Dự báo kết quả review chỉ số MarketVector VN Local Q1/2024

  • Chỉ số MarketVector Vietnam Local – chỉ số cơ sở của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF –  sẽ công bố kết quả review Q1/2024 vào ngày 9/3/2024; mọi thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 18/3/2024.
  • HSC tin rằng có khả năng MarketVector Vietnam sẽ thêm FTS vào giỏ chỉ số hơn là không thêm cổ phiếu nào, và sẽ không loại ra cổ phiếu nào trong đợt review này.

Giỏ chỉ số MarketVector VN Local có thể thêm vào FTS

Cổ phiếu FTS là ứng cử viên có khả năng cao nhất được thêm vào giỏ chỉ số MarketVector Vietnam trong đợt review Q1/2024 nhờ những lý do sau: Vốn hóa thị trường khoảng 499 triệu USD, nằm trong top 85% vốn hóa free float tích lũy trong số các cổ phiếu đủ điều kiện, tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng và tỷ lệ free float trên 10%. Giá trị giao dịch bình quân 3 tháng của cổ phiếu này vào khoảng 2,6 triệu/ngày. Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại vốn hóa thị trường của FTS không đủ lớn để được thêm vào giỏ chỉ số. Do đó, theo chúng tôi, có một khả năng nữa là MarketVector Vietnam Local sẽ không thêm cổ phiếu nào vào giỏ.

Các cổ phiếu Việt Nam hiện tại trong giỏ chỉ số đủ điều kiện để được giữ lại

Hiện tại, 43 cổ phiếu Việt Nam trong giỏ chỉ số MarketVector Vietnam đáp ứng tất cả các tiêu chí cần thiết (vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng, tỷ lệ free float) để được giữ lại trong giỏ chỉ số. Do đó, trong đợt tái cơ cấu này, chúng tôi dự báo sẽ không có cổ phiếu Việt Nam nào bị loại ra.

Những cổ phiếu sẽ được mua/bán để tái cơ cấu danh mục 

Kịch bản 1: Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF có thể mua vào khoảng 3 triệu cổ phiếu FTS.

Kịch bản 2: Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF có thể mua bán các cổ phIếu thành phần trong danh mục để tái cơ cấu.

Không cổ phiếu nào bị loại ra, một cố phiếu có thể được thêm vào

Chỉ số MarketVector Vietnam Local sẽ công bố kết quả review Q1/2024 vào ngày 9/3/2024. Ngày cơ cấu danh mục là ngày 15/3/2024 và ngày có hiệu lực sẽ là ngày 18/3/2024. HSC cho rằng cổ phiếu FTS là ứng cử viên tiềm năng để được thêm vào giỏ chỉ số mặc dù vốn hóa thị trường thấp của cổ phiếu này khiến chúng tôi lo ngại. Trong khi đó, chúng tôi cho rằng sẽ không có cổ phiếu Việt Nam nào bị loại ra trong đợt review này.

Cổ phiếu FTS có thể được thêm vào và không cổ phiếu nào bị loại ra

Đợt review chỉ số MVIS Vietnam Q1/2024 này sẽ dựa trên dữ liệu đóng cửa của ngày làm việc cuối trong tháng 2. Dựa trên các tiêu chí và dữ liệu tính đến ngày 29/2/2024, HSC nhận thấy cổ phiếu FTS là ứng cử viên tiềm năng để được bổ sung vào giỏ chỉ số MVIS Vietnam.

Mặc dù cổ phiếu FTS đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của giỏ chỉ số MarketVector Vietnam Local nhưng vốn hóa thị trường hiện tại của cổ phiếu này chỉ khoảng 499 triệu USD, hơi thấp so với các cổ phiếu được thêm vào trong các đợt review trước đó.

Mặt khác, 43 cổ phiếu Việt Nam trong giỏ chỉ số MarketVector Vietnam vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cần thiết (vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ free float và tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng) để được giữ lại trong giỏ chỉ số.

Do đó, chúng tôi nhận thấy 2 kịch bản tiềm năng:

  • Kịch bản 1: Thêm vào cổ phiếu FTS và không loại ra cổ phiếu nào

HSC ước tính tỷ trọng cổ phiếu FTS trong giỏ chỉ số Marketvector Vietnam Local sẽ vào khoảng 1,4%. Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sử dụng chỉ số Marketvector Vietnam Local làm cơ sở với tổng tài sản quản lý khoảng 544 triệu USD. Quỹ ETF này sẽ cần mua vào khoảng 3 triệu cổ phiếu FTS để tái cơ cấu danh mục vào ngày 15/3/2024.

Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu CEO (0,9 triệu cổ phiếu) và DXG (0,9 triệu cổ phiếu), đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu HPG (1,6 triệu cổ phiếu) và SSI (1,1 triệu cổ phiếu).

  • Kịch bản 2: Giữ nguyên

Trong kịch bản này, quỹ VanEck Vector Vietnam ETF sẽ mua bán các cổ phiếu hiện có trong giỏ chỉ số để tái cơ cấu danh mục. Chúng tôi ước tính quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu CEO (1,1 triệu cổ phiếu) và DXG (1 triệu cổ phiếu), đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu HPG (1,6 triệu cổ phiếu) và SSI (1,1 triệu cổ phiếu).

Lưu ý, những biến động về giá cổ phiếu và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt tái cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng cũng như khối lượng mua bán dự kiến của từng cổ phiếu. Đợt review chỉ số theo quý tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 6/2024.

Tổng quy mô của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF hiện khoảng 344 triệu USD, tăng 3,2% so với đầu năm, với 40,7 triệu chứng chỉ quỹ. Kể từ đầu năm 2024, quỹ này đã bị rút vốn nhẹ 0,6 triệu USD. Tuy nhiên, giá chứng chỉ của quỹ này hiện cao hơn 1% so với NAV nên chúng tôi cho rằng quỹ có khả năng thu hút vốn trong thời gian tới.

Trả lời