC ước tính quỹ này cần mua mới 0,7 triệu cổ phiếu SSB và 0,1 triệu cổ phiếu VIX để tái cơ cấu danh mục. Ngoài ra quỹ này cũng sẽ cần mua vào cổ phiếu LPB (0,6 triệu cổ phiếu) và TCB (0,5 triệu cổ phiếu) cũng như bán ra cổ phiếu SHB (0,5 triệu cổ phiếu) và STB (0,5 triệu cổ phiếu).

Dự báo review bán niên chỉ số VNFIN Lead – tháng 7/2024

Sàn HSX sẽ công bố kết quả review bán niên cho nửa cuối năm 2024 của chỉ số VNFIN Lead vào ngày 15/7/2024, mọi thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 5/8/2024. Theo quy định và dữ liệu của VNFIN Lead tính đến ngày 28/6/2024, HSC dự báo sẽ có 2 cổ phiếu được thêm nào và không có cổ phiếu nào bị loại ra.

SSB và VIX có thể được thêm vào, không có cổ phiếu nào bị loại ra

Theo số liệu tính đến ngày 28/6/2024, HSC nhận thấy cả 20 cổ phiếu hiện tại vẫn đáp ứng các tiêu chí về thanh khoản, tỷ lệ free float và vốn hóa thị trường free float nên sẽ được giữ lại trong giỏ VNFIN Lead trong đợt review này. Ngoài ra, ở đợt review này, chúng tôi đã sử dụng dữ liệu lợi nhuận hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của tất cả các cổ phiếu thành phần để đưa ra dự báo.

Mặt khác, HSC nhận thấy có hai cổ phiếu (SSB và VIX) đáp ứng tất cả các tiêu chí để được thêm vào giỏ chỉ số VNFIN Lead trong nửa cuối năm 2024. Vốn hóa thị trường của SSB và VIX lần lượt vào khoảng 52,2 nghìn tỷ đồng và 11,3 nghìn tỷ đồng, thanh khoản lần lượt khoảng 42 tỷ đồng/ngày và 463 tỷ đồng/ngày, tỷ lệ free-float lần lượt khoảng 54% và 95%. Hai cổ phiếu cũng nằm trong top 95% vốn hóa free float tích lũy trong số các cổ phiếu đủ điều kiện để được thêm vào giỏ VNFIN Lead. SSB là cổ phiếu đã bị loại khỏi giỏ chỉ số VNFIN Lead trong nửa đầu năm 2024 do thanh khoản thấp.

Như vậy, số lượng cổ phiếu trong giỏ VNFIN Lead có thể tăng từ 20 lên 22 cổ phiếu trong đợt review này.

HSC ước tính 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ VNFIN Lead là TCB (14,3%), VPB (12,6%), STB (11,2%), SSI (9,7%) và MBB (8,9%) – tổng cộng chiếm 58,6% tổng tỷ trọng.

Hiện tại, giỏ VNFIN Lead bao gồm 16 cổ phiếu ngân hàng và 4 cổ phiếu công ty chứng khoán, trong 20 cổ phiếu thành phần.

Khối lượng mua bán dự kiến của quỹ ETF

Hiện tại chỉ có quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF sử dụng chỉ số VNFIN Lead làm cơ sở, với tổng tài sản quản lý khoảng 868 tỷ đồng (27,5 triệu USD).

HSC dự báo quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF sẽ cần mua vào khoảng 0,7 triệu cổ phiếu SSB và 0,1 triệu cổ phiếu VIX. Ngoài ra, quỹ ETF này cũng cần mua vào cổ phiếu TCB (0,7 triệu cổ phiếu), LPB (0,6 triệu cổ phiếu) và bán ra cổ phiếu SHB (0,5 triệu cổ phiếu), STB (0,5 triệu cổ phiếu). Chúng tôi nhận thấy số lượng cổ phiếu được mua và bán để tái cơ cấu danh mục của quỹ ETF này trong đợt review hiện tại là không đáng kể.

Lưu ý, biến động giá cổ phiếu và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt tái cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng cũng như khối lượng mua bán dự kiến của từng cổ phiếu.

Đợt review bán niên tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 1/2025.

Dòng vốn quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF

Từ đầu năm 2024 đến nay, quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF đã bị rút vốn mạnh hơn 74,5 triệu USD (khoảng 1.862 tỷ đồng). Dòng vốn rút ròng mạnh từ quỹ ETF này đã diễn ra kể từ những tháng cuối năm 2023. Số lượng chứng chỉ quỹ đã giảm hơn 92,3 triệu chứng chỉ và tổng tài sản quản lý của quỹ đã giảm hơn 67 triệu USD từ đầu năm đến nay.

Nguồn: Research HSC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đó, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán

Sử dụng dịch vụ: TƯ VẤN CHUYÊN SÂU

Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời