FTS – KRX CHẬM TIẾN ĐỘ, BIẾN ĐỘNG GIÁ VẪN CHO THẤY KỲ VỌNG CỦA NĐT

CTCP CHỨNG KHOÁN FPT – FTS

1. Yếu tố cơ bản

* Luận điểm đầu tư: 

Mặc dù, kế hoạch triển khai hệ thống KRX vào tháng 12 bị trễ tiến độ so với dự kiến. Tuy nhiên các vận động gần đây của thị trường vẫn cho thấy ngành chứng khoán triển vọng vẫn còn tích cực: VN Index đã hồi phục vững chắc sau khi điều chỉnh 18%, và GTGD đã tăng trong những tuần gần đây:

– Thanh khoản thị trường chưa hoàn toàn hồi phục nhưng bắt đầu tăng: Thanh khoản thị trường đã giảm mạnh trong tháng 10/2023 so với tháng trước, là tháng đầu tiên sụt giảm sau 6 tháng tăng liên tiếp. Thanh khoản thị trường đã bắt đầu cải thiện trong tuần 2 của tháng 11 sau khi giảm trong tháng 10.

– Số lượng tài khoản mở mới tăng ổn định: Số lượng tài khoản mở mới trong tháng 10 đạt con số 97 nghìn tài khoản, đi ngang so với cùng kỳ và giảm 44% so với tháng trước vì NĐT ngần ngại mở tài khoản sau khi VN Index giảm 18% trong giai đoạn tháng 8 đến tháng 10.

– Tiền gửi KHCN và lãi suất huy động: Hầu hết các khoản tiền gửi lãi suất cao (T11/2022 đến T3/2023) sẽ đáo hạn vào Q4/2023 và Q1/2024, đồng thời lãi suất tiền gửi thấp có thể sẽ giúp dòng vốn chảy vào thị trường chứng khoán nhiều hơn

2. Yếu tố kỹ thuật

  • Hiện tại FTS đang được hỗ trợ bởi MA20, 50
  • Thanh khoản gần đây có xu hướng tăng trở lại
  • Chart giá đang cho thấy dấu hiệu thắt chặt dần

Nhìn chung, vận động giá của các mã chứng khoán nói chung và mã FTS nói riêng vừa qua vẫn cho thấy kỳ vọng của NĐT vào dòng chứng khoán khi hệ thống này chưa thể go live kịp thời. Với hành động giá hiện tại của dòng chứng, quan điểm cá nhân vẫn cho rằng dòng chứng vẫn sẽ là dòng được dòng tiền chú ý trong thời gian sắp tới. Do đó, NĐT có thể chú ý quan sát.

Tiếp đến, bạn cũng có thể

Trả lời