Danh mục mới của quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF nửa đầu năm 2024

  • Chỉ số FTSE Vietnam 30 – chỉ số cơ sở của quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF – đã thêm EIB và FRT vào giỏ chỉ số với tỷ trọng lần lượt là 1,56% và 1,61% và loại ra SBT.
  • Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF đã tái cơ cấu danh mục từ ngày 11 đến ngày 20/3/2024. Quỹ này đã mua vào khoảng 18,6 triệu cổ phiếu EIB, 2,3 triệu cổ phiếu FRT và bán ra khoảng 19,7 triệu cổ phiếu SBT.
  • Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF hiện có tổng tài sản quản lý khoảng 901 triệu USD, lớn nhất trong số các quỹ ETF đang giao dịch trên thị trường Việt NSBTs

EIB và FRT đã được thêm vào giỏ chỉ số với tỷ trọng lần lượt là 1,56% và 1,61%. Hiện tại, EIB và FRT có vốn hóa thị trường lần lượt đạt khoảng 32.031 tỷ đồng (1.307 triệu USD) và 20.395 tỷ đồng (832 triệu USD); giá trị giao dịch đạt lần lượt 439 tỷ đồng/ngày và 88 tỷ đồng/ngày, tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng và tỷ lệ free float đều trên 10%.

Trong khi đó, SBT bị loại ra khỏi giỏ chỉ số FTSE Vietnam 30 vì giá thị vốn hóa thấp chỉ khoảng 9.219 tỷ đồng (khoảng 376 triệu USD).

Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF mua mới cổ phiếu EIB, FRT và bán ra cổ phiếu SBT

Trong đợt tái cơ cấu danh mục vừa qua (từ 11-20/3/2024), quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (Fubon ETF) đã mua vào 18,6 triệu cổ phiếu EIB và 2,3 triệu cổ phiếu FRT đồng thời bán ra toàn bộ 19,7 triệu cổ phiếu SBT đang có trong danh mục. Bên cạnh đó, quỹ này cũng mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu STB (5,9 triệu cổ phiếu), VIC (4,6 triệu cổ phiếu), PDR (4,3 triệu cổ phiếu), VHM (3,6 triệu cổ phiếu), và bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu HPG (7,3 triệu cổ phiếu) và SSI (2,3 triệu cổ phiếu).

Quỹ Fubon ETF hút vốn ròng đầu năm đến nay

Kể từ đầu năm đến nay, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF thu hút vốn ròng khoảng 15,9 triệu USD trong khi các quỹ ETF khác bị rút vốn.

Cập nhật: Các cổ phiếu thành phần mới của quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF – tháng 3/2024

Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF công bố các cổ phiếu thành phần mới trong giỏ sau đợt review bán niên vào tháng 3/2024, trong đó EIB và FRT được thêm vào còn SBT bị loại ra. Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF đã công bố các cổ phiếu thành phần này sau khi hoàn tất tái cơ cấu danh mục.

Cổ phiếu EIB và FRT được thêm vào giỏ chỉ số FTSE Vietnam

Trong đợt review bán niên 6 tháng đầu năm 2024, chỉ số FTSE Vietnam 30 đã thêm EIB và FRT vào giỏ chỉ số với tỷ trọng lần lượt là 1,56% và 1,61% trong khi quyết định loại SBT ra khỏi giỏ chỉ số. Giỏ chỉ số Fubon FTSE VN30 đã công bố kết quả sau khi quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF hoàn thành tái cơ cấu danh mục.

Trong đợt review bán niên này, vốn hóa thị trường của EIB và FRT đạt lần lượt khoảng 32.031 tỷ đồng (1.307 triệu USD) và 20.395 tỷ đồng (832 triệu USD); giá trị giao dịch cũng khá cao, đạt lần lượt 439 tỷ đồng/ngày và 88 tỷ đồng/ngày, tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng và tỷ lệ free float cũng đều trên 10%. Ngược lại, SBT bị loại ra vì vốn hóa thị trường thấp. Hiện tại, giá trị vốn hóa thị trường của SBT chỉ đạt khoảng 9.219 tỷ đồng (khoảng 376 triệu USD).

Do đó, sau đợt review này, tổng số cổ phiếu trong giỏ chỉ số FTSE Vietnam VN30 tăng từ 30 lên 31 cổ phiếu. Top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ chỉ số bao gồm HPG (9,78%), VIC (9,27%), VHM (9%), VCB (8,49%) và MSN (7,95%), đóng góp khoảng 44,45% tổng tỷ trọng giỏ chỉ số.

Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF sử dụng chỉ số FTSE Vietnam 30 làm cơ sở với tổng tài sản hiện tại là 901 triệu USD và tổng cộng 2.267 triệu chứng chỉ quỹ.

Trong giai đoạn tái cơ cấu danh mục bắt đầu từ giữa tháng 3, quỹ Fubon ETF đã mua vào cổ phiếu của 7 công ty và bán ra cổ phiếu của 25 công ty. Theo Bloomberg, quỹ ETF này đã mua mới 18, 6 triệu cổ phiếu EIB và 2,3 triệu cổ phiếu FRT cho danh mục đồng thời mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu STB (5,9 triệu cổ phiếu), VIC (4,6 triệu cổ phiếu), PDR (4,3 triệu cổ phiếu), VHM (3,6 triệu cổ phiếu), và bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu HPG (7,3 triệu cổ phiếu), SSI (2,3 triệu cổ phiếu) và SHB (2,1 triệu cổ phiếu).

Kể từ đầu năm, quỹ Fubon ETF đã thu hút vốn khoảng 15,9 triệu USD, trong đó quỹ đã thu hút vốn được khoảng 8,6 triệu USD chỉ từ đầu tháng 3 đến nay. Hiện tại, giá chứng chỉ của quỹ này hiện thấp hơn 0,5% so với NAV. Quỹ Fubon ETF thường mua vào khi thị trường điều chỉnh và ngược lại.

Đợt review chỉ số bán niên tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 9/2024.

Nguồn: Research HSC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đó, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán

Sử dụng dịch vụ: TƯ VẤN CHUYÊN SÂU

Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời