Cập nhật BMP – Nâng dự báo nhờ nhu cầu cải thiện và chi phí giảm xuống

Sự kiện: Phân tích KQKD Q4/2023

BMP đã áp dụng chính sách chiết khấu 5% giá bán vào giữa tháng 11/2023 để đẩy mạnh tiêu thụ trong bối cảnh giá hạt nhựa PVC sụt giảm (chi phí đầu vào chính); các đại lý/người dùng cuối đã phản ánh tích cực với chính sách này trong khi chúng tôi giả định chính sách khuyến mãi này sẽ tiếp tục duy trì trong tháng 12/2023. Do đó, HSC ước tính sản lượng tiêu thụ Q4/2023 sẽ tăng mạnh 57% so với quý trước và tăng 3% so với cùng kỳ đạt 24.277 tấn ống nhựa. Giá hạt nhựa PVC Q4/2023 ước tính tăng 1,1% so với quý trước nhưng giảm 0,4% so với cùng kỳ xuống 859 USD/tấn.

Tác động: HSC tăng bình quân 10,2% dự báo EPS giai đoạn 2023-2025

Do giá hạt nhựa PVC thấp hơn 5% so với giả định và sản lượng tiêu thụ cao hơn 17% so với dự báo Q4/2023 của chúng tôi, HSC ước tính lợi nhuận thuần Q4/2023 đạt 268 tỷ đồng (tăng 8% so với cùng kỳ và tăng 29% so với quý trước). Nhờ đó, chúng tôi tăng 6% dự báo lợi nhuận thuần năm 2023 lên 1.503 tỷ đồng, tăng trưởng 51,7% so với năm 2022.

Cho năm 2024-2025, HSC cũng tăng bình quân 12,3% dự báo lợi nhuận thuần lên lần lượt 919 tỷ đồng (giảm 12,8% so với năm 2023) và 853 tỷ đồng (giảm 7,1% so với năm 2024) – đều giảm từ mức nền cao trong năm 2023. Chúng tôi hiện giả định giá hạt nhựa PVC sẽ tăng chậm lại ở mức 10% trong năm 2024 (so với tăng 15% trong dự báo trước đó) và tiếp tục tăng 5% năm 2025 từ mức nền thấp năm 2023.

Định giá và khuyến nghị

Mặc dù giá cổ phiếu tăng mạnh trong 1 tháng, 3 tháng và 12 tháng qua, BMP đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 8 lần, so với bình quân từ đầu năm 2017 ở mức 9,5 lần. HSC tăng nhẹ giá mục tiêu đối với BMP lên 100.800đ (tiềm năng tăng giá 11%) sau khi nâng dự báo lợi nhuận thuần giai đoạn 2023-2025. Chúng tôi cũng nâng bình quân 5% giả định cổ tức tiền mặt giai đoạn 2023-2025 lên 9.500đ-12.000đ, tương đương lợi suất cổ tức dao động 10,3%-13%. Cổ phiếu BMP vẫn là lựa chọn an toàn trong bối cảnh thị trường biến động mạnh nhờ định giá hợp lý và lợi suất cổ tức hấp dẫn.

Nhu cầu hồi phục + chi phí đầu vào rẻ = KQKD Q4/2023 khả quan

KQKD 9 tháng đầu năm 2023 cao kỷ lục và chi phí đầu vào giảm xuống giúp BMP có dư địa để áp dụng chính sách chiết khấu trong Q4/2023 nhằm đẩy mạnh tiêu thụ và giành lại thị phần. Cùng với nhu cầu hồi phục và chi phí đầu vào giá rẻ bắt đầu phản ánh vào KQKD, HSC dự báo lợi nhuận thuần Q4/2023 sẽ hồi phục mạnh so với quý trước. Ngoài ra, dựa trên giả định giá hạt nhựa PVC ổn định ở mức thấp, chúng tôi nâng dự báo lợi nhuận thuần cho năm 2024-2025. HSC duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu tăng nhẹ lên 100.800đ (tiềm năng tăng giá 11%).

Phân tích KQKD Q4/2023

Doanh thu thuần tăng mạnh so với quý trước nhờ nhu cầu cao

HSC ước tính sản lượng tiêu thụ Q4/2023 tăng lên 24.277 tấn ống nhựa (tăng 2,5% so với cùng kỳ và tăng 56,5% so với quý trước). Từ đó, sản lượng tiêu thụ cả năm 2023 đạt 86.703 tấn, giảm 11,3% so với cùng kỳ. Những nguyên nhân chính giúp sản lượng tiêu thụ khởi sắc bao gồm:

  • Áp dụng chính sách khuyến mãi trở lại: Lưu ý rằng HSC đã giả định chính sách chiết khấu 5% giá bán sẽ được áp dụng sớm trong Q4/2023 nhờ KQKD 9 tháng đầu năm 2023 khả quan và chi phí đầu vào vẫn rẻ. Điều này tạo dư địa cho BMP áp dụng các chính sách khuyến mãi để giành lại thị phần và đẩy mạnh tiêu thụ. Trên thực tế, sau khi BMP chính thức áp dụng chính sách khuyến mãi trở lại vào giữa tháng 11/2023 (chính sách trước đó đã kết thúc vào tháng 6/2023), nhu cầu đã cho thấy sự hồi phục mạnh mẽ.
  • Yếu tố mùa vụ: Thông thường, Q4 là mùa cao điểm đối với nhu cầu vật liệu xây dựng. Do đó, chúng tôi cũng kỳ vọng Q4/2023 sẽ ghi nhận kết quả khả quan.
  • Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, nhu cầu thực đối với ống nhựa vẫn đang cải thiện nhưng với tốc độ chậm do thị trường BĐS nhà ở hiện vẫn khá ảm đạm. Sản lượng tiêu thụ mạnh mẽ trong Q4/2023 chủ yếu nhờ các nhà phân phối tích trữ lại tồn kho trong giai đoạn khuyến mãi. Từ đó, chúng tôi dự báo sản lượng tiêu thụ Q1/2024 sẽ kém tích cực sau khi tăng mạnh trong Q4/2023.

Từ đó, HSC ước tính doanh thu thuần Q4/2023 đạt 1.430 tỷ đồng (tăng 1,6% so với cùng kỳ và tăng 54,4% so với quý trước), tương đương doanh thu thuần năm 2023 đạt 5.028 tỷ đồng (giảm 13,4% so với cùng kỳ).

Lợi nhuận thuần tăng trưởng trở lại so với quý trước nhờ nhu cầu cải thiện và chi phí đầu vào rẻ hơn

Giá hạt nhựa PVC đang giao dịch ở mức thấp là 800 USD/tấn. Mặc dù hồi phục nhẹ từ mức 770 USD/tấn trong tháng trước, mức giá hiện tại vẫn rất thấp so với thời điểm tháng 8/2023 là 930 USD/tấn. HSC hiện giảm 5% giả định giá hạt nhựa PVC xuống 859 USD/tấn (tăng 1,1% so với quý trước nhưng giảm 0,4% so với cùng kỳ) trong Q4/2023.

Sau khi nâng giả định sản lượng tiêu thụ và hạ giả định chi phí đầu vào, HSC tăng dự báo lợi nhuận thuần Q4/2023 lên 268 tỷ đồng (tăng 8% so với cùng kỳ và tăng 28,5% so với quý trước). Lưu ý rằng mức nền trong Q4/2022 cũng rất cao. Tỷ suất lợi nhuận thuần Q4/2023 ước tính đạt 18,8%, so với 17,6% trong Q4/2022 và 22,5% trong Q3/2023. Do BMP không áp dụng các chương trình khuyến mãi trong Q3/2023, tỷ suất lợi nhuận đã đạt mức cao kỷ lục. BMP đã áp dụng các chương trình khuyến mãi trở lại và có thể làm tỷ suất lợi nhuận sụt giảm so với quý trước, nhưng điều này có thể giúp Công ty nâng cao lợi nhuận thuần và giành lại thị phần.

Dự báo mới cho giai đoạn 2023-2025

Năm 2023

Như đã đề cập ở trên, HSC tăng lần lượt 6% và 3,9% dự báo lợi nhuận thuần và doanh thu thuần năm 2023 lên lần lượt 1.053 tỷ đồng (tăng trưởng 51,7% so với năm 2022) và 5.028 tỷ đồng (giảm 13,4% so với năm 2022).

Chúng tôi nâng dự báo lợi nhuận thuần năm 2023 chủ yếu sau khi tăng 3,7% dự báo sản lượng tiêu thụ và giảm 2% giả định chi phí PVC đầu vào. HSC hiện dự báo giá hạt nhựa PVC bình quân năm 2023 giảm 28,5% so với cùng kỳ xuống 842 USD/tấn.

Từ đó, chúng tôi nâng giả định tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2023 lên 40% từ 39,1% trong dự báo trước đó. Lưu ý rằng tỷ suất lợi nhuận gộp trong năm 2023 đạt mức cao kỷ lục và chúng tôi không kỳ vọng BMP có thể tiếp tục mở rộng mức tỷ suất lợi nhuận này.

Năm 2024-2025

HSC duy trì dự báo sản lượng tiêu thụ tăng trưởng 8%/năm cho năm 2024-2025 do chúng tôi tin rằng nhu cầu ống nhựa sẽ tăng trưởng theo tốc độ hồi phục của thị trường BĐS nhà ở trong nước. Tuy nhiên, HSC tăng 3,7% dự báo sản lượng tiêu thụ năm 2024-2025 sau khi nâng dự báo năm 2023.

Chúng tôi duy trì giả định giá bán bình quân năm 2024-2025 đạt 58 triệu đồng/tấn (đi ngang so với cùng kỳ). HSC kỳ vọng Công ty sẽ điều chỉnh chi phí bán hàng để hỗ trợ mạng lưới phân phối mà không cần nâng mức chiết khấu trong giai đoạn chi phí đầu vào (giá hạt nhựa PVC) dự kiến tăng lên. Trong đó, chúng tôi dự báo chi phí bán hàng tăng 10% so với cùng kỳ trong năm 2024 và tăng 5% so với cùng kỳ trong năm 2025 từ mức nền thấp trong năm 2023. HSC kỳ vọng giá hạt nhựa PVC tăng lên trong 2 năm tới do nhu cầu toàn cầu đối với hạt nhựa PVC dự kiến cải thiện theo tình hình kinh tế toàn cầu.

Về giả định tỷ suất lợi nhuận, HSC kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2024-2025 sẽ trở lại mức bình thường hơn lần lượt là 34,8% và 30,7%. Tỷ suất lợi nhuận gộp của BMP dao động trong khoảng 15,5%-31,2% trong 10 năm qua. Tuy nhiên, mặc dù sụt giảm trong năm 2024-2025, giả định mới của chúng tôi vẫn rất tích cực và cao hơn một chút so với 10 năm qua nhờ thương hiệu mạnh và tỷ lệ tự động hóa cao của BMP.

HSC gần như giữ nguyên giả định tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu lần lượt là 13,2% và 11,7% trong năm 2024-2025, so với 13,4% trong năm 2023. Do giá PVC được dự báo sẽ tăng dần từ mức đáy trong năm 2023, BMP dự kiến sẽ giảm dần các chương trình khuyến mãi.

Dựa trên những giả định chính này, HSC tăng 18,3% dự báo lợi nhuận thuần năm 2024 lên 919 tỷ đồng (giảm 12,8% so với năm 2023) sau khi tăng 3,7% giả định sản lượng tiêu thụ và giảm 5% giả định giá hạt nhựa PVC.

Cho năm 2025, chúng tôi tăng 6,2% dự báo lợi nhuận thuần lên 853 tỷ đồng (giảm 7,1% so với năm 2024) với doanh thu thuần đạt 5.865 tỷ đồng (tăng trưởng 8% so với năm 2024). Như đã đề cập ở trên, tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ dần trở lại bình thường trong năm 2024-2025 do giá hạt nhựa PVC tăng lên làm tăng sức ép lên tỷ suất lợi nhuận thuần.

Chính sách cổ tức tiền mặt cho giai đoạn 2023-2025

Triển vọng lợi nhuận của BMP có phần kém hấp dẫn với mức nền có thể đã đạt đỉnh trong năm 2023. Tuy nhiên, BMP vẫn có mức lợi suất cổ tức rất cao và ổn định trong khoảng 10,3%-13% trong 3 năm tới.

HSC giả định cổ tức tiền mặt năm 2023 sẽ là 12.000đ/cp (tăng 5% so với giả định trước đó là 11.500đ/cp). Cho năm 2024-2025, HSC cũng tăng giả định cổ tức tiền mặt lên lần lượt 10.500đ và 9.500đ từ lần lượt 9.500đ và 9.000đ trước đó.

BMP đã chi trả đợt 1 cổ tức tiền mặt cho năm 2023 (6.500đ/cp) với ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 20/11/2023. Phần 5.500đ/cp còn lại dự kiến sẽ chi trả vào tháng 4-5/2024. Ngoài ra, trong 12 tháng tới, HSC cũng kỳ vọng cổ đông của BMP sẽ nhận tổng lượng cổ tức tiền mặt 10.500đ/cp (bao gồm đợt 2 cổ tức năm 2023 và đợt 1 cổ tức năm 2024), tương đương lợi suất cổ tức 11,5%.

Tương tự, cổ đông dự kiến sẽ nhận mức lợi suất cổ tức 11% trong giai đoạn 12 tháng sau năm 2024. Với mức lợi suất cổ tức ổn định 11%-11,5% và gần gấp 3 lần lãi suất tiền gửi, HSC nhận thấy đây là mức lợi suất cổ tức rất hấp dẫn và an toàn trong bối cảnh thị trường biến động.

Duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng trên cơ sở định giá

Sau khi nâng dự báo lợi nhuận thuần giai đoạn 2023-2025, chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu lên 100.800đ từ 99.600đ trước đó. Tại thị giá, tiềm năng tăng giá là 11% do đó chúng tôi duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng.

HSC tiếp tục áp dụng phương pháp DCF để xác định giá mục tiêu cho BMP. Chúng tôi giữ nguyên những giả định chính như sau:

  • Giả định lãi suất phi rủi ro là 4%
  • Giả định phần bù rủi ro vốn CSH là 8,5%
  • Giữ nguyên beta là 1,4
  • The WACC maintained at 15.7%.
  • Duy trì giả định WACC là 15,7%
  • Giữ nguyên giả định tốc độ tăng trưởng dài hạn là 1%.

Bối cảnh định giá

Mặc dù giá cổ phiếu tăng mạnh trong 1 tháng, 3 tháng và 12 tháng qua, BMP vẫn đang giao dịch với định giá rẻ với P/E trượt dự phóng 1 năm là 8 lần, thấp hơn so với bình quân từ đầu năm 2017 ở mức 9,5 lần – có thể do những thách thức dự kiến trong năm 2024-2025. Tuy nhiên, lợi suất cổ tức của BMP trong giai đoạn 2023-2025 vẫn rất hấp dẫn trong khoảng 11%-11,5%/năm trong 2 năm tới, cao hơn 2,75 lần so với lãi suất tiền gửi hiện hành.

Từ đó, HSC duy trì dự báo Tăng tỷ trọng đối với BMP với giá mục tiêu mới tăng lên 100.800đ (tiềm năng tăng giá 11%) từ 99.600đ trước đó. BMP là doanh nghiệp tốt với vị thế dẫn đầu ngành ống nhựa Việt Nam, bảng CĐKT lành mạnh và đội ngũ ban lãnh đạo có năng lực. Chúng tôi tin rằng cổ phiếu BMP sẽ phù hợp với những nhà đầu tư giá trị muốn tập trung vào những cổ phiếu có giá dưới giá trị và mức lợi suất cổ tức cao. Ngoài ra, cổ phiếu BMP sẽ là lựa chọn an toàn trong bối cảnh thị trường biến động mạnh hiện tại.

 

 

Nguồn: Research HSC
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đó, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán
Sử dụng dịch vụ: TƯ VẤN CHUYÊN SÂU
Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời