Cập nhật ngành tiêu dùng: Dự báo KQKD Q2/2024 – Toàn ngành tăng trưởng mạnh

Dự báo KQKD Q2/2024 – Toàn ngành tăng trưởng mạnh

  • Theo dự báo của  HSC, KQKD của ngành hàng tiêu dùng sẽ tăng trưởng ở mức tương đối cao trong Q2/2024. Chúng tôi dự báo tổng doanh thu thuần và lợi nhuận thuần của các công ty hàng tiêu dùng tăng lần lượt 12% và 44% so với cùng kỳ.
  • Trong số 9 công ty, thì có đến 8 công ty được dự báo có lợi nhuận thuần tăng. Chúng tôi kỳ vọng MWG và MSN có lợi nhuận thuần tăng mạnh nhất trong ngành.
  • Chúng tôi duy trì quan điểm tích cực và dự báo ngành hàng tiêu dùng sẽ ghi nhận lợi nhuận thuần tăng trưởng 48% trong năm 2024 và 24% trong năm 2025. Trong năm 2024, thị phần tăng, sự phục hồi nhẹ về nhu cầu và tỷ suất lợi nhuận được cải thiện là động lực tăng trưởng chính của ngành. Sang năm 2025, chúng tôi cho rằng sức mua phục hồi mạnh hơn sẽ thúc đẩy tăng trưởng.

Link chi tiết anh chị xem ở đây nhé: Ngành tiêu dùng

 

Nguồn: Research HSC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đó, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán

Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời