[BÁO CÁO TÓM LƯỢC] – Dự báo kết quả review chỉ số FTSE Vietnam Q2/2024

  • Quỹ FTSE Vietnam ETF, lấy chỉ số FTSE Vietnam làm cơ sở, sẽ công bố kết quả review Q2/2024 vào ngày 7/6/2024; mọi thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 24/6/2024.
  • HSC tin rằng có khả năng FTSE Vietnam sẽ thêm TCH vào giỏ chỉ số và không loại ra cổ phiếu nào trong đợt review này. Quỹ FTSE Vietnam ETF sẽ mua/bán các cổ phiếu hiện tại để tái cơ cấu danh mục.
  • Quỹ FTSE Vietnam ETF đã thu hút vốn 8,9 triệu USD trong tháng 5 và bán ròng 31,8 triệu USD kể từ đầu năm.

Nhiều khả năng không có cổ phiếu nào bị loại ra

Trong đợt review này, các cổ phiếu hiện tại trong giỏ chỉ số vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được giữ lại nên HSC cho rằng không có cổ phiếu nào bị loại ra trong đợt review này.

Giỏ chỉ số FTSE Vietnam có thể thêm vào cổ phiếu TCH

Vốn hóa thị trường của cổ phiếu TCH gần đây tăng đáng kể do thị giá tăng mạnh 50% trong 3 tháng vừa qua. Hiện tại, có hai cổ phiếu có vốn hóa nằm trong top 88% giá trị vốn hóa lũy kế của danh mục review với giá trị giao dịch bình quân 3 tháng cao hơn 40% giá trị giao dịch bình quân 3 tháng của giỏ chỉ số và tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng là trên 10%.

Những cổ phiếu sẽ được mua/bán để tái cơ cấu danh mục

Trong trường hợp chỉ số FTSE Vietnam thêm TCH vào giỏ chỉ số, quỹ FTSE Vietnam ETF (lấy chỉ số FTSE Vietnam làm cơ sở) sẽ cần mua vào khoảng 4,8 triệu cổ phiếu TCH.

HSC dự báo quỹ FTSE Vietnam ETF có thể mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu VRE, SHB, NVL, đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu HPG, PVD và VND.

Dự báo – chỉ số FTSE Vietnam có thể thêm vào cổ phiếu TCH

Giỏ chỉ số FTSE Vietnam sẽ công bố kết quả review Q2/2024 vào ngày 7/6/2024; ngày cơ cấu danh mục là ngày 21/6/2024 và ngày có hiệu lực sẽ là ngày 24/6/2024. HSC cho rằng cổ phiếu TCH là ứng cử viên có khả năng cao nhất được thêm vào giỏ chỉ số trong đợt review Q2/2024 này nếu thị giá tiếp tục tăng từ giờ cho đến cuối tháng 5.

TCH là ứng cử viên tiềm năng trong đợt review Q2/2024

Đợt review chỉ số FTSE Vietnam Q2/2024 này sẽ dựa trên dữ liệu đóng cửa của ngày làm việc cuối trong tháng 5. Dựa trên các tiêu chí và dữ liệu tính đến ngày 27/5/2024, HSC nhận thấy cổ phiếu TCH là ứng cử viên tiềm năng để được bổ sung vào giỏ chỉ số FTSE Vietnam.

Giá cổ phiếu TCH đã tăng mạnh gần 50% từ 13.200đ tại thời điểm cuối tháng 2 lên 19.300đ tại thời điểm hiện tại, theo đó làm tăng giá trị vốn hóa thị trường của cổ phiếu. Với vốn hóa thị trường đạt 12,83 nghìn tỷ đồng, TCH đang nằm trong top 88% vốn hóa tích lũy trong số các cổ phiếu đủ điều kiện. Thanh khoản của TCH vào khoảng 226 tỷ đồng/ngày, tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng và tỷ lệ free float lần lượt đạt khoảng 46% và 55%. Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại vốn hóa thị trường của TCH không đủ lớn để được thêm vào giỏ chỉ số. Do đó, nếu giá cổ phiếu TCH tiếp tục tăng từ giờ đến cuối tháng, khả năng TCH được thêm vào giỏ chỉ số FTSE sẽ cao hơn.

Nếu FTSE Vietnam không thêm TCH vào giỏ chỉ số, HSC cho rằng cũng sẽ không có cổ phiếu nào khác được thêm vào.

Ngoài ra, đến thời điểm hiện tại, không có cổ phiếu thành phần nào trong giỏ vi phạm các tiêu chí để bị loại ra khỏi giỏ chỉ số FTSE Vietnam trong đợt review này.

Do đó, số lượng cổ phiếu trong giỏ chỉ số FTSE Vietnam có thể tăng từ 27 lên 28 cổ phiếu. Chúng tôi ước tính 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ hiện nay là HPG (14,3%), VIC (9,1%), VHM (8,2%), VNM (8%) và VCB (8%), chiếm tổng cộng khoảng 47,6% tổng tỷ trọng giỏ FTSE Vietnam.

Quỹ FTSE Vietnam ETF (lấy chỉ số FTSE Vietnam làm cơ sở) sẽ cần mua vào khoảng 4,8 triệu cổ phiếu TCH để tái cơ cấu danh mục. Ngoài ra, HSC ước tính quỹ FTSE Vietnam ETF sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu VRE (1,5 triệu cổ phiếu), SHB (1,2 triệu cổ phiếu), NVL (1 triệu cổ phiếu), đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu HPG (1,4 triệu cổ phiếu) và PVD (0,9 triệu cổ phiếu).

Lưu ý, biến động giá cổ phiếu và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt tái cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng cũng như khối lượng mua bán dự kiến của từng cổ phiếu. Đợt review chỉ số theo quý tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 9/2024.

Tổng tài sản quản lý của quỹ FTSE Vietnam ETF hiện là 330 triệu USD, giảm 6,3% kể từ đầu năm với 11,98 triệu chứng chỉ quỹ. Tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục quỹ là 100%. Kể từ đầu năm 2024, quỹ ETF này đã bị rút ròng tổng cộng 31,8 triệu USD. Giá chứng chỉ của quỹ này hiện cao hơn bình quân 0,5% so với NAV nên chúng tôi cho rằng quỹ ít có khả năng thu hút vốn trong thời gian tới.

Nguồn: Research HSC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đó, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán

Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời