Cập nhật CTD – Nâng dự báo và giá mục tiêu trước sự hồi phục của thị trường BĐS

Sự kiện: Cập nhật tình hình sau KQKD Q3/2023

HSC cập nhật dự báo sau khi CTD công bố KQKD Q1/2024 (năm tài chính kết thúc vào tháng 6) gần đây sát với dự báo của chúng tôi. Trong quý vừa qua, doanh thu thuần của CTD đạt 4.124 tỷ đồng (tăng 32,5% so với cùng kỳ và tăng 13,9% so với quý trước) và lợi nhuận thuần đạt 66,6 tỷ đồng (so với lỗ thuần 3,5 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái). Trong khi đó, giá trị hợp đồng mới ký cao hơn giả định của chúng tôi nhờ thị trường BĐS hồi phục và quá trình tái cơ cấu diễn ra trong ngành.

Tác động: Tăng dự báo lợi nhuận

HSC gần như giữ nguyên dự báo lợi nhuận năm 2024 (năm tài chính kết thúc tháng 6) với lợi nhuận thuần tăng trưởng 167% đạt 225 tỷ đồng. Trong khi đó, chúng tôi tăng lần lượt 12,8% và 31,6% dự báo lợi nhuận thuần năm 2025 và 2026 lên lần lượt 257 tỷ đồng và 484 tỷ đồng nhờ giá trị hợp đồng mới ký tăng lên. Chúng tôi tin rằng CTD sẽ hưởng lợi nhờ (1) quá trình tái cơ cấu ngành sau giai đoạn siết tín dụng và (2) thu hút vốn FDI tiếp tục tích cực giúp đẩy mạnh nhu cầu xây dựng nhà máy & nhà xưởng.

Chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 3 năm là 92,7% từ mức nền thấp trong năm tài chính danh nghĩa 2023.

Định giá và khuyến nghị

Giá cổ phiếu CTD tăng lần lượt 12% và 31% trong 1 tháng và 3 tháng qua, diễn biến tích cực hơn so với chỉ số VNIndex trong cùng kỳ. Từ đó, CTD hiện có P/E trượt dự phóng 1 năm là 26,4 lần; cao hơn một chút so với bình quân 3 năm ở mức 24,3 lần. Trên cơ sở triển vọng khởi sắc của Công ty, HSC tin rằng cổ phiếu CTD sẽ được định giá lại ở mặt bằng cao hơn. Trên thực tế, chúng tôi tăng 31,3% giá mục tiêu theo phương pháp DCF lên 70.000đ chủ yếu nhờ tăng dự báo lợi nhuận và chuyển thời điểm định giá sang cuối năm 2024. Chúng tôi duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng.

Trước những tín hiệu hồi phục ban đầu của thị trường BĐS, CTD sẽ hưởng lợi nhờ ký được nhiều hợp đồng mới. Trong thời gian thị trường BĐS suy yếu do tình trạng siết tín dụng, một số công ty xây dựng đã phải rời khỏi ngành. CTD đã trụ vững nhờ lượng tiền mặt lớn sẽ được hưởng lợi trong quá trình này.

Giá trị hợp đồng mới hồi phục

Với thị trường BĐS đã có những tín hiệu hồi phục ban đầu và ngành xây dựng tiếp tục diễn ra quá trình tái cơ cấu, CTD nhiều khả năng sẽ được hưởng lợi. Mặc dù chúng tôi giữ nguyên dự báo lợi nhuận thuần năm 2024 nhưng HSC tăng lần lượt 12,8% và 31,6% dự báo năm 2025 và 2026 sau khi nâng giả định giá trị hợp đồng mới. Từ đó, chúng tôi tăng 31,3% giá mục tiêu lên 70.000đ (tiềm năng tăng giá 7%) sau khi nâng dự báo lợi nhuận và chuyển thời điểm định giá sang cuối năm 2024. HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng.

Sự hồi phục đang diễn ra như dự đoán

Lưu ý rằng CTD đã công bố KQKD Q1/2024 (năm tài chính kết thúc tháng 6/2024) với doanh thu thuần đạt 4.124 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ và tăng 13,9% so với quý trước, và lợi nhuận thuần đạt 66,6 tỷ đồng (so với lỗ thuần 3,5 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái và tăng 120,8% so với quý trước). Kết quả này cho thấy HĐKD hồi phục mạnh và đạt lần lượt 29,8% & 25,7% dự báo doanh thu thuần & lợi nhuận thuần cho cả năm 2024 của chúng tôi, nói chung sát kỳ vọng.

HSC cho rằng doanh thu từ một dự án trọng điểm – nhà máy Lego Bình Dương – sẽ là động lực chính đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu trong bối cảnh thị trường BĐS vẫn chỉ hồi phục chậm. Chúng tôi tin rằng CTD sẽ ghi nhận doanh thu từ đại dự án này vào năm 2024.

Trong khi đó, sau khi trao đổi với Công ty, chúng tôi hiểu rằng giá trị hợp đồng mới ký trong Q1/2024 đạt 10 nghìn tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với dự báo trước đó của chúng tôi. Kết quả này đạt được mặc dù thị trường BĐS vẫn đang trong giai đoạn đầu phục hồi.

Với việc triển khai xây dựng đại dự án Lego, CTD đã khẳng định mình trong lĩnh vực xây dựng nhà máy & nhà xưởng cho các doanh nghiệp FDI khi các doanh nghiệp này thành lập cơ sở sản xuất tại Việt Nam. Điều này sẽ giúp Công ty nâng cao cơ hội hưởng lợi từ xu hướng tăng đầu tư vốn FDI vào Việt Nam trong tương lai. Sau khi nâng giả định giá trị hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện tại thời điểm cuối năm 2024, HSC nâng lần lượt 10,4% và 7,9% dự báo doanh thu cho năm 2025 & 2026 lên lần lượt 18,85 nghìn tỷ đồng và 24,65 nghìn tỷ đồng.

Nâng dự báo lợi nhuận sau khi nâng giả định giá trị hợp đồng

HSC gần như giữ nguyên dự báo năm 2024 với lợi nhuận thuần tăng trưởng 167% so với năm 2023 đạt 225 tỷ đồng và doanh thu thuần đi ngang so với năm 2023 đạt 16,1 nghìn tỷ đồng.

Cho năm 2025 và 2026, HSC tăng lần lượt 12,8% và 31,6% dự báo lợi nhuận thuần lên lần lượt 257 tỷ đồng (tăng trưởng 14,5% so với năm 2024) và 484 tỷ đồng (tăng trưởng 88,2% so với năm 2025) sau khi tăng lần lượt 10,4% và 7,9% dự báo doanh thu thuần do chúng tôi nâng giả định giá trị hợp đồng ký mới của CTD trong bối cảnh thị trường BĐS tiếp tục phục hồi và thu hút vốn FDI tiếp tục tích cực.

Định giá và khuyến nghị

HSC nâng 31,3% giá mục tiêu lên 70.000đ (tiềm năng tăng giá 7%) sau khi nâng dự báo lợi nhuận và chuyển thời điểm định giá sang cuối năm 2024. Các giả định định giá của chúng tôi được trình bày như dưới đây:

  • Sử dụng mô hình DCF 2 giai đoạn để định giá cổ phiếu CTD. Giai đoạn tăng trưởng là từ năm tài chính 2024-2030. Sau đó, chúng tôi sử dụng tốc độ tăng trưởng dài hạn là 2% để tính giá trị dài hạn.
  • Sử dụng chi phí vốn bình quân WACC 14% (giữ nguyên). Sử dụng lãi suất phi rủi ro 4% và phần bù rủi ro vốn CSH điều chỉnh 10% (cộng thêm 2% phần bù phụ trội vào phần bù rủi ro vốn CSH chung của HSC là 8% để phản ánh tình hình khó khăn trong huy động vốn của ngành BĐS và ngành liên quan); theo đó chi phí vốn CSH là 15%. Chúng tôi giả định tỷ lệ nợ/vốn CSH bình quân tới là 17,3%.

Sau khi giá cổ phiếu tăng mạnh gần đây, CTD hiện có P/E trượt dự phóng 1 năm là 26,4 lần; cao hơn một chút so với bình quân 3 năm ở mức 24,3 lần. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy triển vọng của ngành đã có sự cải thiện nhờ thị trường BĐS hồi phục sau thời gian siết tín dụng và xu hướng tái cơ cấu đang diễn ra với một số doanh nghiệp phải rời khỏi ngành trong thời gian qua. HSC đánh giá CTD sẽ hưởng lợi từ những diễn biến này với mặt bằng định giá của cổ phiếu sẽ được nâng lên. Chúng tôi duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng đối với CTD.

Rủi ro đối với các giả định của HSC

Chất lượng tài sản: Chi phí dự phòng trích lập cho các khoản phải thu khó đòi đã giảm đáng kể trong thời gian gần đây và ban lãnh đạo cho biết Công ty đã & đang tích cực trích lập dự phòng phải thu khó đòi, chủ yếu từ các hợp đồng dưới thời ban lãnh đạo cũ. NĐT cần lưu ý rằng việc tái cơ cấu thời hạn thanh toán có thể giúp giảm đáng kể chi phí dự phòng trong ngắn hạn nhưng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận trong tương lai.

Hiện tại, HSC chưa có đủ thông tin về các khoản phải thu có vấn đề còn lại và dự báo của chúng tôi chủ yếu dựa trên thông tin từ ban lãnh đạo. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chất lượng các khoản phải thu suy giảm đáng kể có thể làm chi phí dự phòng tăng mạnh, dẫn đến việc ghi nhận lỗ trong nhiều kỳ báo cáo.

Các khoản đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh chính: Ngoài ra, với lượng tiền mặt lớn, ban lãnh đạo mới đã thực hiện một số khoản đầu tư không thuộc HĐKD chính như cổ phiếu niêm yết, TPDN, dự án BĐS. Một số khoản đầu tư đã phát sinh lỗ trong vài quý vừa qua, từ đó Công ty đã phải trích lập dự phòng.

Nguồn: Research HSC
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đó, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán
Sử dụng dịch vụ: TƯ VẤN CHUYÊN SÂU
Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời