Báo cáo tóm lược thị trường – Cập nhật chỉ số

Kết quả review chỉ số MarketVector VN Local Q2/2024
▪ Chỉ số MarketVector Vietnam Local – chỉ số cơ sở của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) – đã công bố kết quả review Q2/2024 đúng với dự báo của HSC. Theo đó, 2 cổ phiếu được thêm vào là EVF và CTR và không có cổ phiếu nào bị loại ra.
▪ Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ cần mua vào khoảng 8,1 triệu cổ phiếu EVF và 0,8 triệu cổ phiếu CTR để tái cơ cấu danh mục. Thời hạn hoàn tất cơ cấu danh mục là ngày 21/6/2024 và ngày có hiệu lực sẽ là ngày 24/6/2024.

EVF và CTR được thêm vào

Vốn hóa thị trường của EVF và CTR khá cao trong đợt review Q2/2024 này, vào khoảng 425 triệu USD và 711 USD. Giá trị giao dịch bình quân 3 tháng của EVF và CTR vào khoảng 6,5 triệu/ngày và 2,5 triệu/ngày, với tỷ lệ free float và tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng trên 10%. Do đó, hai cổ phiếu này đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được thêm vào giỏ chỉ số MarketVector Vietnam Local.

Các cổ phiếu Việt Nam hiện có trong giỏ chỉ số đủ điều kiện để được giữ lại

Hiện tại, 44 cổ phiếu Việt Nam trong giỏ chỉ số MarketVector Vietnam Local đáp ứng tất cả các tiêu chí cần thiết (vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng, tỷ lệ free float) để được giữ lại trong giỏ chỉ số. Do đó, không có cổ phiếu Việt Nam nào bị loại ra.

Những cổ phiếu sẽ được mua/bán để tái cơ cấu danh mục

HSC dự báo quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (lấy chỉ số MarketVector Vietnam Local làm cơ sở) sẽ cần mua vào khoảng 8,1 triệu cổ phiếu EVF và 0,8 triệu cổ phiếu CTR. Chúng tôi cũng dự báo quỹ ETF này sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu VHM (5,8 triệu cổ phiếu) và VIC (1,1 triệu cổ phiếu) đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu PDR (2,3 triệu cổ phiếu), HPG (1,3 triệu cổ phiếu) và NVL (1,2 triệu cổ phiếu). Quỹ cũng sẽ mua/bán các cổ phiếu khác để tái cơ cấu danh mục.

Link báo cáo chi tiết: Báo cáo tóm lược thị trường cập nhật chỉ số

 

Nguồn: Research HSC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đó, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán

Sử dụng dịch vụ: TƯ VẤN CHUYÊN SÂU

Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời